Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 110

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Invloed van verschillende landinrichtingsscenario's op de bodem- en waterafvoer in het zuidelijke deel van de ruilverkaveling Groesbeek [Boek]
Stolte, J. \ Ritsema, C.J. \ Li, T. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 1: Vooronderzoek [Boek]
Boogaard, F.C. \ Jong, S.P. de \ Wentink, R. \ 1999
help
Praktijkproef infiltratie Zwolle-Zuid - Deelrapport 4: Conclusies en ontwikkelingen [Boek]
Boogaard, F.C. \ 1999
help
Effecten van infiltratie in de bodem : een onderzoek naar de kwalitatieve aspecten van infiltratie in de bodem [Boek]
Jong, S.P. de \ Kreule, P. \ Darwinkel, B. \ 1999
Doelstelling van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van infiltratie in de bodem en de kwaliteit van regenwater dat van diverse soorten verhard oppervlak afstroomt. De studie omvat een literatuurstudie en een meetcampagne. In het kader ...
help
Wadi's in Enschede functioneren goed : congres over stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Uitleg over een nieuw verwerkingssysteem voor regenwater in de Enschedese ecologische woonwijk Oikos, een onderdeel van Vinex-locatie De Eschmarke. Het systeem combineert infiltratie in ondiepe greppels (wadi's) met een rioleringssysteem, waardoor re ...
help
Regenwater in de stad - Dl. 2: De verwijdering van regenwater [Boek]
Teunissen, R.J.M. \ 1999
help
Sustainable water use in Europe - Part 1: Sectoral use of water [Boek]
Krinner, W. \ Thyssen, N. \ 1999
help
Provincie Zuid-Holland komt met aanbevelingen om nieuwe wateroverlast te voorkomen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Aanbevelingen aan de waterschappen om de gevolgen van hevige regenval zoals in september 1998 (6700 ha ondergelopen polders) te voorkomen
help
Noordzee profiteert nauwelijks van een schonere Schelde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verlaan, P.A.J. \ 1999
Voor het Schelde-estuarium (Westerschelde en Zeeschelde) is een nieuwe methode toegepast om de vrachten naar de Noordzee te bepalen voor opgeloste en aan slib gebonden zware metalen. Voor chroom, lood en cadmium zijn de vrachten naar de Noordzee ster ...
help
Onderzoek naar de effecten van een verbeterd rioolstelsel op vuilemissie en waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Moens, M.R. \ Zuidervliet, J. \ Meijden, H. van de \ 1999
Achtergronden, opzet en resultaten van een uitgebreid meetonderzoek bij een nieuw, gemengd rioolstelsel in Stolwijk, waarin de aanbevelingen van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit verwerkt zijn. Het onderzoek was vooral gericht op de ...
help
Rijkswaterstaat wil bedding Rijn en zijtakken verbreden : hoogste waterstand moet overal met circa 25 cm worden verlaagd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Stand van zaken rond het project 'Ruimte voor Rijntakken'. In midden- en oost-Nederland moeten de uiterwaarden 10-30 cm verlaagd worden om een verhoogde afvoer van 16000 m3/sec bij Lobith op te kunnen vangen
help
Afkoppelen van verharde oppervlakken in strijd met grondwaterbescherming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Velde, R. van der \ Doornbos, A. \ 1999
Voor een woonwijk in Hengelo (Hengelose Es) is onderzocht in hoeverre een verbeterd gescheiden rioolstelsel, in combinatie met afvoer van regenwater en drainagewater naar een retentievijver, een bedreiging vormt voor de grondwaterkwaliteit in het gro ...
help
Berekeningsmethoden en meetfrequenties van vrachten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blind, M.W. \ Kielich, H. \ Meijerink, G. \ 1999
help
Kunstmatige neurale netwerken in integraal waterbeheer : fictie of de toekomst? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schulze, F.H. \ Salverda, A.P. \ 1999
help
Even laten bezinken? : toepassingsmogelijkheden van een bezinkbassin met helofytenfilter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, J. van \ Boekee, B. \ Jacobs, E. \ 1999
Uitgangspunten, ontwerp en rendement van een bezinkbassin met helofytenfilter (riet) in de Erasmusgracht in Amsterdam, bij een regenwateruitlaat van een gescheiden rioolstelsel. Met name het bezinkbassin heeft een hoog zuiveringsrendement voor zweven ...
help
Overleeft afkoppelen in bestaande bebouwing het millennium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geenen, A. \ Langeveld, J.G. \ Willems, E. \ 1999
De knelpunten bij het afkoppelen van verhard oppervlak in bestaande bebouwing geinventariseerd. De verontreiniging van het afstromende water en de kosten zijn een probleem. Twee voorbeeldprojecten (Woningverbetering Pendrecht, Rotterdam-zuid; infiltr ...
help
Effecten van infiltratie in de bodem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, S.P. de \ 1999
Door afkoppelen van verharde oppervlakken worden verontreinigingen rechtstreeks in de bodem gebracht. Om de effecten in beeld te brengen is onderzoek verricht naar de concentraties zware metalen, PAK en olie in regenwater van verschillende oppervlakk ...
help
Boostergemaal zorgt voor uitbreiding capaciteit awzi leiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wauben, M. \ Reterink, A. \ Aken, T. van \ 1999
Hydraulisch systeem en besturing van een nieuw boostergemaal in de Zoetermeerleiding, de hoofdtransportleiding naar afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust. Het gemaal moet de druk in de leidingen verlagen zodat de aangesloten gemalen het gewenste d ...
help
Kwaliteitsaspecten bij infiltratie van afstromend hemelwater: de wetgeving \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolf, I. de \ 1999
Aan welke wettelijke normen moet voldaan worden bij infiltratie van afstromend regenwater, met name wat betreft de mate van milieubelasting door de kwaliteit van het infiltrerende hemelwater. De Wet bodembescherming en De Wet milieubeheer vormen in p ...
help
[Infiltratie hemelwater :] een model en voor de praktijk relevante uitkomsten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolf, I. de \ Augustijn, D.C.M. \ 1999
Voor een infiltratiesysteem t.b.v. afstromend regenwater is een model ontwikkeld waarmee de invloed van verontreinigingen in het hemelwater op de bodemkwaliteit kan worden bepaald (MAKIA; Model ter Analyse van Kwaliteitseffecten door Infiltratie bij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.