Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 2716

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afvoer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mobiele waterzuivering glastuinbouw [Boek]
Ruijven, Jim van \ Os, Erik van \ Vermeulen, Pieter \ 2017
Mobiele zuivering is één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1-1-2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante optie zijn. De hoeveelheid loz ...
help
Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
help
Vademecum Praktisch Afkoppelen van hemelwater : update 2016 [Boek] - 3e druk
VLARIO Overlegplatform \ 2016
Praktische handleiding voor het afkoppelen van hemelwater.
help
Effect of climate change on runoff of Campylobacter and Cryptosporidium from land to surface water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Sterk, A. \ Schijven, J. \ Roda Husman, A.M. de \ Nijs, T. de \ 2016
Faeces originating from wildlife, domestic animals or manure-fertilized fields, is considered an important source of zoonotic pathogens to which people may be exposed by, for instance, bathing or drinkingwater consumption. An increase in runoff, and ...
help
Verslag bijeenkomt CoP hermeandering : "Een slinger aan de Boven Slinge: leren van uitvoering en monitoring" [Boek]
2016
Waterschap Rijn en IJssel heeft een deel van de beek de Boven Slinge heringericht. De herinrichting is mede gebaseerd op de kennis over, en ervaringen die zijn opgedaan met geomorfologisch beekherstel. Grote vraag is of de herinrichting zoals verwach ...
help
Verwachte effecten langdurige droogte op vissen : grote rivieren en kanalen [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Quak, J. \ 2016
Welke effecten op vissen kunnen worden verwacht bij lage peilen en debieten in de Nederlandse Rijkswateren (rivieren, kanalen) als gevolg van langdurige droogte?
help
Validatierapport WANDA-Locks, het nieuwe zoutlekmodel [Boek]
Groot-Wallast, Ida de \ Vreeken, Tjerk \ 2016
Doel WANDA-Locks is ontwikkeld om te beschikken over een generiek model, waarmee de zoutzoetuitwisseling tijdens het schutproces door een sluiscomplex wordt gemodelleerd. Er is voor gekozen het oorspronkelijke Zoutlekmodel, ontwikkeld voor de Volkera ...
help
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport [Boek]
During, Roel \ Pleijte, Marcel \ Vreke, Jan \ 2016
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar ...
help
The TOXSWA model version 3.3 for pesticide behaviour in small surface waters : description of processes [Boek]
Horst, M.M.S. ter \ Beltman, W.H.J. \ Berg, F. van den \ 2016
In the European Union (EU) the risk of plant protection products to aquatic organisms is assessed accordingto regulation 1107/2009. For this assessment the FOCUS Surface Water Scenarios have been developed. The TOXSWA model is included in the FOCUS S ...
help
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport [Boek]
During, Roel \ Pleijte, Marcel \ Vreke, Jan \ 2016
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar ...
help
Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren : het aandeel van landbouw in de KRW-opgave, de kosten van enkele maatregelen en de effecten ervan op de uit- en afspoeling uit landbouwgronden [Boek]
Groenendijk, Piet \ Boekel, Erwin van \ Renaud, Leo \ Greijdanus, Auke \ Michels, Rolf \ Koeijer, Tanja de \ 2016
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Een deel van de regionale waterlichamen voldoet nog niet aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties die behoren bij een goede ecologisch ...
help
Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken [Boek]
Ruijven, J. van \ Os, E. van \ Beerling, E. \ Staaij, M. van der \ 2016
Om te kunnen voldoen aan de generieke zuiveringsplicht, moet ieder glastuinbouwbedrijf zijn lozingswater behandelen met een techniek die ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert. In dit rapport is het proces weergegeve ...
help
Hoe blauw zijn groene daken : dakbedekking en waterhuishouding \ H2O online [Artikel]
Broks, K. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
Een eenvoudig groen dak met kleine waterberging in het substraat kan al veel bijdragen aan vermindering van de jaarafvoer van daken naar riolering en RWZI, vooral door verdamping in de zomerperiode. Dit effect is alleen merkbaar als daken op grote sc ...
help
Hoe blauw zijn groene daken? : dakbedekking en waterhuishouding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Broks, K. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen fijnstof op en zorgen voor biodiversiteit, verkoeling en ruimtelijke kwaliteit. Voor de waterhuishouding is belangrijk dat groene daken de neerslag vasthouden en de af ...
