Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Wadi's: aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer : gebaseerd op zes jaar onderzoek van de wadi's in Enschede gecombineerd met overige binnen- en buitenlandse ervaringen [Boek]
Boogaard, F. \ Bruins, G. \ Wentink, R. \ 2006
Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied en op bedrijventerreinen draagt bij aan een betere ontwatering van het gebied. Hoe deze infiltratievoorzieningen op de lange termijn blijven functioneren is in de wijk Ruwenbos (Enschede) onderzocht
help
Handreiking beleidslijn grote rivieren [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2006
Onder strikte voorwaarden komen er op plekken in het rivierbed meer mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Zo ontstaan er meer ontwikkelingsmogelijkheden voor gemeenten langs het water. Deze activiteiten mogen de afvoer van het rivierwater ni ...
help
Stedelijke wateropgave : vergelijking normen voor water op straat en inundatie [Boek]
Stichting RIONED \ 2006
Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering en een norm voor overstromingen van waterlopen in relatie tot de capaciteit van de watergangen. Deze brochure legt het verband tussen beide normen uit ...
help
Weerwoord op commentaar Stichting Reinwater [reactie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Rooij, N. de \ 2006
In H2O werd de 5e aflevering van een zesluik over normstelling weergegeven met als titel: 'Uitvoering Ruimte voor de Rivier belemmerd door onjuiste milieuregels'. In H2O 25/26, 2005 heeft de Stichting Reinwater op deze aflevering commentaar geleverd ...
help
Vasthouden water op Drents Plateau effectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2006
Het vasthouden van water in de bovenlopen van de beken in het noordwesten van Drenthe is goed mogelijk en kan de wateroverlast op de Groninger boezem tegengaan. De vertraging van de afvoer is beduidend. Dat blijkt uit berekeningen van Alterra met het ...
help
'Voorlopig geen ingrijpende maatregelen nodig voor Maasgebied' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
De veiligheid in het Maasgebied is tot 2015 gewaarborgd met de projecten die nu worden uitgevoerd. Om ook tot 2030 in het gebied droge voeten te kunnen houden, hoeven verder geen ingrijpende maatregelen te worden genomen. Buitendijkse maatregelen als ...
help
Helofyteninfiltratiesloot geschikt voor zuivering wegwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tromp, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ Kuppens, E. \ 2006
Water dat van (snel)wegen afstroomt naar de berm, bevat hoge concentraties PAK's en zware metalen, met name koper en zink. Bij gerioleerde wegvakken moet dit water als een puntbron worden geloosd op het oppervlaktewater of op een zandige bodem. Dit w ...
help
Afstromend regenwater bron van fecale verontreiniging? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiter, H. \ Lemmen, G. \ Leenen, I. \ 2006
Afgelopen maart is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn in werking getreden. Doel ervan is het beschermen van de gezondheid van zwemmers in oppervlaktewateren. In de nieuwe richtlijn wordt een lager risico op maagdarmstoornissen nagestreefd dan in d ...
help
Toetsing van de NBW-werknormen gereed: grote regionale verschillen : drie procent van Nederland heeft te hoge kans op inundatie vanuit regionale wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Drie procent van Nederland loopt een te hoge kans op inundatie vanuit regionale watersystemen. De totale wateropgave om deze regionale systemen op orde te brengen bedraagt 2,5 miljard euro, waarbij alléén wateroverlast wordt aangepakt. Dat blijkt uit ...
help
Beslismodel voor het al dan niet zuiveren van afstromend hemelwater [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rens, C. van \ Hartman, E. \ Augustijn, D. \ 2006
De beslisbomen die zijn opgesteld om verantwoord om te gaan met afstromend hemelwater blijken in de praktijk te algemeen en daarom beperkt toepasbaar. Dat geldt met name bij de afweging voor de toepassing van zuiverende voorzieningen bij directe afko ...
