Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterberging in beeld : mogelijkheden voor inrichting en gebruik van waterretentie-gebieden in Gelderland [Boek]
Kwakernaak, C. \ Wintjes, A. \ Haar, M. van der \ 2000
help
Wonen tussen wadi's \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Looije, M. \ 2000
Wadi's (infiltratie van water in ondiepe greppels) en het karakteristieke Twentse coulissenlandschap worden voor het eerst verwerkt in de woonwijk Ruwenbos in Enschede
help
Evolution of the upper Rhone river discharge and suspended sediment load during the last 80 years and some implications for Lake Geneva \ Aquatic sciences : a multidisciplinary journal for the theoretical and applied limnology, fisheries science and water technology [Artikel]
Loizeau, J.L. \ Dominik, J. \ 2000
help
Morphological development of man-made side channels in the flood plains of the river Rhine \ Proceedings international workshop on development and management of floodplains and wetlands, Beijing, September 2000. [Congresverslag]
Schropp, M.H.I. \ Jans, L.H. \ 2000
The flood plain area of the River Rhine in the Netherlands has been reduced considerably over the past centuries. In addition the river normalisations have had a severe effect on the biodiversity of the system. In order to cope with higher flood disc ...
help
Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 2000
help
Stoffen overzicht internationale waterkaders : stand van zaken begin 2000 CIW 8 notitie [Boek]
Commissie Intergraal Waterbeheer \ 2000
Het rapport geeft per internationaal waterkader informatie over: * selectie-mechanisme voor stoffen; * stoffenlijst(en); * doel van de stoffenlijst (normstelling, maatregelen, uitvoering); * implementatie in Nederland. Het overzicht betreft diverse E ...
help
Integrated basin modeling [Boek]
Kite, G. \ Droogers, P. \ 2000
help
Invloed diffuse bronnen op waterkwaliteit Noordzeekanaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schipper, P.N.M. \ Driesprong, A. \ Hark, M. van der \ 2000
Overzicht van de belasting van het Noordzeekanaal (in- en uitgaande vrachten) met nutrienten, zware metalen, PAK's, dioxine en bestrijdingsmiddelen uit diverse bronnen, en de relatie tussen emissies en waterkwaliteit (normoverschrijding en aandeel va ...
help
'Meer uniformiteit nodig bij verwerking membraanconcentraten' : handreiking van Commissie Integraal Waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Saft, R. \ Leer, J. \ 2000
Voor- en nadelen van membraanfiltratieprocessen, en de milieuhygienische en wettelijke aspecten en randvoorwaarden m.b.t. de verwerking (o.a. door lozing) van de vrijkomende membraanconcentraten. Een en ander naar aanleiding van het verschijnen van d ...
help
Bewoners in Enschede waarderen wadi's : eerste onderzoek naar functioneren infiltratievoorzieningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Resultaten van een enquete naar het functioneren en de waardering van de wadi's die aangelegd zijn in de nieuwbouwwijk Ruwenbos in Enschede om het regenwater makkelijker in de grond te laten infiltreren
help
Experiment om rioolstelsel Rotterdam optimaal te sturen : volledig geautomatiseerd proces in Pernis/Hoogvliet [thema: afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gorkum, U. van \ Schellekens, R. \ 2000
Uitleg over de opzet van het in ontwikkeling zijnde systeem van Centrale Automatische Sturing (CAS) voor het rioolstelsel van Rotterdam. Via het bestaande centrale procesautomatiseringssysteem (PAS) stuurt het nieuwe centrale beslissysteem de lokale ...
help
Mogelijkheden voor waterberging in kaart gebracht : IPO wil discussie op gang brengen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Het Interprovinciaal Overleg heeft met een kansenkaart voor waterberging in beeld gebracht waar regionale wateroverlast kan voorkomen en hoe en of die op te lossen is. Het gaat dan om retentiepolders en -beekdalen, en inlaatpolders
help
Polders in rivierengebied vrijhouden voor hoogwater : voorstel van staatssecretaris De Vries \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Voorstellen en adviezen ter bestrijding van hoogwater in het stroomgebied van de grote rivieren (retentiepolders, inlaatpolders, calamiteitenpolders, enz.). Dit als gevolg van het werk van de stuurgroepen 'Ruimte voor Rijntakken' en 'Integrale verken ...
help
Overstorten blijven een probleem in de rioleringswereld : RIONED - dag 2000 in het teken van poep, IBA's en afscheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Over poep-inzameling en compostering, stimulering van IBA-systemen (individuele behandeling van afvalwater) in Gelderland, en de module B2100 van de Leidraad Riolering, die handelt over verstandig omgaan met hemelwater in het stedelijk gebied (afkopp ...
help
Koelwater blijkt giftige eigenschappen te hebben [thema: proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baltus, C.A.M. \ Kerkum, L.C.M. \ Kienhuis, P.G.M. \ 2000
In recirculatiekoelsystemen worden biociden gebruikt om biologische aangroei tegen te gaan. Het RIZA onderzocht het effect van koelwaterlozingen met (restanten van) verschillende biociden op de kwaliteit van het oppervlaktewater, o.a. door toxiciteit ...
help
Ecologisch acceptabele afvoerfluctuaties: een norm voor de Grensmaas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Salverda, P. \ Schulze, F. \ Geilen, N. \ Janssen, S. \ 2000
In het kader van het ecologisch herstelprogramma voor de Grensmaas is een methodiek ontwikkeld voor het opstellen van een ecologisch acceptabele afvoerfluctuatienorm op basis van afvoermetingen over een langere periode. Door middeling worden onnatuur ...
help
Te veel en te weinig water in de toekomst : waterhuishouding in Rijnland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
In het waterhuishoudingsplan voor Rijnland ('Waterhuishouding 21e eeuw, beheersgebied van Rijnland') worden oplossingen voorgesteld voor het verwachte teveel aan water (10 % meer tot 2020; 15 % tot 2050) en het verwachte tekort van ca. 100 miljoen m3 ...
help
Volgen van de zeespiegelstijging beste optie voor IJsselmeer : Rijkswaterstaat brengt eindnota 'Waterhuishouding in het Natte Hart' uit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Een verkenning van de mogelijkheden voor het toekomstig waterbeheer in het IJsselmeer-gebied, rekening houdende met zeespiegelstijging, toenemende waterafvoer en mogelijke wateroverlast, en (zoet)watertekorten. De onderzochte opties zijn: water direc ...
help
Waterkwaliteitsspoor in Driebergen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakkum, R. \ Reuvers, B. \ Rooijen, H. van \ 2000
Voor de bebouwde kom van Driebergen worden aanpassingen aan het rioleringsplan en het watersysteem 'getoetst d.m.v. een iteratief proces tussen emissie- en waterkwaliteitsspoor'. Het gaat om maatregelen (bergbezinkbassin; biezenveld; afkoppeling van ...
help
ABCDelfland moet wateroverlast voorkomen : vijf alternatieven voor afvoer en berging in dichtbevolkt en grotendeels verhard gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
In het project Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland zijn waterbeheerstechnische en ruimtelijke oplossingen geformuleerd om toekomstige wateroverlast in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland te voorkomen. De verschillende opties hebben een s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.