help
Met een regenton redden we het niet : hemelwateropvang, wat we leren we van België en Duitsland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooijmeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
Extreme neerslag is een van de gevolgen van een veranderend klimaat. Hemelwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren via het (overbelaste) riool, kan een slimme optie zijn. In België en in Duitsland worden grondeigenaren hiertoe verplicht en finan ...
help
Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Kwakernaak, C. \ Jansen, P. \ Kempen, M. van \ Smolders, F. \ Rheenen, H. van \ 2015
Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor wateroverlast én watertekorten. De vraag rijst: kun je in hetzelfde gebied piekafvoeren tijdelijk bergen én neerslagoverschot vasthouden? En kun je de kwaliteit van het retentiewater verbeteren om mogelijkhe ...
help
Lessen van het waterplein in 's-Hertogenbosch \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Macke, F. \ Tax, S. \ Lekkerkerk, J. \ 2015
Waterpleinen blijken een goede oplossing voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater. Omdat er nog niet veel van dat soort pleinen zijn, was er ook nog niet veel bekend over de werking ervan. Reden voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzo ...
help
Afkoppelen kost meer dan het aan zuiveringskosten bespaart \ Water governance [Artikel]
Hermans, R. \ 2015
In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op nieuwe mogelijkheden voor de financiering van het waterbeheer. Zij baseert zich op het rapport Toekomstige en duurzame financiering van het Nederlandse Waterbeheer. ...
help
Essay : nut & noodzaak tijdreeksanalyse van afvoeren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
De gecombineerde hydrologische en statistische kennis zou in de toekomst ingezet moeten worden op tijdreeksanalyse van afvoerdata (debietmetingen). Dat is het betoog van Heijkers nu er zoveel expertise ligt op het gebied van tijdreeksen voor grondwat ...
help
Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
help
‘Niet wachten op een greppelverbod’ : proefboerderij Kollumerwaard demonstreert maatregelen tegen afspoeling \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2015
Om het afspoelen van bestrijdingsmiddelen en mineralen te beperken, zoeken akkerbouwers binnen het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) naar mogelijkheden om perceelsemissie – soms letterlijk – in te dammen. Proefboerderij Kollumerwaard legde zes maatrege ...
help
Fosfaatverwijdering kansrijk, maar met verbeterpunten \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De bollenteelt wordt mede verantwoordelijk gehouden voor te hoge concentraties fosfaat in het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft onderzoek gedaan naar drie methoden om de afspoeling van deze stof van bollenvelden te reduceren. ...
help
Onderzoek en beheer : deltaplan voor Zeeuwse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wit, H. de \ 2015
Marius van Wingerden, beleidsmedewerker aquatische ecologie en visbeheer bij het Zeeuwse waterschap is verantwoordelijk voor de naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water, dus ook voor de visstand. Ervaringen van het waterschap met vismigratie. De ...
help
Buienradar op straatniveau \ Delft integraal [Artikel]
Bonger, S. \ 2015
Steeds meer stenen, steeds minder groen en open water; dat is de Nederlandse stad. Hevige regelval leidt dan tot wateroverlast in steden. Om schade te kunnen voorkomen, is het nodig te weten hoeveel regen waar neerkomt. Dr.ir. Marie-Claire ten Veldhu ...
help
Watermanagement: oppervlakkige afspoeling aanpakken \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Noij, G.-J. \ 2015
Oppervlakkige afspoeling zorgt voor nutriëntenverlies. Het is een hele specifieke emissieroute, die slechts beperkt wordt aangepakt via de bekende maatregelen rondom mestmanagement. De waterschappen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwerp, om de bel ...
help
Reductie hydraulische belasting RWZI [Boek]
Korving, H. \ Langeveld, J. \ Biezen, S. van der \ 2015
Terugkijkend op ruim 60 jaar beleid in de afvalwaterketen zien we een scala aan historisch gegroeide ontwerprichtlijnen, bijvoorbeeld de normafvoer, en vooral steeds strengere eisen, grotere bergingsvolumes en steeds meer afvoer(capaciteit) naar de R ...
help
Implications of the KNMI' 14 climatescenarios for the discharge of the Rhine and Meuse : comparison with earlier scenario studies [Boek]
Sperna Weiland, Frederiek \ Hegnauer, Mark \ Bouaziz, Laurene \ Beersma, Jules \ 2015
Rijkswaterstaat (RWS) requested Deltares and the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) to assess changes in discharge for the Rhine and Meuse resulting from the newly available KNMI’14 climate scenarios and the climate model projections o ...
