Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beheer persleidingen bij HHNK : vervolg op verbeterproject persleidingen HHNK in Neerslag 2010 nummer2 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geijsen, F. \ 2012
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert circa 550 km transportleidingen voor het transporteren van afvalwater. Jaarlijks wordt er circa 100 miljoen m3 afvalwater door deze leidingen naar negentien rioolwaterzuiveringen verpompt. Voo ...
help
Slibweegbruggen LoadIT voor Wetterskip Fryslân \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Wetterskip Fryslân heeft op haar slibontwateringsinstallatie (SOI) in Heerenveen weegbruggen aangeschaft om het zuiveringsslib zo nauwkeurig mogelijk te wegen. Met het transport en de verwerking van zuiveringsslib is veel geld gemoeid. Daarom is het ...
help
Slimmer sturen verbetert waterkwaliteit : integraal sturen in de Hoeksche Waard \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Heeringen, K.-J. van \ Velzen, E. van \ Dongen, P. van \ Mol, B. \ 2012
Traditioneel is het in de bemalingsgebieden van afvalwatersystemen ‘ieder voor zich’. Zodra afvalwater en regenwater uit een gebied via het riool de gemaalpompkelders bereikt, stijgt de waterstand en slaan de rioolgemalen automatisch aan. Sommige gem ...
help
Van verborgen data naar gedeelde informatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valster, N. \ Boomgaard, M. \ 2012
Bij de waterschappen in Nederland wordt via meetnetten en telemetriesystemen een enorme hoeveelheid meetdata gegenereerd en voor kortere of langere periode opgeslagen. Deze metingen kunnen betrekking hebben op neerslag, oppervlaktewater (kwantiteit/k ...
help
Meten aan riooloverstorten en de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brink, W. \ 2011
Een belangrijk instrument voor meten in de riolering zijn de waterniveaumeters (drukopnemers). Deze meters worden vooral bij overstortlocaties geïnstalleerd. Een instrument is ontwikkeld door de auteur, waarmee op eenvoudige wijze een ijking van deze ...
help
Facelift effluentgemaal rwzi-Beemster \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boer, J. de \ 2010
De mechanische en de elektrische installatie van 't Beemster effluentgemaal dateren uit 1973 met een update in 1992. Het effluentgemaal is heel belangrijk voor de zuivering van de Beemster: dit gemaal zorgt voor het afvoeren van het gezuiverde afvalw ...
help
Verbeterproject beheer Persleidingen HHNK \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Aalders, F. \ Geijsen, F. \ 2010
De zorg voor een goede waterkwaliteit is één van de kerntaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het beheersgebied boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland. De afvalwaterzuiveringsinstallaties verwerken jaarlijks vele miljoenen m3 afv ...
help
Milieu niet altijd gebaat bij afkoppelen regenwater [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2009
Op grote schaal wordt in Nederland regenwater afgekoppeld. Het hoeft dan niet meer naar de rioolwaterzuiverings-installatie. De vraag is of dat water altijd wel schoon genoeg is om het op oppervlaktewater te lozen. Onderzoek in het Noord-Hollandse Wi ...
help
Waar blijft het regenwater? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boomsma, D. \ 2008
Regenwater bufferen daar waar het valt, het vraagt om slimme systemen en evenzo slimme ontwerpen. Men twijfelt niet over de noodzaak hiertoe, want via het Waterbeleid 21e eeuw en de KaderRichtlijn Water wordt iedereen aangespoord tot medewerking hier ...
help
Nieuw 'Integraal Meetplan Watersystemen' voor Waterschap Rijn en IJssel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Houten, G. van den \ Dahm, R. \ 2007
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft het afgelopen jaar een meetplan opgesteld voor een routinematig meetnet voor het watersysteem. Waterschap Rijn en IJssel is in 1997 ontstaan uit een fusie van 5 waterschappen en het zuiveringsschap. Sinds de fusie ...
help
Analyse dunwateraanvoer op rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Doorn, R. van \ 2006
Rioolsystemen en rioolwaterzuiveringen worden gebouwd op het verwerken van afvalwater van inwoners en industrie. Dit wordt de droogweer afvoer genoemd (DWA). Daarnaast is er capaciteit opgenomen voor regenwaterafvoer (RWA). Bij het ontwerpen van de r ...
help
Uitbreiding spuicapaciteitb Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Korsman, H. \ 2006
Hans Verhoeve, hoofd Integraal Waterbeheer in District West, Gert Hartog en besturingsdeskundige Nico Zonneveld van het hoogheemraadschap (Hollands Noorderkwartier) kwamen met een slimme oplossing. Zij hadden het idee om een viertal ‘voortstuwers’ te ...
help
Nijmegen koppelt regenwater grootschalig af \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Water servicepunt Nijmegen
Ekkelboom, J. \ 2005
Nijmegen wil water een prominente plaats in de stad geven. Dit blijkt uit het Waterplan dat de gemeente enkele jaren geleden heeft opgesteld. Een van de belangrijke doelen is het op grote schaal afkoppelen van regenwater. Het huidige streven is om di ...
help
Hoe houd je regenwater vast? : duurzaam waterbeheer in Enschede [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bruins, G.H. \ 2003
In een aantal nieuwe wijken van Enschede wordt een duurzaam watersysteem gerealiseerd. Het watersysteem in de VINEX-locatie Eschmarke wordt globaal behandeld, waarna de wadi’s in het deelgebied Oikos nader worden belicht
help
Rioolvreemd water : onderzoek naar hoeveelheden en oorsprong van afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Palsma, B. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
Doel van het onderzoek was het opzetten van een methodiek om meer inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve opbouw van afvalwaterdebieten tijdens droogweerperiodes en het het aandeel rioolvreemd water hierin. De methodiek is DWAAS genoemd: droog weer ...
help
Het Nieuwe Stroomkanaal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lansink, H. \ 2003
Het Nieuwe Stroomkanaal voldoet niet meer aan de veiligheidscriteria. De problemen zijn: zwakke kaden; hogere afvoeren en een groot gebied dat kan overstromen. Plannen zijn gemaakt. Deelplan 1 wordt op dit moment uitgevoerd. Deelplan 1 is de kern van ...
help
Wie baat wil halen moet 't water malen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ledegang, J. \ 2002
De afwatering van de Veluwe: de geschiedenis en de gemalen van Waterschap Veluwe
help
Hydraulisch knelpunt Deventer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vogels, S. \ Loose, M. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.