Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Essay : nut & noodzaak tijdreeksanalyse van afvoeren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
De gecombineerde hydrologische en statistische kennis zou in de toekomst ingezet moeten worden op tijdreeksanalyse van afvoerdata (debietmetingen). Dat is het betoog van Heijkers nu er zoveel expertise ligt op het gebied van tijdreeksen voor grondwat ...
help
De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In vrij afwaterende gebieden zakt de grondwaterstand in de zomer vaak weg tot beneden het regionale drainageniveau. Dit leidt tot een vrije waterspiegel in een deel van de zomer. In zulke situaties, waarvoor die rond het pompstation Terwisscha in Fri ...
help
Beekverbeteringen in hoog Nederland van belang bij analyse gemeten grondwaterstanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2014
De toenemende eisen die de landbouw in de 20e eeuw stelde aan de ontwatering had tot gevolg dat een merendeel van de beken in hoog Nederland zijn verbreed, rechtgetrokken en/of verdiept. De meest ingrijpende beekverbeteringen vonden voornamelijk plaa ...
help
Ultieme consequentie van het uniform toetsen aan normen voor wateroverlast: het NHI als neerslag-afvoer model : opinie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2014
Een grote groep waterschappen heeft de afgelopen jaren samen met STOWA en Unie van Waterschappen gewerkt aan uniformering van de toetsing aan de normen voor wateroverlast (voorheen NBW-Normen). Grote stappen op dit vlak waren achtereenvolgens: Het ST ...
help
Onzekere debietschattingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Mulder, H.M. \ Schipper, P.N.M. \ Jongman, E. \ Heijkers, W.J.M. \ 2011
De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de ...
help
Simuleren van extreme piekafvoeren op de Rijn voor verschillende klimaatscenario's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
In dit artikel zijn meerder methoden beschreven om een schatting te maken van de kans op extreme hoge afvoeren rond het jaar 2050 in het stroomgebied van de Rijn. Hierbij geven we inzicht in de verschillen in de schattingen die ontstaan door op versc ...
help
Neerslag-afvoermodellering met SOBEK-RR \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Prinsen, G. \ Hakvoort, H.A.M. \ Dahm, R. \ 2009
In het Nederlandse waterbeheer maakt een hydroloog continu keuzes welke model-concepten te gebruiken om vragen te beantwoorden. Voor het modelleren van het neerslag-afvoerproces zijn verschillende modelcodes veelvuldig toegepast. SOBEK-RR is een veel ...
help
Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
help
Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Mazijk, A. van \ Olsthoorn, T.N. \ Duijvenbode, S. van \ 2009
Aangezien het Betuwepand niet in het Rijnalarmmodel is opgenomen, gaf Waternet opdracht voor een ‘Haalbaarheidsstudie aanpassing Rijnalarmmodel’ (Mazijk, 2008). Hierin zijn zowel het transport op de Nederrijn-Lek als via de Waal en het Betuwepand naa ...
help
Water in beweging: een afscheidsinterview met Wubbo Boiten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2009
Hydrometrie kan worden gezien als een hulpvakgebied van de hydrologie en de rivierkunde en dat wordt door Boiten sinds 1960 bedreven. Dit artikel beschrijft, om te beginnen zijn levensloop. Vervolgens komen er gerichte vragen aan hem. Zoals "wat is h ...
help
Methodologie voor modellering van hydrologische extremen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Willems, P. \ 2009
De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kans ziet om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, di ...
help
Bayesiaanse identificatie van gebiedsneerslag en modelparameters \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Botterhuis, A.A.J. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerders gebruiken steeds meer modelberekeningen voor de onderbouwing van beleid en planvorming. Het is daarbij van groot belang dat de mate van detail en nauwkeurigheid aansluit bij de vraagstelling. De uitkomsten van modellen ...
help
Verslag NHV dag 15 oktober 2009: "good modelling practice?: neerslag-afvoer modellering van Nederlandse stroomgebieden" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ 2009
Wat is precies het onderscheid tussen conceptuele en fysisch gebaseerde neerslag-afvoer modelcodes? En welke zijn eigenlijk beter? Of is dat niet eenduidig?
help
Klimaatverandering en de afvoer van Rijn en Maas \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ Buiteveld, H. \ Deursen, W.P.A. van \ Keller, F. \ Bessembinder, J.J.E. \ 2008
In deze verkenning worden de in WB21 gehanteerde uitgangspunten voor Rijn en Maas bekeken op hun actualiteit. De gevolgen van klimaatverandering voor de rivierafvoeren van de Rijn en Maas onder de KNMI'06 scenario's zijn berekend en vergeleken van de ...
help
Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
help
Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Hakvoort, H. \ Diermanse, F. \ Verhoeve, C. \ 2006
In dit artikel wordt gesproken hoe een nieuwe statistiek van extreme neerslag kan bijdragen aan een goede toetsing van watersystemen met behulp van een stochastenmethode. Alhoewel de methode grotendeels vastligt, moeten een aantal keuzes vooraf gemaa ...
help
Toename hoogwaterfrequentie in de Maas : verandert het klimaat of verandert het stroomgebied? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Laat, P.J.M. de \ Min Tu \ Wit, M.J.M. de \ Uhlenbrook, S. \ 2006
Onlangs is Tu Min bij Unesco IHE gepromoveerd op een onderzoek naar veranderingen in afvoerregime van de Maas. Ze toont aan dat de omvang en frequentie van hoogwater in de Maas is toegenomen. Deze toename lijkt toegeschreven te kunnen worden aan een ...
help
Hydrologische proceskennis in 'datadriven' voorspelling van rivierafvoeren [aquapodium promovendus] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vos, N.J. de \ 2006
Na afstuderen bij TU Delft op het onderwerp artificial neural networks ANN (2003), is er een promotieonderzoek gestart over de neerslag - afvoermodellen via ANN. Dit artikel geeft uitgebreid de ervaringen van de promovendus
help
Het samenvallen van hoogwatergolven op de Maas en zijrivieren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wit, M. de \ Veen, R. van der \ Hal, L. van \ 2005
Deze studie beschrijft het patroon van samenvallen van hoogwatergolven op Maas en zijrivieren in Limburg. Aan de hand van gemeten waterstanden en afvoeren is het tijdsverschil tussen hoogwaterpieken op Maas en in Limburg uitmondende zijrivieren in be ...
help
Koppeling Duflow - MicroFem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Smits, F.J.C. \ Hemker, C.J. \ 2004
In dit artikel wordt een methode beschreven om de stromingsmodellen Duflow (voor oppervlaktewater) en MicroFem (voor grondwater) aan elkaar te koppelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.