help
Soil surface resistance to runoff : researching the resistance of different soil surfaces and post-harvest tillage types to flow [Studentenverslag]
Linden, T. van der \ 2015
This thesis explored the influence of soil surface resistance (Manning’s n) to runoff and soil erosion by inserting new data into the LISEM erosion model for the Gryteland catchment near Ås, southeast Norway. Fieldwork was undertaken to measure Manni ...
help
The effect of climate change on river discharges studied with a high resolution global climate- and hydrological model : study of the Rhine & Mississippi [Studentenverslag]
Benedict, I. \ 2015
By studying the effect of climate change on the discharge of the Rhine and Mississippi with a high resolution global climate- and hydrological model the following research questions is stated. What is the effect of climate change on simulated river d ...
help
The plausibility of extreme high discharges in the river Rhine [Boek]
Hegnauer, Mark \ Kwadijk, Jaap \ Klijn, Frans \ 2015
This report describes the contents and findings of an expert panel that discussed the underlying assumptions of the results of the study performed by the KNMI and Deltares: Implications of the KNMI'14 climate scenarios for the discharge of the Rhine ...
help
Onzekerheidsanalyse hydraulica in GRADE [Boek]
Prinsen, Geert \ Boogaard, Henk van den \ Hegnauer, Mark \ 2015
Within WTI2017 discharge statistics including uncertainty bands are used for the Rhine at Lobith. These statistics have been derived using the GRADE instrument. In that study the uncertainty band has been constructed based on the uncertainty in the c ...
help
Hoosbui als wake-up call : waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schrijnemakers, P. \ 2015
Het was een enorme bui, die in de nacht van 30 op 31 augustus 2015 over Nederland trok. De waterschappen waren er druk mee, maar dat kon niet voorkomen dat op veel plaatsen wateroverlast ontstond. In het rivierengebied leidde dat tot verontwaardiging ...
help
Rain(a)way : verrassende oplossingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nijveld, B. \ 2015
Een klimaatvriendelijke stad is in staat het hoofd te bieden aan hitte, droogte en heftige regenbuien. Studenten van Design Academy Eindhoven dachten mee aan oplossingen om dat doel te bereiken. Ze kwamen met prikkelende ontwerpen. Waterschap De Domm ...
help
Finse firma fabriceert doorlatende verhardingen voor Noorse condities \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
In samenwerking met een aantal partners heeft VTT Technical Research Centre of Finland Ltd doorlatende verhardingen ontwikkeld, die onder de meest barre omstandigheden moeten werken. Bij stormen en hevige regenval moeten de voorzieningen het water in ...
help
Orlyplein in Amsterdam : van grijs naar blauw-groen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Voeten, J.G.W.F. \ 2015
De wolkbreuk van 24 augustus 2015 in Amsterdam illustreerde eens te meer dat grote steden voor een uitdaging staan op het gebied van waterbeheer. Verregaande verstedelijking en het veranderende klimaat liggen daaraan ten grondslag: steeds meer verhar ...
help
De riolering op straat : maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied [Boek]
Glasbergen, M. \ Moens, M. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ 2014
help
The contribution of soil sealing in urban private gardens to runoff and urban heating [Boek]
Zwaagstra, C. \ 2014
De bodem heeft een belangrijke rol in de stedelijke hydrologie, ecologie en het klimaat. Verstening verstoort deze functie en veroorzaakt daarmee waterinloop naar het riool, hogere temperaturen in de steden, fragmentering van habitat en een verminder ...
help
Waterplan Waalfront 2014 : update Waterhuishoudingsplan Waalfront 2006 naar 2013 - inclusief waterhuishoudkundige samenhang met Mercuriuspark en Stadsbrug “de Oversteek” [Boek]
Zuurman, A.H.J. \ 2014
Door de crisis sinds 2008 zijn de plannen voor de ontwikkeling van het Waalfront gewijzigd in een meer organische ontwikkeling. Dit houdt in dat meer kleinschalig en flexibel ontwikkeld wordt. Een dergelijke ontwikkeling is gebaat bij een helder ontw ...
