Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beleidsregels : beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit, grondwater en ecologie [Boek]
2013
Aparte beleidsregels voor: a. Waterkering, betreffende o.a. peilbeheer, werkzaamheden in waterbergingsgebieden, onderzoek bij waterkeringen (bv archeologie, bodemenergiesystemen), grondverzet bij waterkeringen, toetsing van profielen. voor: b. Waterk ...
help
The simultaneous occurrence of surge and discharge extremes for the Rhine delta \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Kew, S.F. \ Selten, F.M. \ Lenderink, G. \ Hazeleger, W. \ 2013
The low-lying Netherlands is at risk from multiple threats of sea level rise, storm surges and extreme river discharges. Should these occur simultaneously, a catastrophe will be at hand. Knowledge about the likelihood of simultaneous occurrence or th ...
help
A framework to assess the realism of model structures using hydrological signatures \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Euser, T. \ Winsemius, H.C. \ Hrachowitz, M. \ Fenicia, F. \ Uhlenbrook, S. \ Savenije, H.H.G. \ 2013
The use of flexible hydrological model structures for hypothesis testing requires an objective and diagnostic method to identify whether a rainfall-runoff model structure is suitable for a certain catchment. To determine if a model structure is reali ...
help
Het Geldernsch-Nierskanaal : hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel \ H2O online [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Makaske, A. \ Talsma, M.J.G. \ 2013
Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loo ...
help
Microplastics in het zoetwater milieu : een inventarisatie van mogelijke risico’s voor waterschappen [Boek]
Roex, E. \ [2013]
Na hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen ...
help
Honderd jaar en niet met pensioen : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
Eind december was het landelijk nieuws: het Ir. D.F. Wouda-gemaal (Lemmer) werd in werking gezet om het peil in de Friese boezemwateren te laten dalen. Duizenden dagjesmensen kwamen kijken.
help
Digitale brainstorm levert veel ideeën op voor afvoer IJsselmeer in 2050 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Suspended particle and pathogen peak discharge buffering by a surface-flow constructed wetland \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mulling, B.T.M. \ Boomen, R.M. van den \ Geest, H.G. van der \ Kappelhof, J.W.N.M. \ Admiraal, W. \ 2013
Constructed wetlands (CWs) have been shown to improve the water quality of treated wastewater. The capacity of CWs to reduce nutrients, pathogens and organic matter and restore oxygen regime under normal operating conditions cannot be extrapolated to ...
help
Online brainstorm over de afvoer van IJsselmeerwater in 2050 \ H2O online [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Optimizing design of river training works using three dimensional flow simulations \ Smart rivers 2013, 23-27 Sept. 2013 [Hoofdstuk uit boek]
Huthoff, F. \ Barneveld, H.J. \ Pinter, N. \ Remo, J. \ Eerden, H. \ Paarlberg, A. \ 2013
In past centuries, many rivers worldwide have been engineered to mitigate flood threat and to facilitate river navigation needs. The constructed river training works have regularly proven to be effective in maintaining depth and position of the main ...
help
Zoet-Zout presentatie Ad Jeuken 31 mei 2012 [Video]
Jeuken, A. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat): 'Van stroomgebied tot strandbiet. Inkadering verzilting in laag Nederland' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Boek]
Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
help
Potential risk of microplastics in the fresh water environment [Boek]
Roex, E. \ [ca. 2013]
Englisch version of the Dutch memo about the potential risks of microplastics in the fresh water environment and what this means for the Dutch water boards.
help
Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact? [Boek]
Evenhuis, A. \ Kruijne, R. \ Deneer, J. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2013
Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden o ...
help
Achtergronddocument LSM 1.04 [Boek]
Prinsen, G. \ 2013
Het Landelijk Sobek Model (LSM) is ontwikkeld in het kader van het project Deltamodel en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De schematisatie van het LSM is gebaseerd op het Landelijk Temperatuurmodel (LTM), regionale modellen, en het D ...
help
Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3 [Boek]
Jansen, P. \ Massop, H. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Hendriks, R. \ 2013
STONE is een simulatiemodel dat door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlakt ...
help
Long-range water-supply forecasting [Boek]
Dyhr-Nielsen, M. \ [ca. 2013]
This report on current methods of forecasting water supply over periods ranging from two to four months also reviews the feasibility of combining conceptual deterministic models and statistical data simulation for such forecasts. The term "water supp ...
help
Measurement of peak discharge by indirect methods [Boek]
Benson, M.A. \ [2013]
The discharge of streams is usually measured by the current-meter method. During flood periods, however, it is frequently impossible or impractical to measure the discharges by this method when they occur. Consequently, many peak discharges must be d ...
help
Actuele stand van de kennis over mogelijke effecten van veranderingen in het afvoerregime en de watertemperatuur op het ecosysteem van de Rijn en mogelijke handelingsperspectieven [Boek]
2013
De werkgroep Ecologie van de ICBR heeft in het onderhavige document een gestructureerd overzicht gemaakt van de in de literatuur beschreven effecten van fenomenen van de klimaatverandering op de aquatische en amfibische habitats in het Rijnstroomgebi ...
help
Water redistribution at the soil surface : ponding and surface runoff in flat areas [Proefschrift]
Appels, W.M. \ 2013
In The Netherlands, one of the most important targets for the improvement of surface water quality as aimed for in the European Water Framework Directive, is the reduction of nutrient concentrations (both nitrogen and phosphorus). To identify the mos ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.