Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving : inventariserend onderzoek onder gemeenten [Boek]Bijbehorende website
Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ cop. 2008
Stichting RIONED heeft voorjaar 2007 in een onderzoek onder alle gemeenten de aard, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen zijn de klimaatverandering en de publiciteit over ...
help
Deltacommissie pleit voor watergebiedsontwikkeling : voorkomen is beter dan genezen \ Waterwonen [Artikel]
Simons, J. \ 2008
De Deltacommissie pleit voor een een Deltafonds om de financiering zeker te stellen. Dat betekent vrij baan voor gebiedsontwikkeling rondom het water en dat is veel beter dan ad hoc beslissingen die direct na een ramp genomen worden en waarvoor de aa ...
help
Variatie van de zwevend stof kwaliteit in het stroomgebied van de Maas [Boek]
Bakker, I.J.I. \ 2008
Transport van verontreinigingen gebonden aan slib kan een belangrijk deel uitmaken van het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst kunnen worden, en grote ecologische ...
help
Samen werken met water : een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst : bevindingen van de Deltacommissie 2008 [Boek]
Veerman, C.P. \ Deltacommissie 2008 \ 2008
Het advies over een aanpak van de stijgende zeespiegel van de Deltacommissie is 3 september 2008 aangeboden aan het kabinet. Het gaat om aanbevelingen hoe Nederland -kust en achterland- ook in de verre toekomst te beschermen tegen de gevolgen van kli ...
help
Water balance versus land surface model in the simulation of Rhine river discharges \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Moel, H. de \ Aerts, J.C.J.H. \ Troch, P.A.A. \ 2008
Accurate streamflow simulations in large river basins are crucial to predict timing and magnitude of floods and droughts and to assess the hydrological impacts of climate change. Water balance models have been used frequently for these purposes. Comp ...
help
On the applicability of discharge measuring techniques in partially filled conduits [Boek]
Man, H. de \ 2008
An urban drainage system has two main functions; collecting and transporting wastewater and storm water out of urban areas. To control an urban drainage system, the responsible organizations have to be informed about for instance calamities and the f ...
help
De resonator : versterkt getij als antwoord op de stijgende zeespiegel [Boek]
2008
Rond 2050 zal er gekozen moeten worden tussen het verhogen van het IJsselmeerpeil of het bouwen van gemalen om het teveel aan water (vanuit Rijn) af te voeren in de Waddenzee. De uitdaging ligt in een alternatief te vinden voor het "pompen of verzuip ...
help
Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2008
Wageningen UR Glastuinbouw voerde in het najaar van 2007 op een tomatenbedrijf onderzoek uit naar de mechanische afvoer van vocht. Eerdere, theoretische modelberekeningen hadden al aangetoond dat het mogelijk moet zijn hiermee de relatieve vochtighei ...
help
Strong increases in flood frequency and discharge of the river Meuse over the late Holocene: impacts of long-term anthropogenic land use change and climate variability \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Renssen, H. \ Aerts, J.C.J.H. \ Balen, R.T. van \ Vandenberghe, J. \ 2008
In recent years the frequency of high-flow events on the Meuse (northwest Europe) has been relatively great, and flooding has become a major research theme. To date, research has focused on observed discharge records of the last century and simulatio ...
help
Waar blijft het regenwater? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boomsma, D. \ 2008
Regenwater bufferen daar waar het valt, het vraagt om slimme systemen en evenzo slimme ontwerpen. Men twijfelt niet over de noodzaak hiertoe, want via het Waterbeleid 21e eeuw en de KaderRichtlijn Water wordt iedereen aangespoord tot medewerking hier ...
help
Hydraulic boundary conditions for a major discharge facility - the IJsselmeer project, The Netherlands \ International Conference on Coastal Engineering (ICCE), Hamburg, August 31st to September 5th, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
Voortman, H.G. \ Veen, N. van \ Vrijburcht, A. \ Tigchelaar, J. \ 2008
The Dutch Ministry of Public Works and Water Management is preparing the construction of a completely new discharge facility in the closure dam. The site where the facility is to be constructed is unique, since it is located in the closure dam which ...
help
Neerslagafvoerrelaties solide basis voor keuzen in het hoogwaterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veiner, R. \ Moorman, J. \ Warmerdam, P. \ Kole, J. \ 2008
Voor deelstroomgebieden van de rivieren de Dommel en de Aa zijn neerslagafvoerrelaties bepaald. Dit is gedaan met een neerslagafvoermodel dat het toenemen en afnemen van afvoer uit de deelstroomgebieden in de tijd beschrijft. Dit artikel behandelt de ...
help
Bomen in de beek [Brochure]
Didderen, K. \ [2008]
Sinds jaar en dag worden bomen en bladafval direct verwijderd uit de Nederlandse beken. Goede waterafvoer is daarbij het argument. Nu (herfst 2008) is het weer tijd voor bomen in de beek
help
Modelonderzoek naar samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Peerboom, J. \ Rijken, R. \ Stevens, H. \ 2008
Conventionele drainage leidt tot een aanzienlijke daling van de grondwaterstand en vooral daardoor tot een sterke toename van de stikstofbelasting en een behoorlijke afname van de fosforbelasting naar het oppervlaktewater. Uit modelonderzoek volgt da ...
help
"Verruiming van de IJssel is overbodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrier, D. van der \ 2008
Het project Ruimte voor de Rivier is volgens oud-hoofd waterhuishouding van Provincie Overijssel Dirk van der Schrier overbodig. "Het project houdt geen rekening met een toenemende stijging van de zeespiegel, waardoor ook de waterstanden op de benede ...
help
Van droogweerafvoer naar verhard oppervlak? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wieringen, H. van \ Wylick, H. van \ Metz, R. \ 2008
Waterschap De Dommel en DHV hebben onderzoek verricht naar de herkomst van het water dat op de rwzi's wordt aangeboden. Het gaat om afvalwater van huishoudens en bedrijven, rioolvreemd water en regenwater. Hiervoor is de DWAAS-methode (zie H2O nr 2/2 ...
help
Amstelboezem een echt afvoersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sikma, H. \ Lodewijk, M. \ 2008
Het boezemstelsel van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat al eeuwen. Het functioneren ervan is bekend. Met modellen worden hoge waterstanden berekend. Vanuit de praktijk werden echter vraagtekens gezet bij de frequentie waarmee deze water ...
help
Reacties op het advies van de Deltacommissie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Het advies van de Deltacommissie, onder leiding van ex-landbouwminister Veerman, voor het beveiligen van Nederland tegen een stijgende zeespiegel, hogere rivierafvoeren en een verder dalende bodem is over het algemeen goed gevallen bij de waterschapp ...
help
Peilverhoging van het IJsselmeer is niet nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrier, D. van der \ 2008
Het plan om het peil van het IJsselmeer te gaan verhogen met maximaal anderhalve meter is zo ingrijpend voor de plaatsen rondom dat IJsselmeer en voor de vrij uitstromende rivieren op dit meer dat een alternatief gezocht moet worden. Dat is ook mogel ...
help
Laagwaterbeheer Maas kan beter én goedkoper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerk, A.J. van de \ Jaskula, A. \ 2008
Een verdere optimalisatie van het laagwaterbeheer van de Maas kan goed uitpakken voor de ontwikkeling van de natuur in en om deze rivier. Winst is onder meer te halen in het afvlakken van kortdurende afvoerpieken op de Grensmaas (minder visuitspoelin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.