help
Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 [Presentatie]
Klijn, F. \ 2014
Klijn, F. (2014). Presentatie werkconferentie Europese rivieren omarmd: 'Enkele aandachtspunten en suggesties uit Kennis voor Klimaat thema 1 ORAS HS', 30 januari.
help
Selection of monitoring locations for storm water quality assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Boogaard, F. \ Liefting, H.J. \ Schilperoort, R.P.S. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ Ridder, A.C. de \ 2014
Storm water runoff is a major contributor to the pollution of receiving waters. Storm water characteristics may vary significantly between locations and events. Hence, for each given location, this necessitates a well-designed monitoring campaign pri ...
help
A bottom-up approach to estimate dry weather flow in minor sewer networks \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Elias-Maxil, J.A. \ Hoek, J.P. van der \ Hofman, J. \ Rietveld, L. \ 2014
In order to evaluate the feasibility of installing decentralised installations for wastewater reuse in cities, information about flows at specific spots of a sewer is needed. However, measuring intermittent flows in partially filled conduits is a tec ...
help
Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
help
De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In vrij afwaterende gebieden zakt de grondwaterstand in de zomer vaak weg tot beneden het regionale drainageniveau. Dit leidt tot een vrije waterspiegel in een deel van de zomer. In zulke situaties, waarvoor die rond het pompstation Terwisscha in Fri ...
help
Hydraulische beoordeling uiterwaardinrichting volgens Smart Rivers : WAQUA-simulaties voor ingrepen langs de Waal, IJssel en Zandmaas [Boek]
Agtersloot, R.C. \ 2014
Binnen Smart Rivers is met een uitgebreide ontwerp- en modelstudie gekeken naar de hoeveelheid water die ‘binnen het DNA van de rivier’ nog extra tussen de bestaande winterdijken/overstromingsvlakte past. Dit is gebeurd voor vijf belangrijke riviertr ...
help
Effecten zoetwaterbelasting via de Krammersluizen op de schelpdiercultuur in de noordelijke tak van de Oosterschelde [Boek]
Smaal, A.C. \ Kamermans, P. \ 2014
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar het effect van respectievelijk 30 en 50 m3/s zoetwaterafvoer van het Krammer-Volkerak door de Krammersluizen naar de Oosterschelde op de schelpdiercultuur en de visserij in de Noordelijke tak van de Oost ...
help
Beekverbeteringen in hoog Nederland van belang bij analyse gemeten grondwaterstanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2014
De toenemende eisen die de landbouw in de 20e eeuw stelde aan de ontwatering had tot gevolg dat een merendeel van de beken in hoog Nederland zijn verbreed, rechtgetrokken en/of verdiept. De meest ingrijpende beekverbeteringen vonden voornamelijk plaa ...
help
Ultieme consequentie van het uniform toetsen aan normen voor wateroverlast: het NHI als neerslag-afvoer model : opinie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2014
Een grote groep waterschappen heeft de afgelopen jaren samen met STOWA en Unie van Waterschappen gewerkt aan uniformering van de toetsing aan de normen voor wateroverlast (voorheen NBW-Normen). Grote stappen op dit vlak waren achtereenvolgens: Het ST ...
help
Hemelwater en perssappen apart afvoeren \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
MBS Beton uit Soest adviseert veehouders hemelwater en perssappen uit sleufsilo’s apart af te voeren.
help
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wiegman, W. \ 2014
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwbergi ...
help
Kansen voor energiebesparing poldergemalen Zuiderzeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
Door het verlagen van het energieverbruik van de poldergemalen, wil het waterschap Zuiderzeeland een bijdrage leveren aan het vergroten van de energie-efficiency.
help
Landscape BMPs [Factsheet]
cop. 2014
For the purposes of this project, preventive measures have been categorized into two categories: landscape BMPs and source prevention BMPs. Landscape BMPs includes both vegetative practices (such as vegetative buffers) and structural controls that ar ...
help
Kansen voor energiebesparing poldergemalen waterschap Zuiderzeeland \ H2O online [Artikel]
Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
Het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland bestaat voornamelijk uit diepe polders. Daardoor is het onontkoombaar om overtollig water te verpompen, met een hoog energiegebruik als gevolg. Waterschap Zuiderzeeland verbruikt dan ook de meeste en ...
