Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stedelijk waterproject Beek-Ubbergen : van totale verharde oppervlak 70 procent afgekoppeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arts, M. \ Vriend, M. de \ Reijnierse, M. \ Kempen, H. \ 2004
Veel stedelijk waterprojecten die zich baseren op pretentieuze doelen blijken in de prakrijk moeilijk uitvoerbaar te zijn. In Beek-Ubbergen is het wel gelukt met veel improvisatie, intensieve gesprekken en maatwerk
help
Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinen [Boek]
Boogaard, F. \ Hulst, W. van der \ 2004
De focus van dit rapport is gericht op kwaliteitsgegevens over afstromend hemelwater van bedrijventerreinen. Van ieder onderzoeksresultaat is geprobeerd te achterhalen welke route het afstromende regenwater heeft doorlopen voordat het werd bemonsterd ...
help
Beter inzicht in infiltratiemogelijkheden van regenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roy, de la J.-P. \ Schel, R. \ spoelstra, J. \ 2004
In nieuwe woonwijken is het standaard dat regenwater niet aan het riool wordt gekoppeld. Voor bestaande wijken ligt dat moeilijker. Vaak moet het afkoppelen gebeuren in combinatie met renovatie- en reconstructiewerkzaamheden. Het is dan zaak helder t ...
help
Systeemverkenning Drentse Aa [Boek]
Roelsma, J. \ Wanningen, H. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2004
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is in 2003 gestart met een systeemverkenning van het stroomgebied de Drentse Aa. Daarbij zijn van dit syst ...
help
Estimation of future discharges of the River Rhine in the SWURVE project [Boek]
Buishand, T.A. \ Lenderink, G. \ Shabalova, M.V. \ 2004
The change in the flow regime of the river Rhine by the end of the 21st century was one of the eight case studies in the European project SWURVE (Sustainable Water: Uncertainty, Risk and Vulnerability in Europe). Both the potential changes in high ri ...
help
Rioolvreemd water nu kwantificeerbaar : methode DWAAS gebruikt enkel standaard bechikbare gegevens [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerk, A. van de \ Palsma, B. \ Beenen, A. \ 2004
In opdracht van STOWA en Stichting RIONED hebben DHV en Trideau een methode ontwikkeld en beproefd waarbij aan de hand van reeds bestaande gegevens snel en doeltreffend bepaald kan worden óf ergens rioolvreemd water voorkomt (bijvoorbeeld grondwateri ...
help
"Betere voorspelbaarheid waterstanden" : door studie van 'duinen' op de bodem van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2004
"Rijkswaterstaat kan in de toekomst de waterstanden in de Rijn nauwkeuriger voorspellen door gebruik te maken van een methode om de ruwheid van de rivierbodem te bepalen. Als voorkomen op de bodem, kan dit de waterstand enkele decimeters verhogen." D ...
help
Hoe laag was het laagwater van 2003? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ 2004
Na de zomer van 2003 staat de droogteproblematiek weer op de agenda. Ook is in 2003 het belang van de aanvoer van zoet water door Rijn en Maas voor de waterhuishouding in Nederland nog eens onderstreept. Problemen rond het gebruik van koelwater, de i ...
help
Randvoorziening voor regenwater functioneert goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Baars, E. \ 2004
In Amsterdam Oost is in 1993 een bezinkbak voor regenwater gebouwd als alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel (VGS). De oplossing siert zich door de eenvoud ervan, namelijk het aanbrengen van een damwand in het oppervlaktewater bij de rege ...
help
Kleine retentie: Poolse ervaringen (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2004
Maatregelen gericht op de toename van kleine retentie hebben een positieve invloed op veel aspecten: zij vergroten de beschikbaarheid van water en verminderen het overstromingsrisico doorverbetering van de structuur van de waterbalans. Daarnaast verm ...
