Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak : de wet gemeentelijke watertaken toegelicht [Boek]
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) \ 2007
Op 1 januari 2008 treedt de Wet gemeentelijke watertaken in werking. Hierdoor kunnen gemeenten een betere bijdrage leveren aan de aanpak van watervraagstukken. In deze brochure informeert de VNG gemeenten over de nieuwe wetgeving en adviseert hoe daa ...
help
Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
help
Simulating Rhine river discharges using a land surface model \ Adaptive and Integrated Water Management : Coping with Complexity and Uncertainty [Congresverslag]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Troch, P.A.A. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ 2007
The Rhine basin will shift from a combined rainfall and snow melt regime to a more rainfall dominated regime, resulting in increased flood risk in winter and a higher probability of extensive droughts in summer. To be prepared for these projected cha ...
help
Reconstructie van de historische hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2007
De WB21-studie heeft geleid tot wateropgaven waarbij de trits vasthouden-bergen-afvoeren de voorkeursvolgorde geeft voor het reduceren van piekafvoeren. In het verleden is het watersysteem echter ook aangepast, wat invloed heeft gehad op de werking v ...
help
Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
help
Impact of summer droughts on water quality of the Rhine river : a preview of climate change? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Zwolsman, J.J.G. \ Bokhoven, A.J. van \ 2007
It is generally recognized that climate change will affect the discharge regime of the Rhine River. Especially the anticipated increase in extreme river discharges (floods and droughts) poses serious problems to water management, both with regard to ...
help
The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
help
On the use of flexible spillways to control the discharge ratio of the Rhine in the Netherlands : hydraulic and morphological observations \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Schielen, R.M.J. \ Jesse, P. \ Bolwidt, L.J. \ 2007
One of the goals of the national program "Room for the river" is to restore the discharge distribution of the River Rhine, entering the Netherlands
help
4. Meren, sloten en kanalen \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
help
Opposite hysteresis of sand and gravel transport upstream and downstream of a bifurcation during a flood in the River Rhine, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Kleinhans, M.G. \ Wilbers, A.W.E. \ Brinke, W.B.M. ten \ 2007
Prediction of the sediment transport rate and division thereof at bifurcations is of utmost importance for understanding the evolution of the bifurcates for short-term management purposes and for long-term fluvial plain development. However, measured ...
help
Hydrografische bewerkingen met digitale hoogtemodellen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Kellens, W. \ Brondeel, M. \ Vanneuville, W. \ Maeyer, P. De \ 2007
Een stroommodel afleiden uit een digitaal hoogtemodel is snel gemaakt, maar is het resultaat betrouwbaar? Een kwalitatief onderzoek met twee hoogwaardige hoogtemodellen (ontwikkeld in België) geeft antwoord
help
Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
help
Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
help
Hoogwater op de Maas: kunnen we dat niet bovenstrooms oplossen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wit, M. de \ Peeters, H. \ Maeghe, K. \ 2007
Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk verrichten grote inspanningen om het schaderisico voor overstromingen langs de Maas te verkleinen. Hoogwatergolven op de Nederlandse en Vlaamse Maas ontstaan grotendeels in Wallonië en Frankrijk. De di ...
help
Vergroting capaciteit afvoer afvalwater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
Monteurs leiden de waterleiding om, kabels worden verplaatst, rioolbuizen van 1,6 meter worden neergelaten in de bouwput en waar het werk gedaan is, wordt de bestrating weer aangelegd. Op 44 plaatsen in het noorden van Amsterdam vergroot Waternet de ...
help
Effect van een hittegolf op de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwolsman, J.J.G. \ Vliet, M.T.H. van \ 2007
Juli 2006 was de warmste maand in 300 jaar. Nederland werd die maand getroffen door twee hittegolven. Deze situatie kan exemplarisch zijn voor toekomstige zomers als de klimaatverandering doorzet. Vanuit die gedachte is de waterkwaliteit onderzocht i ...
help
Verification of a coupled climate-hydrological model against Holocene palaeohydrological records \ Global and planetary change : a daughter journal of palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Moel, H. de \ Renssen, H. \ 2007
We have coupled a climate model (ECBilt-CLIO-VECODE) and a hydrological model (STREAM) offline to simulate palaeodischarge of nineteen rivers (Amazon, Congo, Danube, Ganges, Krishna, Lena, Mackenzie, Mekong, Meuse, Mississippi, Murray–Darling, Nile, ...
help
Nieuw 'Integraal Meetplan Watersystemen' voor Waterschap Rijn en IJssel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Houten, G. van den \ Dahm, R. \ 2007
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft het afgelopen jaar een meetplan opgesteld voor een routinematig meetnet voor het watersysteem. Waterschap Rijn en IJssel is in 1997 ontstaan uit een fusie van 5 waterschappen en het zuiveringsschap. Sinds de fusie ...
help
Effects of climate change on discharge behaviour of the river Rhine \ Proceedings of the third international conference on climate and water : Helsinki, Finland, 3-6 September 2007 [Congresverslag]
Linde, A.H. te \ 2007
Recently, the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) presented four new climate scenarios for the Netherlands. These new scenarios will serve as the national standard in water management adaptation policies in the Netherlands for the comin ...
help
Increased recent and late Holocene discharge and flood frequency of the River Meuse: effects of climate change versus land use change [Poster]
Ward, P.J. \ Renssen, H. \ Aerts, J.C.J.H. \ Balen, R.T. van \ Vandenberghe, J. \ [2007]
Poster presented at Climate changes Spatial Planning international conference, 12-13th September 2007, The Hague, the Netherlands.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.