Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoosbui als wake-up call : waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schrijnemakers, P. \ 2015
Het was een enorme bui, die in de nacht van 30 op 31 augustus 2015 over Nederland trok. De waterschappen waren er druk mee, maar dat kon niet voorkomen dat op veel plaatsen wateroverlast ontstond. In het rivierengebied leidde dat tot verontwaardiging ...
help
Rain(a)way : verrassende oplossingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nijveld, B. \ 2015
Een klimaatvriendelijke stad is in staat het hoofd te bieden aan hitte, droogte en heftige regenbuien. Studenten van Design Academy Eindhoven dachten mee aan oplossingen om dat doel te bereiken. Ze kwamen met prikkelende ontwerpen. Waterschap De Domm ...
help
Lozingen van afvalwater : Maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A. \ 2013
De behandeling van een geschil tussen Waterschap Brabantse Delta en een bedrijf dat afstromend hemelwater vanaf het bedrijfsterrein op het oppervlaktewater heeft geloosd, waarbij het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) om de hoe ...
help
Rioolafvoer langs de digitale snelweg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2011
Stel dat het in Wageningen hoost terwijl het in Renkum miezert. Wat zou het dan fijn zijn als de universiteitsstad even wat overtollig water zou kunnen parkeren in het riool van de buren. Dat scheelt misschien de aanschaf van een peperduur bergbezink ...
help
In de steigers : ruimte voor de rivier [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2007
Nederlandse rivieren moeten meer water kunnen verwerken dan ze nu kunnen doen. Het programma Ruimte voor de Rivier moet er toe leiden dat de Rijn, de Maas en hun zijtakken in 2015 meer water naar de Noordzee kunnen afvoeren
help
Aanvalsplan Wetterskip Fryslân: hulp van watermolens bij extreme regen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mooi, R. \ 2005
De historische watermolens in Friesland worden gerehabiliteerd. Bij calamiteiten kan het Wetterskip Fryslân een beroep doen op ruim 40 watermolens. Het Friese waterschap benadrukt dat het gaat om hulpbemaling en dat de gemaalcapaciteit aan de bestaan ...
help
Gezamenlijk afvalwatersysteem goedkoper en efficiënter : drie gemeenten en Waterschap Veluwe werken samen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Samen het afvalwatersysteem optimaliseren en kosten besparen. Dat is in een notendop het verhaal van de bestuursovereenkomst die drie gemeenten op de Veluwe en Waterschap Veluwe eind januari hebben ondertekend
help
De wateropgave gekwantificeerd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gerritse, E. \ Smit, D. de \ 2002
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ontwikkelde voor zijn beheersgebied (ten westen van Utrechtse Heuvelrug en Gooi) een 'Beheerstrategie omgaan met hoog water'. Op basis van klimaatscenario's en de normen van de Commissie Waterbeheer 21e eeu ...
help
Berging en afvoer van water in Fryslân \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kuypers, A. \ Buyse, J.J. \ Klopstra, D. \ Vries, P. de \ 2002
Resultaten van de eerste fase van de studie 'Berging en afvoer van water in Fryslân', waarin de risico's voor toekomstige wateroverlast in de Friese boezem onderzocht zijn (uitgaande van de 'Leidraad Hoogwaternormering regionale watersystemen' en de ...
help
Naar een dynamisch waterbeheer? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kanters, D. \ 2002
Pleidooi voor een meer dynamisch waterbeheer, waarbij voor het oplossen van wateroverlastproblemen niet alleen gekeken wordt naar het vergroten van de bergingsmogelijkheden (overlooppolders; retentiebekkens) maar ook naar de huidige technische mogeli ...
help
Samenwerken voor een duurzame waterketen : Noord-Holland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Woestenburg, K. \ 2002
Een aantal instanties in Noord-Holland en STOWA gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzame watervoorziening, -afvoer en -zuivering in Zaandam-Oost
help
Discussienotitie ruimte voor de rivieren : durven we te kiezen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bruijn, B. de \ 2002
Terwijl de inspraakronde van de PKB rivieren achter de rug is, en de Commissie MER aanbevelingen heeft gedaan, kan nu de overheid een besluit nemen. Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de discussie, op grond van de verschillende adviezen
help
Monitoringresultaten wadi-systeem Enschede \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boogaard, F.C. \ Wentink, R. \ 2001
Het wadisysteem, als alternatief voor het regenwaterafvoerriool, is voor het eerst grootschalig geïmplementeerd in Nederland in de Enschedese woonwijk Ruwenbos; zes jaar lang wordt het systeem gemonitord. De resultaten van het tweede meetjaar wat bet ...
help
De Veluwe als spons? Water in een flexibel systeem : gezamenlijk symposium van Waterschap Veluwe en IRMA \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vermeij, I. \ Boven, H. van \ 2001
Verslag van een symposium georganiseerd door Waterschap Veluwe en Interreg Rijn en Maas Activiteiten (IRMA) over het nut van kleinschalige maatregelen voor regionale waterberging voor de preventie van wateroverlast ('vasthouden, bergen en afvoeren'), ...
help
Meten bij hoogwater ... goed voor later! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Udo, J. \ Termes, A.P.P. \ Berkum, J.A. van \ 2001
In het kader van een integrale aanpak van de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht (Masterplan Overijsselse Vecht) is voor de rivier een rekenmodel gebouwd waarmee hoogwatervoorspellingen kunnen worden gedaan. Uitleg ove ...
help
York na de grote overstroming : perpetuusvloed breekt alle records \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Messchaert, W. \ 2001
Verslag van een bezoek aan York, dat in 2000 door een recordoverstroming getroffen werd. Er zijn een aantal maatregelen genomen om schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken
help
Bergingskansen in de provincie Utrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Fiselier, J.L. \ Heymans, J.M.G.B. \ Koopman, M.A.T. \ 2001
Methodiek en reultaten van de bergingskansen studie in de provincie Utrecht. Er is een kansenkaart ontwikkeld waarop zoekgebieden voor waterberging zijn aangegeven
help
Ruimte voor water kan economisch verantwoord zijn \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verrips, A.S. \ 2001
Resultaten van een door het CPB uitgevoerde globale maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) van een aantal projecten om meer ruimte voor water te creëren ter beperking van toekomstige wateroverlast. In termen van maatschappelijke welvaart zijn d ...
help
Ruimte voor water in en buiten het rivierengebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bruijn, B.G. de \ 2001
De hoogwaters zijn voorbij; de dijken zijn verbeterd; kan Nederland weer gerust gaan slapen? De rijksoverheid heeft lijnen uitgezet m.b.t. de noodzakelijke verbetering van de hoogwaterbescherming langs de grote rivieren, o.a. een planstudie voor verr ...
help
Verbetering Delflands boezem: 126 miljoen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dansik, J. van \ 2001
Uitleg over het polder-boezem-systeem van Delfland, de knelpunten in verband met wateroverlast, en het verbeteringsplan, als resultaat van het project ABCDelfland (Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland). Welke keuzes zijn gemaakt uit de trits vastho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.