Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 280

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Met een regenton redden we het niet : hemelwateropvang, wat we leren we van België en Duitsland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooijmeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
Extreme neerslag is een van de gevolgen van een veranderend klimaat. Hemelwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren via het (overbelaste) riool, kan een slimme optie zijn. In België en in Duitsland worden grondeigenaren hiertoe verplicht en finan ...
help
Lessen van het waterplein in 's-Hertogenbosch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Macke, F. \ Tax, S. \ Lekkerkerk, J. \ 2015
Waterpleinen blijken een goede oplossing voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater. Omdat er nog niet veel van dat soort pleinen zijn, was er ook nog niet veel bekend over de werking ervan. Reden voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzo ...
help
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wiegman, W. \ 2014
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwbergi ...
help
Kansen voor energiebesparing poldergemalen Zuiderzeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
Door het verlagen van het energieverbruik van de poldergemalen, wil het waterschap Zuiderzeeland een bijdrage leveren aan het vergroten van de energie-efficiency.
help
Honderd jaar en niet met pensioen : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
Eind december was het landelijk nieuws: het Ir. D.F. Wouda-gemaal (Lemmer) werd in werking gezet om het peil in de Friese boezemwateren te laten dalen. Duizenden dagjesmensen kwamen kijken.
help
Digitale brainstorm levert veel ideeën op voor afvoer IJsselmeer in 2050 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Is onze hydrologie goed genoeg voor extreme omstandigheden? : deelprogramma rivieren, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aarsen, L. van der \ Savenije, H. \ Schielen, R. \ Sprong, T. \ 2012
Het deelprogramma Rivieren richt zich primair op veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn. Daarbij geldt dat het rivierengebied een aantrekkelijk gebied is én moet blijven, om te leven, wonen, werken, recreëren en investeren. In het deelpr ...
help
Afspraken over aan- en afvoer water in Oost-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Overijssel, vijf waterschappen hebben in september 2012 twee waterakkoorden getekend met daarin afspraken over de aanvoer en afvoer van water in Oost-Nederland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de pomp ...
help
Sturen op basisafvoer: wat te doen aan droogte en lage beekafvoeren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, B. \ Kuijper, M. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
Ervaringen uit recente droge jaren laten zien dat droogval van beken een groot probleem is in onder andere het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel. Droogval en lage stroomsnelheden maken de doelstellingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Wat ...
help
Nijmegen aan vooravond enorm waterveiligheidsproject \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Nijmegen staat aan de vooravond van de uitvoering van één van de grootste waterveiligheidsprojecten van Nederland. In de Waal bij Nijmegen komt een nevengeul. Ervoor moet de Waaldijk teruggelegd worden en ontstaat ter plekke een eiland. De verruiming ...
help
Watertoets voor sportvelden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lenders, S. \ Stark, M. \ Kool, H. \ 2011
Hoe groot is de bijdrage van sportvelden aan de versnelde afvoer van regenwater? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld als onderdeel van ruimtelijke procedures en bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de Waterwet. De praktijk leert dat ...
help
Uitbreidingen op de nieuwe neerslagstatistiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosch, S. \ Gooijer, J. \ 2011
Toen STOWA in 2004 haar rapport 'Statistiek van extreme neerslag in Nederland' uitbracht, werd het ogenblikkelijk door waterschappen en adviesbureaus omarmd voor gebruik in hoogwaterstudies en voor de toetsing van watersystemen aan de normen van het ...
help
Lagere Rijnafvoer bij veranderingen in klimaat en landgebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Bergsma, T. \ Lanen, H.A.J. van \ Kwakernaak, C. \ 2011
Alterra onderzocht samen met Wageningen Universiteit de gevolgen van klimaat- en landgebruikverandering op lage afvoeren in de Rijn. Hiervoor maakten ze gebruik van het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO. Uit het onderzoek komt naar voren dat ext ...
help
Landelijk inrichtingsvoorstel voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en estuariene dynamiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borm, W. \ 2010
Tussen de heersende opvattingen over hoe we met het water dienen om te gaan bestaan grote verschillen, die zich manifesteren in talrijk en zeer uiteenlopende ideeën. Daarnaast blijkt eenmaal op de rails gezet beleid vaak moeilijk om te buigen en inno ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
Relatie tussen neerslag en afvalwaterdebiet : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riel, W. van \ Jonk, J. \ Wypkema, E. \ 2010
De afgelopen jaren besteedde Waterschap Brabantse Delta veel aandacht aan de relatie tussen regenval en de aanvoer op de rwzi. Deze gegevens zijn routinematig voorhanden. Door een specifieke bewerking van het cijfermateriaal zijn conclusies te trekke ...
help
Interactieve uitvoering vraagt om andere afspraken (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broekhans, B. \ Kerpershoek, E. \ Lems, P. \ 2010
De kerngedachte van interactieve uitvoering is dat waterschappen de vaak strikte scheiding tussen projectfasen van planvoorbereiding, ontwerp, uitvoering en beheer rigide hanteren. Door deze zogeheten koude lassen te verwarmen, vergroot de flexibilit ...
help
Effecten van drainage, onttrekkingen en klimaatverandering op basisafvoer in beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, D. \ Louw, P. de \ Ek, R. van \ 2010
Momenteel bestaat in Nederland nog geen standaardmethode voor het analyseren en kwantificeren van het effect van grondwater op het oppervlaktewater en de ecologische toestand van beken. Vanuit de KRW worden echter wel eisen gesteld aan de relatie tus ...
help
Handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Houten, G. van den \ Hartong, H. \ Bartelds, A. \ Filius, P. \ 2010
Op initiatief van het platform Monitoring Waterkwantiteit van de waterschappen is het veel gebruikte handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd. Dit handboek, dat stamt uit 1994 en werd gebruikt als één van de standaardwerken op het geb ...
help
Veiligheid rivierengebied en zuidwestelijke delta bij klimaatwijziging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Weert, R. van de \ 2010
Klimaatwijziging zal naar verwachting onder meer een verhoging van de zeespiegel en verhoogde piekafvoeren van de grote rivieren bewerkstelligen. In het rapport van de Commissie Veerman en het Nationaal Waterplan wordt duidelijk aangegeven, dat zonde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.