Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 103

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mitigatie en compensatie van effecten van extra spuisluizen in de Afsluitdijk : noodzaak? mogelijkheden? zo ja, hoe? [Boek]
Dankers, N.M.J.A. \ 2002
Grotere hoeveelheden spuiwater gaan van het IJsselmeer op de Waddenzee geloosd worden. Nagegaan is, welke de invloeden kunnen zijn op habitats in de Waddenzee, als gevolg van verzoeting van het water
help
Plausibiliteitsdocument STONE 2.0 : globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit -en afspoeling van N en P [Boek]
Overbeek, G.B.J. \ 2002
STONE is ontwikkeld om landsdekkend voor Nederland de effecten van bemesting en mestbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te verkennen. De nadruk in de hier gerapporteerde plausibiliteitsstudie ...
help
De wateropgave voor Waterschap Rijn en IJssel : kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden,bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie van het Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ 2002
Kwantificeren van de wateropgave voor vasthouden, bergen en afvoeren ten behoeve van de waterparagraaf in reconstructieplannen in Oostelijk Gelderland en het opstellen van de deelstroomgebiedsvisie voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJ ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 4: Mogelijkheden voor toepassing van effectgerichte maatregelen op gebied van waterbeheer en waterzuivering [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. Voor de maatregelen die als meest effectief worden beschouwd bij ...
help
Improvement of TOPLATS-based discharge predictions through assimilation of ERS-based remotely sensed soil moisture values \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Pauwels, V.R.N. \ Hoeben, R. \ Verhoest, N.E.C. \ Troch, P.A. \ 2002
help
Waterberging: noodzakelijk kwaad of zegen door regen? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2002
Extra bemalingscapaciteit of waterberging in natuur- en landbouwgebieden. Meningen vanuit de landbouw, natuurbeheer en waterschappen over beperking van de wateroverlastproblematiek in Groningen en Friesland. In Groningen zijn al vergevorderde plannen ...
help
Spankrachtstudie - Bouwstenennota : een overzicht van beschikbare ruimtelijke en technische maatregelen voor veilige verwerking van toekomstige maatgevende Rijnwaterafvoeren [Boek]
Bomas, B. \ Projectgroep Spankrachtstudie \ 2002
De Spankrachtstudie leidt tot inzicht in de reële opties voor de afvoerverdeling op de lange termijn en de daarbij benodigde binnendijkse ruimte, teneinde bij hogere rivierafvoeren en stijging van de zeespiegel de veiligheid op peil te houden. Hierin ...
help
Spankrachtstudie - MKBA Spankrachtstudie : vingeroefening voor het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van rivierverruimende maatregelen op de lange termijn [Boek]
Kind, J. \ Projectgroep Spankrachtstudie \ 2002
In de Spankrachtstudie is onderzocht welke ruimtelijke maatregelen noodzakelijk zijn om op de langere termijn de veiligheid van rivieren in het beneden- en bovenrivierengebied te handhaven en op welke wijze daarbij optimaal bijgedragen kan worden aan ...
help
Hoeveel (hoog)water kan ons land binnenkomen via de Rijn bij Lobith, nu en in de toekomst [Boek]
Silva, W. \ 2002
‘Hoeveel water kan ons land via de Rijn bij Lobith binnenkomen?’ Een regelmatig terugkerende vraag in discussies over het (hoog)waterbeheer in Nederland. Het antwoord op de hierboven gestelde vraag is in een aantal rapporten verscholen en daardoor we ...
help
Bayesiaanse statistiek voor de analyse van extreme waarden [Boek]
Chbab, E.H. \ Noortwijk, J.M. van \ 2002
help
Parelvederkruid, een nieuwe plaag in het watermilieu? : voorlopig alleen in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meyer, S. \ 2002
Parelvederkruid is een uitheemse waterplant die zich woekerend gedraagt, hoewel minder agressief dan de grote waternavel. Nieuwe groeiplaatsen moeten kritisch bekeken worden als er problemen optreden met afvoer of natuurbeheer
help
Quickscan klimaatontwikkeling en riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijtelaar, H. van \ Dirkzwager, A. \ 2002
In het huidige watersysteem zal een toename optreden van problemen en knelpunten als gevolg van te verwachten klimatologische veranderingen. Er is een quickscan uitgevoerd die snel en globaal de effecten van de te verwachten klimatologische veranderi ...
help
Inpoldering IJsselmeergebied verleden tijd : ministerraad gaat akkoord met beleidsvisie tot 2030 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Bespreking van de beleidsvisie, waarin het IJsselmeer een steeds belangrijker wordende schakelfunctie wordt toegedicht in de waterhuishouding, zowel op het gebied van afwatering als watervoorziening, van een groot deel van Nederland
help
Handreiking afkoppelen voor gemeenten [Thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hartman, E. \ Zuurman, A. \ Drost, M. \ 2002
Het Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland heeft een handreiking afkoppelen opgesteld die voorziet in de behoefte van gemeenten om in een vroegtijdig stadium van de planvorming te kunnen beoordelen of en zo ja hoe, afkoppelen in een specifieke situ ...
help
Grenzen aan de werking van bovenstroomse berging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Deursen, W.P.A. van \ Middelkoop, H. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2002
Modelstudies voor Rijn en Maas, met verschillende klimaatscenario's en veel of weinig ingrepen om de bovenstroomse bergingscapaciteit te vergroten (o.a. door bosaanleg en hermeandering van zijrivieren), tonen aan dat extra ingrepen weinig effect hebb ...
help
Ministerie van VROM: "Einde ongezuiverde lozingen in 2005 niet haalbaar" [Thema: Afval- en proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Verslag van een themamiddag over het saneren van afvalwaterlozingen in het buitengebied door aanleg van riolering of IBA's. De uitvoering stagneert omdat verwarring bestaat over de wetgeving, wie wat moet doen (gemeenten, waterschappen, provincie, bu ...
help
Testjaar neerslagreeks De Bilt [Thema: Afval- en proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijtelaar, H. van \ Kempen, J. van \ 2002
Volgens de Leidraad Riolering dient het functioneren van een rioolstelsel (hydraulische afvoercapaciteit; water op straat; vuilemissie) in principe te worden beoordeeld op basis van een simulatie met een meerjarige neerslagreeks. In het kader van de ...
help
De Roombeek terug in Enschede : indirect gevolg van vuurwerkramp op 13 mei 2000 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bode, P. \ Bruins, G. \ Beunder, S. \ 2002
In het stedebouwkundig plan voor de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen woonwijk in Enschede is herstel van de oude Roombeek een belangrijk element. De beek gaat een rol spelen voor de ruimtelijke kwaliteit en als onderdeel van een nieu ...
help
Duurzaam watersysteem Philipsburg [Thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westein, R. \ Meijden, H. van der \ Bruggen, C. van \ 2002
In de nieuwbouwwijk Philipsburg bij Numansdorp (gemeente Cromstrijen, Z.H.) is een duurzaam water- en rioleringssysteem aangelegd om de waterkwaliteit, de waterbeheersing en de belevingswaarde van water te verhogen. Bijzonder is de afkoppeling van de ...
help
Monitoring moerassysteem rwzi Land van Cuijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijer-de Jong, J. \ Willers, H. \ Palsma, B. \ Claessen, V. \ 2002
Waterschap de Maaskant heeft zijn rioolwaterzuivering Land van Cuijk uitgebreid. Hoewel de verbouwing leidt tot een aanzienlijke verbetering van de effluentkwaliteit, wilde het waterschap toch streven naar een nog betere en met name natuurlijke water ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.