Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 79

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Soil surface resistance to runoff : researching the resistance of different soil surfaces and post-harvest tillage types to flow [Studentenverslag]
Linden, T. van der \ 2015
This thesis explored the influence of soil surface resistance (Manning’s n) to runoff and soil erosion by inserting new data into the LISEM erosion model for the Gryteland catchment near Ås, southeast Norway. Fieldwork was undertaken to measure Manni ...
help
The effect of climate change on river discharges studied with a high resolution global climate- and hydrological model : study of the Rhine & Mississippi [Studentenverslag]
Benedict, I. \ 2015
By studying the effect of climate change on the discharge of the Rhine and Mississippi with a high resolution global climate- and hydrological model the following research questions is stated. What is the effect of climate change on simulated river d ...
help
Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? : de waarde van historische gebiedsinformatie bij beekherstel-projecten [Studentenverslag]
Weijenborg, A. \ 2013
In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel is een onderzoek uitgevoerd naar veranderingen in het afvoerverloop van de Buurserbeek/Schipbeek. Op basis van dit onderzoek zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor vervolgonderzoek op het gebied v ...
help
A comparison of the performance of lumped hydrological models in modelling a flash flood in the Hupsel Brook catchment [Studentenverslag]
Kloosterman, P. \ 2012
In the Hupsel Brook catchment, a rainfall event of more than 140 mm occurred on 26 August 2010, causing floods in a large area of the catchment. In this thesis, 5 lumped models are used to describe the discharge peak observed in the Hupsel Brook catc ...
help
Mapping river flooplain vegetation structure : with a consistent mapping scale by color-infrared aerial images and LiDAR data in object-based random forest classification [Studentenverslag]
Kuilder, E.T. \ 2012
Vegetation exerts friction on water and obstructs flow, limiting the capacity of river floodplains to discharge water. Predictions of the discharge capacity of river systems require data on the state and distribution of river floodplain vegetation. V ...
help
Urinetransport van drie verschillende vloeren in een koeienstal [Studentenverslag]
Jong, R.H. de \ 2010
Wat is de invloed van een koe-urinatie, de spetter- en druppelvorming en de transporttijd van urine op het resultaat van de experimentele meetopstelling?
help
Onderzoek naar druppelvorming onder een vloerelement in een koeienstal [Studentenverslag]
Straver, J. \ 2010
Dit onderzoek is een vervolgonderzoek, waarbij koe-urinaties gesimuleerd worden door een storting van een vaste hoeveelheid water op een stalvloerelement. Uit deze onderzoeken kwamen verschillende problemen naar voren die de nauwkeurigheid van de res ...
help
Hermeandering van het Groote Diep : hydrologisch onderzoek [Studentenverslag]
Graaf, N. de \ Mulder, T. \ 2010
Het Groote Diep is gelegen in de provincie Drenthe binnen het waterschap Noorderzijlvest. De beek is vanaf de jaren 50 gekanaliseerd, gestuwd, overgedimensioneerd en deels verhoogd in het landschap aangelegd. Er is onderzoek gedaan naar hoe het Groot ...
help
“Emissiereductie met behulp van een agrowadi” [Studentenverslag]
Kimenai, M.F.P. \ 2007
In het beheersgebied van waterschap Aa en Maas, is bij een vijftal rundveehouderijbedrijven een agrowadi aangelegd om verontreinigd erfafspoelwater te zuiveren alvorens het afvalwater geloosd wordt op oppervlaktewater. Dit verslag beperkt zich tot de ...
help
“Alternatieven afvoer regenwater in Vaassen" : hoofdonderzoek [Studentenverslag]
Smit, M. \ 2006
De laatste jaren wordt steeds meer naar een duurzaam stedelijk waterbeheer gestreefd. Een belangrijk onderwerp hierbij is afkoppelen van verhard oppervlak. Het hemelwater dat van de verharde oppervlakken afstroomt wordt dan niet meer ingezameld in he ...
help
Plaatsing en ontwerp van een gemaal : bepalen van de beste locatie om een nieuw boezemgemaal met een capaciteit van 5 m³/sec te plaatsen in boezemstelsel Oude Rijn om water uit te kunnen malen op de gekanaliseerde Hollandse IJssel, waarna van dit gemaal een globaal ontwerp kan worden gemaakt [Studentenverslag]
Berkel, M. van \ Kromwijk, R. \ 2006
Op grond van het Nationaal Bestuursakkoord water (2003) moeten de waterschappen de regionale wateren toetsen aan werknormen voor wateroverlast. Door de toetsing is duidelijk geworden dat enkele boezems in het afvoersysteem van Hoogheemraadschap de St ...
help
Effecten van natuurlijke bovenstroomse berging op hoogwater in de Maas [Studentenverslag]
Bedem, N. van \ 2006
Nederland heeft de afgelopen decennia een aantal keren te maken gehad met extreme rivierafvoeren, waarbij gevreesd werd voor grote overstromingen. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, wordt veel baat verwacht van het bovenstrooms opvan ...
help
Disaggregation of rainfall using wavelets : an analysis of using Hupsel precipitation data and simulation of infiltration-runoff fluxes in SWAP [Studentenverslag]
Hazenberg, P. \ 2006
help
"Fouten in de neerslagafvoermodellering, een casestudy" [Studentenverslag]
Wielen, S. van der \ 2005
help
Improving the runoff forecast for the river Sieg using discharge observations [Studentenverslag]
Mens, M.J.P. \ 2005
help
Analyse van de afvoerreeks van stuw Slagharen : kwaliteit en bruikbaarheid [Studentenverslag]
Bedem, Nieke van den \ 2004
De meetreeks bij stuw Slagharen wordt gebruikt voor het opstellen van een waterbeheersplan voor projectgebied Nieuwlande. Het is daarom erg belangrijk inzicht te hebben in de kwaliteit van deze meetreeks. In dit onderzoek is hiernaar gekeken, verder ...
help
HIS-polders (Hoogwater Informatie Systeem voor polders) : afstudeereindrapport [Studentenverslag]
Hessami, M. \ 2004
In het onderzoek is een inventarisatie gedaan van de mogelijkheden voor het opzetten van een HIS-polders ter beperking van de wateroverlast tijdens crisissituaties. De informatie over de actuele situatie is essentieel voor het goed beheren van het ge ...
help
Sturen met onzekere voorspellingen : een studie naar onzekerheden in het operationeel beheer van polder-boezemsystemen : eindrapport [Studentenverslag]
Weijs, S. \ 2004
De invloed van de neerslagverwachting gaat een steeds grotere rol spelen in het beheer van watersystemen in Nederland. Over de afgelopen jaren zijn diverse Operationeel Beheersystemen in gebruik genomen, die continu de korte termijnverwachting presen ...
help
Rainfall-runoff relationship and processes in Hupselse Beek catchment, the Netherlands and effect of climate change on runoff [Studentenverslag]
Fisseha Shewarega Mengistu \ 2004
help
Invloed van onzekere morfologische effecten op maatgevende hoogwaterstanden langs de Waal [Studentenverslag]
Ouwerkerk, S. \ 2003
Een nieuwe methode is ontwikkeld, die rekening houdt met twee stochastische variabelen: de maatgevende afvoer en de morfologie. Met de methode zijn aan de hand van Monte Carlo simulaties met het 1-D morfologische Sobek Rijntakken model MHW-standen (m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.