Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in beekbovenlopen - I: Resultaten van twee veldexperimenten in een natuurlijke beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A. \ Hoorn, M.W. van den \ 2010
Wanneer in het kader van de KRW afvoer regulerende maatregelen genomen gaan worden terwijl tegelijkertijd door de klimaatveranderingen de afvoerdynamiek zal toenemen kunnen beide strijdig zijn of zal de klimaatverandering de maatregel teniet kunnen d ...
help
Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in beekbovenlopen - II: Resultaten van twee veldexperimenten in een half-natuurlijke beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Siedlecka, A.M. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2010
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de effecten van verschillende frequenties van extreme piekafvoeren op de biodiversiteit in beken (~levensgemeenschap in beekbovenlopen). In deze studie zijn twee veldexperimenten uitgevoerd ...
help
Precipitation, discharge and flooding (part 2) [Brochure]
2010
Meeting report, Deltas in Depth Theme 1: Regional climate, sea level rise, storm surges, river run-off and coastal flooding, Session DD 1.4: Precipitation, discharge and flooding (part 2) (2010). International conference Deltas in Times of Climate Ch ...
help
Landelijk inrichtingsvoorstel voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en estuariene dynamiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borm, W. \ 2010
Tussen de heersende opvattingen over hoe we met het water dienen om te gaan bestaan grote verschillen, die zich manifesteren in talrijk en zeer uiteenlopende ideeën. Daarnaast blijkt eenmaal op de rails gezet beleid vaak moeilijk om te buigen en inno ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
Relatie tussen neerslag en afvalwaterdebiet : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riel, W. van \ Jonk, J. \ Wypkema, E. \ 2010
De afgelopen jaren besteedde Waterschap Brabantse Delta veel aandacht aan de relatie tussen regenval en de aanvoer op de rwzi. Deze gegevens zijn routinematig voorhanden. Door een specifieke bewerking van het cijfermateriaal zijn conclusies te trekke ...
help
Interactieve uitvoering vraagt om andere afspraken (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broekhans, B. \ Kerpershoek, E. \ Lems, P. \ 2010
De kerngedachte van interactieve uitvoering is dat waterschappen de vaak strikte scheiding tussen projectfasen van planvoorbereiding, ontwerp, uitvoering en beheer rigide hanteren. Door deze zogeheten koude lassen te verwarmen, vergroot de flexibilit ...
help
Effecten van drainage, onttrekkingen en klimaatverandering op basisafvoer in beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, D. \ Louw, P. de \ Ek, R. van \ 2010
Momenteel bestaat in Nederland nog geen standaardmethode voor het analyseren en kwantificeren van het effect van grondwater op het oppervlaktewater en de ecologische toestand van beken. Vanuit de KRW worden echter wel eisen gesteld aan de relatie tus ...
help
Handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Houten, G. van den \ Hartong, H. \ Bartelds, A. \ Filius, P. \ 2010
Op initiatief van het platform Monitoring Waterkwantiteit van de waterschappen is het veel gebruikte handboek 'Debietmeten in open waterlopen' geactualiseerd. Dit handboek, dat stamt uit 1994 en werd gebruikt als één van de standaardwerken op het geb ...
help
Veiligheid rivierengebied en zuidwestelijke delta bij klimaatwijziging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Weert, R. van de \ 2010
Klimaatwijziging zal naar verwachting onder meer een verhoging van de zeespiegel en verhoogde piekafvoeren van de grote rivieren bewerkstelligen. In het rapport van de Commissie Veerman en het Nationaal Waterplan wordt duidelijk aangegeven, dat zonde ...
help
Drempels voorkomen afspoeling en erosie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
2010
Met drempels tussen de aardappelruggen kan je afspoeling en erosie tegengaan. Dat tonen proeven van het Waalse onderzoekscentrum CRA-W aan.
help
Emissiemodule als schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peñailillo, R. \ Goede, E. de \ Pomarius, H. \ Weerd, R. van \ Hehenkamp, M. \ Talsma, M. \ 2010
STOWA en Deltares hebben een emissie-instrument ontwikkeld dat de waterbeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van bronnenanalyses en berekeningen voor emissiescenario's. Dit softwareproduct heet de Emissiemodule. Het voorziet in een koppeling tussen ...
help
Effectiveness of flood management strategies on peak discharges in the Rhine basin \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
Climate change increases flood probabilities in the Rhine river basin, which complicates long-term flood management planning. This paper explores a method to evaluate the effectiveness of flood management measures for the river Rhine assuming a relat ...
help
River morphology [Boek]
Mosselman, E. \ 2010
The bed topography of a river results from processes of erosion and sedimentation. Hydrological changes, such as those owing to climatic change, as well as engineering interventions, such as damming, river training, bend cutoffs and re-landscaping of ...
help
Is het op de riolering aangesloten verharde oppervlak te valideren? : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Wieringen, H. van \ Stapel, W. \ 2010
Het op de riolering aangesloten verharde oppervlak speelt een grote rol in allerlei processen, zoals de stedelijke wateropgave, het ontwerpen van randvoorzieningen en afvoercapaciteitsberekeningen. Ondanks forse inspanningen om de omvang vast te stel ...
help
Discharge regime of the Rhine and its tributaries in the 20th Century : International Commission for the Hydrology of the Rhine Basin [Brochure]
Spreafico, M. \ Belz, J.U. \ [2010]
Some characteristics of the discharge of the River Rhine: for Alpine Rhine, High Rhine, Upper Rhine, Middle Rhine, Lower Rhine and Delta Rhine.
help
Ruimte voor de Rivier een veiliger en mooier rivierengebied : veiligheid voor vier miljoen Nederlanders [Brochure]
[2010]
Factsheet van nieuwe plannen ter hoogwaterbescherming in het rivierengebied. Dit naar aanleiding van het hoge water van de grote rivieren in 1993 resp. 1995. Genoemd wordt het totaal aantal projecten voor rivierverruiming.
help
Simuleren van extreme piekafvoeren op de Rijn voor verschillende klimaatscenario's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
In dit artikel zijn meerder methoden beschreven om een schatting te maken van de kans op extreme hoge afvoeren rond het jaar 2050 in het stroomgebied van de Rijn. Hierbij geven we inzicht in de verschillen in de schattingen die ontstaan door op versc ...
help
Urinetransport van drie verschillende vloeren in een koeienstal [Studentenverslag]
Jong, R.H. de \ 2010
Wat is de invloed van een koe-urinatie, de spetter- en druppelvorming en de transporttijd van urine op het resultaat van de experimentele meetopstelling?
help
Onderzoek naar druppelvorming onder een vloerelement in een koeienstal [Studentenverslag]
Straver, J. \ 2010
Dit onderzoek is een vervolgonderzoek, waarbij koe-urinaties gesimuleerd worden door een storting van een vaste hoeveelheid water op een stalvloerelement. Uit deze onderzoeken kwamen verschillende problemen naar voren die de nauwkeurigheid van de res ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.