Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 103

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoe houd je regenwater vast? : duurzaam waterbeheer in Enschede [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bruins, G.H. \ 2003
In een aantal nieuwe wijken van Enschede wordt een duurzaam watersysteem gerealiseerd. Het watersysteem in de VINEX-locatie Eschmarke wordt globaal behandeld, waarna de wadi’s in het deelgebied Oikos nader worden belicht
help
Chemische en mechanische onkruidbestrijding op straatverharding in Lelystad, Dronten en Urk : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2003 [Boek]
Dekker, C. \ Claassen, A. \ Kroon, C. \ 2003
Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen in proefwijken in Lelystad, Dronten en Urk met een aangepaste onkruidbestrijding. Onderzocht zijn de Duurzaam Onkruid Beheer (DOB-methode), mechaniscn ...
help
Regenwatersystemen in een stad: duurzaam en visueel aantrekkelijk : kort onderzoek in Zweden van studenten faculteit bouwkunde TU Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lindert, L. te \ Roete, B. \ 2003
'God created the world, but the Dutch made Holland'. Een al oud gezegde maar nog steeds van toepassing. Nog steeds zijn we bezig het water in goede banen te leiden. Een van de problemen, waarvan de oplossingen nog in ontwikkeling zijn, is het inpasse ...
help
Hillslope-storage Boussinesq model for subsurface flow and variable source areas along complex hillslopes. 1. Formulation and characteristic response \ Water resources research [Artikel]
Troch, P.A. \ Paniconi, C. \ Loon, E.E. van \ 2003
help
Hillslope-storage Boussinesq model for subsurface flow and variable source areas along complex hillslopes. 2. Intercomparison with a three-dimensional Richards equation model \ Water resources research [Artikel]
Paniconi, C. \ Troch, P.A. \ Loon, E.E. van \ Hilberts, A.G.J. \ 2003
help
Individuele behandeling van afvalwater : handboek 2003/2004 [Boek]
Debets, F. \ 2003
Vierde handboek over individuele behandeling van afvalwater (IBA).
help
Process-based modelling of the fluvial response to rapid climate change [Proefschrift]
Bogaart, P.W. \ 2003
help
Extra spui Afsluitdijk : ecologische effecten op Afsluitdijk, IJsselmeer en omgeving [Boek]
Rijn, S. van \ Platteeuw, M. \ 2003
Het hoofddoel van deze studie is het inschatten van de ecologische effecten op het IJsselmeer en omgeving van de inzet van extra spuicapaciteit (inclusief vispassage) ten opzichte van handhaving van de huidige spuimiddelen. Hierbij is uitgegaan van h ...
help
Spankrachtstudie - Lange termijn opgave rivierengebied : een aanzet tot integratie van het hoogwaterbeleid met de ruimtelijke ontwikkeling van het rivierengebied : eindversie [Boek]
Rademakers, J. \ Ottburg, F. \ 2003
De studie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de kansen voor en de grenzen van de opvang van hoogwater in het rivierengebied. De studie kijkt zowel naar de rivierkundige behoefte aan rivierverruiming als naar de kansen en grenzen vanuit ruimtelij ...
help
Klimaatinvloeden op de kwaliteit van het Rijnwater : startdocument klimaatproject RIWA [Boek]
Bruijn, F.A. de \ Mazijk, A. van \ 2003
help
Drievoudig stelsel met lokale zuivering van regenwater in Den Helder [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Bos, R. \ Oudekerk, H. \ Brandon, S. \ 2003
In een haalbaarheidsstudie is op hoofdlijnen onderzocht hoe een regenwaterstelsel kan worden aangelegd dat voldoet aan de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder en een beperkte afvoer van regenwater naar de afvalwaterzuivering mogelijk maakt. De aanle ...
help
Regent het nu meer dan vroeger? : een onderzoek van ruim 100 jaar neerslaggegevens in Ukkel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damme, H. van \ 2003
Naar aanleiding van de regelmatige overstromingen van de laatste jaren worden beheerders van waterlopen vaak geconfronteerd met de vraag of het nu meer en harder regent dan vroeger. Bekend is dat de neerslag maar een van de vele factoren is die een r ...
help
Ontwatering in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Beest, J.G. te \ 2003
De vraag of Nederland waterhuishoudkundig op orde is en blijft, vergt veel onderzoek. Daarbij vormt kennis over de ontwatering -de stroming van water tussen grond- en oppervlaktewater- een belangrijke peiler, omdat deze interactie bepalend is voor de ...
help
Geen makkelijke oplossing voor wateroverlast in de stad : "verkeerde keuzes niet met techniek te corrigeren" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
De afgelopen jaren is Nederland opgeschikt door wateroverlast in steden en dorpen na zware regenbuien. Statistisch gezien mogelijk, maar te vaak volgens de deskundigen. Voldoet de riolering nog wel? Moet de riolering wel gebruikt worden om overtollig ...
help
Wie is verantwoordelijk voor onze droge voeten? : omgang met extreem hoge afvoeren op Rijn en Maas niet afschuiven op de buren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Deursen, W. van \ 2003
De soms problematisch hoge waterstanden en afvoeren van de Rijn en Maas komen uit België, Duitsland en de Alpen. Waarom zouden wij dan de problemen van evacuatie en wateroverlast alleen moeten dragen, terwijl we de grote rivieren delen met onze buurl ...
help
Geen toename van piekafvoer van de Geul \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laat, P. de \ Librada Chu Agor, M. \ 2003
Berichten in diverse media wekken de indruk dat de overlast door hoogwater van de Geul gedurende de laatste decennia toeneemt. Dit zou het gevolg zijn van menselijk handelen en/of een verandering van het klimaat. Onderzoek van de afvoerreeks van de G ...
help
Tijd voor een stap verder? : derde symposium over 'Interacties binnen het afvalwatersysteem' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Langeveld, J. \ 2003
Verslag van het middagsymposium dat plaats vond in het kader van het promotieonderzoek van de auteur naar de interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering
help
Dynamisch peilbeheer basis voor tragere afvoer water : discussie tussen onderzoekers en waterbeheerders over het vasthouden van water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reichard, L. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
Om meer ruimte te creëren voor water introduceerde de Commissie Waterbeheer 21e eeuw de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Vasthouden is in deze trits de eerste keus van de commissie. Maar op welke manier kan water het meest efficiënt worden vastg ...
help
Rivierafvoer naar de Zeeuwse delta: herstel van een estuarium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rossen, W. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ 2003
Momenteel worden voor het rivierengebied maatregelen opgesteld en uitgevoerd om de verwachte hogere rivierafvoeren op te kunnen vangen. Naast het toepassen van deze maatregelen, wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de Zeeuwse delta (Volkerak-Zoomm ...
help
Afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, M. de \ Beltman, W.H.J. \ 2003
In een veldproef is de afspoeling van drie herbiciden vanaf een betonklinkerverharding gemeten. Een deel van de afspoelingsroutes is gekwantificeerd. Daardoor ontstond inzicht in het afspoelingsproces. Een belangrijk deel van de gedoseerde herbicide ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.