help
Waterschappen sluiten afvalwaterakkoord met Emmen : gemeente koppelt 170 hectare aan verhard oppervlak af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meer, A. van der \ Luttmer, W. \ Vos, J. \ Kooistra, J. \ 2004
In Emmen is op 15 maart jl. een afvalwaterakkoord gesloten tussen de gemeente en de waterschappen Velt en vecht en Hunze en Aa's. Deze gaan fors investeren in maatregelen om het rioolstelsel van de gemeente te ontlasten. In totaal wordt 170 hectare a ...
help
Kleine retentie in reservoirs: Poolse ervaringen (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2004
De meest toegepaste maatregel gericht op vergroting van retentie in Polen is de aanleg van kleine reservoirs met een volume kleiner dan vijf miljoen kubieke meter en met een gering effect op het milieu. Meestal dienen zij een economisch belang (energ ...
help
Resultaten proef met rubberen folie in zinken dakgoot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De gemeente Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) proberen al enige rijd de zinkemissie in regenwater te verminderen. Voor de gemeente Amsterdam is het van belang de hoeveelheid zink in de bagger te verlagen, zodat de stortkosten afne ...
help
Waterschappen zetten rioolvreemd water op de agenda : circa 70 procent vreemd water op theoretische droogweerafvoer geen uitzondering [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerk, A.J. van de \ Palsma, A. \ 2004
In Amersfoort kwam twee maanden geleden een grote groep technologen en specialisten in de waterketen en riolering van ruim de helft van de zuiverende waterschappen bijeen om te discussiëren over het STOWA-vervolgonderzoek naar rioolvreemd water en de ...
help
Afvalwater de bodem in in Djenné : infiltratie beste oplossing in Malinese stad [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tiggelen, J. van \ 2004
De Verenigde Naties heeft de stad, die vrijwel geheel is opgebouwd uit leem en modder, op de werelderfgoedlijst van de UNESCO gezet. Maar bezoekers van de monumentale stad werden geconfronteerd met straten die fungeerden als riolering. Afvalwater kwa ...
help
Beste alternatief 'Ruimte voor de rivier' te duur : Overdiepse Polder wordt koploperproject \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De maatregelen die de landelijke Stuurgroep Ruimte voor de Rivier het beste vindt, zijn eigenlijk te duur. Daarom heeft de stuurgroep besloten ook een tweede alternatief verder uit te werken. verder wil de groep, bij monde van voorzitter Melanie Schu ...
help
Werkt vasthouden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2004
Aan de bekende trits vasthouden-bergen-afvoeren van de Commissie WB21, bedoeld als voorkeursstrategie om piekafvoeren te reduceren, zitten meer haken en ogen dan bij de opstelling is bedacht. Kan water vasthouden juist leiden tot hogere piekafvoeren? ...
help
Waterhuishoudkundige maatregelen bij extreme bodemdaling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuinen, E. van \ Beekhuizen, F. \ Smits, F. \ 2004
Door zoutwinning treedt nabij Veendam extreme komvormige bodemdaling op. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding. De prognoses voor de bodemdaling als gevolg van zoutwinning, ten opzichte van 1993, bedragen in het centrum van het dalingsgeb ...
help
Leven met overstromingen in Bangladesh : landbouw vaart er wel bij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2004
Sinds 25 juli staat bijna tweederde van het land onder water, en de hoofdstad is voor 40 procent overstroomd. Miljoenen mensen hebben geen toegang meer tot schoon drinkwater. Het aantal gevallen van diaree, dysenterie en cholera neemt snel toe. Zeker ...
help
Hoe duurzaam is rivierverruiming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mol, A. \ Ribberink, J. \ Snippen, E. \ Wang, Z. \ 2004
De manier waarop de veiligheid van het Nederlandse rivierensysteem in de komende jaren kan worden gewaarborgd staat ter discussie. In de afgelopen decennia hebben hoge afvoeren de noodzaak tot ingrijpen aan het licht gebracht. De voorkeur van beleids ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.