help
Waterkwaliteit van de Rijn en de Maas bij lage afvoeren: een verkenning na de droge zomer van 2003 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doomen, A. \ Zwolsman, J.J.G. \ Hoek, J. van der \ 2006
De droogte en warmte in 2003 heeft gevolgen gehad voor de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas. Voor drie locaties waar oppervlaktewater wordt ingenomen voor drinkwaterproductie, twee grenslocaties en Keizersveer zijn de waterkwaliteitseffecten van ...
help
Totstandkoming eerste landelijke toetsingskaart NBW-werknormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reichard, L. \ Spijker, M. \ Tromp, G. \ 2006
In 2003 is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken dat de waterschappen het regionale watersysteem moeten toetsen aan werknormen voor inundatie vanuit het oppervlaktewater. In september 2005 presenteerden de waterschappen de eerste t ...
help
Analyse dunwateraanvoer op rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Doorn, R. van \ 2006
Rioolsystemen en rioolwaterzuiveringen worden gebouwd op het verwerken van afvalwater van inwoners en industrie. Dit wordt de droogweer afvoer genoemd (DWA). Daarnaast is er capaciteit opgenomen voor regenwaterafvoer (RWA). Bij het ontwerpen van de r ...
help
Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Hakvoort, H. \ Diermanse, F. \ Verhoeve, C. \ 2006
In dit artikel wordt gesproken hoe een nieuwe statistiek van extreme neerslag kan bijdragen aan een goede toetsing van watersystemen met behulp van een stochastenmethode. Alhoewel de methode grotendeels vastligt, moeten een aantal keuzes vooraf gemaa ...
help
Toename hoogwaterfrequentie in de Maas : verandert het klimaat of verandert het stroomgebied? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Laat, P.J.M. de \ Min Tu \ Wit, M.J.M. de \ Uhlenbrook, S. \ 2006
Onlangs is Tu Min bij Unesco IHE gepromoveerd op een onderzoek naar veranderingen in afvoerregime van de Maas. Ze toont aan dat de omvang en frequentie van hoogwater in de Maas is toegenomen. Deze toename lijkt toegeschreven te kunnen worden aan een ...
help
Nieuw waterdenken leidt tot nieuwe oplossingen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Worm, B. \ Damsté, P.J. \ 2006
Een eerste artikel in een serie, die de maatregelen beschrijven, die waterschappen nemen in het kader van modern waterbeheer. In dit geval: de benedenloop van de Linderbeek (ter hoogte van Den Ham), die wateroverlast veroorzaakte voor ander gebied
help
Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld : de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832 - 1995 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Ravesteijn, W. \ 2006
Rijstbouw is mogelijk op droge grond, maar natte rijstbouw geeft betere resultaten, mèt irrigatie geeft het nog betere resultaten. Dit is de eeuwenoude ervaring van de Javanen. De door de boeren opgezette waren eenvoudig van opzet en weinig duurzaam. ...
help
By-pass bij Zutphen opnieuw ter discussie : nationale conferentie waterbeheer 2006 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In plaats van dijkverleggingen langs de IJssel bij Zutphen komt opnieuw het plan voor een nevengeul of bypass ter hoogte van de stad ter sprake. Als uitvloeisel van de PKB Ruimte voor de Rivier is een uitwisseling van maatregelen langs de grote rivie ...
help
Regie afvoerpieken noodzakelijk om problemen op Overijsselse Vecht te voorkomen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Monincx, S. \ Termes, P. \ Tromp, G. \ 2006
Eind oktober 1998 veroorzaakte een buienfront over het noorden van Overijssel ernstige wateroverlast: landbouwgebieden overstroomden, een aantal zuiveringsinstallaties raakten buiten werking en de centra van Hardenberg en Meppel stonden blank. Mede n ...
help
Sensitivity of global river discharges under Holocene and future climate conditions \ Geophysical research letters [Wetenschappelijk artikel]
Aerts, J.C.J.H. \ Renssen, H. \ Ward, P.J. \ Moel, H. de \ Odada, E. \ Bouwer, L.M. \ Goosse, H. \ 2006
A comparative analysis of global river basins shows that some river discharges are more sensitive to future climate change for the coming century than to natural climate variability over the last 9000 years. In these basins (Ganges, Mekong, Volta, Co ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.