help
Mest snel uit stal via composietroosters en frequent aflaten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verheijen, R. \ Verdoes, N. \ 2014
Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012 en begin 2013 een onderzoek gelopen naar het frequent aflaten van mest uit mestpannen via onderdruk. Na enige aanpassingen is er een systeem voor de praktijk beschikbaar. In de afdeling vold ...
help
Houd fytoproducten op het veld \ Management&techniek [Artikel]
Pauwelyn, E. \ Pollentier, A. \ 2014
Tijdens een regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook gewasbeschermingsmiddelen met zich mee, die het oppervlaktewater vervuilen. Nochtans zijn er maatregelen voorhanden om dit te beperken.
help
Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wegman, W. \ 2014
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de lan ...
help
Plassen op het land : een landsdekkende kaart van potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling [Boek]
Massop, H.T.L. \ Clement, J. \ Schuiling, C. \ 2014
Oppervlakkige afstroming over maaiveld draagt bij aan de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De beschikbaarheid van een hoogtekaart met een hoge resolutie geeft de mogelijkheid potentiele risicolocaties op ...
help
Onderzoek oppervlakkige afstroming ‘t Ven te Veghel [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ 2014
Waterschap Aa en Maas werkt samen met een vijftal gemeenten aan de verbetering van de waterkwaliteit in een aantal specifiek benoemde stadswateren. Dit betreft onder andere de plas ’t Ven in Veghel. Door middel van een watersysteemanalyse en het uitw ...
help
Bim-samenwerking bij project Ruimte voor de Waal : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Laumans, J. \ 2014
'Building information modeling' (bim) kan bij een project van formaat niet zonder building information management. Want het creëren van 3D-modellen is één ding, maar om deze informatie zodanig te beheren, dat deze het ontwerp en de samenwerking tusse ...
help
Impacttest extreme neerslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2014
Samen met meteorologen en specialisten in zowel stedelijk als landelijk waterbeheer werken Stowa en Rioned aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag. De effecten van extreme biuien op stedelijk en landelijk gebied worden daarin in samen ...
help
Gezondheidsrisico‘s bij water op straat \ WT-afvalwater [Artikel]
Man, H. de \ Beenen, T. \ Leenen, I. \ 2014
Door hevige regenval ontstaat in Nederland regelmatig ‘water op straat‘. In literatuur is wateroverlast veelvuldig geassocieerd met uitbraken van infectieziekten, maar het is onduidelijk in welke mate ‘water op straat‘ een risico vormt voor de volksg ...
help
Dat staat als een paal boven water : intelligente inzet infiltratie innoverend \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Willems, E. \ Vaes, P. \ Janssens, J.P. \ 2014
De gemeente Landgraaf heeft te kampen met wateroverlast. Door de klimaatverandering - in combinatie met verstedelijking - is het rioleringsstelsel de afgelopen jaren steeds meer belast. Nu uit zich dat tijdens zware neerslag door water op straat in d ...
help
Het nieuwe (samen)werken : andere benadering realiseert besparing voor gemeente Lingewaard \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wilbrink, R. \ Dijkstra, S. \ Haas, P. de \ Jongbloed, F. \ Jong, K. de \ 2014
Voor het bedrijventerrein Gendt-Bemmel stonden kostbare rioleringsmaatregelen op stapel om de waterkwaliteit te verbeteren. Het industriegebied voldeed niet aan het voormalige beleid van Waterschap Rivierenland. Volgens daarin opgenomen gangbare bele ...
help
Project 4NR: razendsnel door nieuwe contractvorm : Ruimte voor de rivier & innovatie : thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2014
Langs de Nederrijn voert Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier vier projecten uit: de zogenaamde 4NR-projecten. Drie van de vier projecten zijn inmiddels opgeleverd, het vierde (Elst) volgt dit voorjaar. De oplevering is een jaar ee ...
help
Veessen Wapenveld: innovatieve inlaat : Ruimte voor de rivier & innovatie : thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2014
Tussen Veessen en Wapenveld wordt gewerkt aan een hoogwatergeul, die alleen in extreme situaties in werking wordt gesteld om de IJssel te ontlasten. De betreffende aannemerscombinatie heeft daarvoor een bijzondere oplossing bedacht: een 800 meter lan ...
help
Meer veiligheid door minder blauw op straat : rekenen op het 'nieuwe rekenen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Glasbergen, M. \ Moens, M. \ 2014
Als het hard regent dan schiet de afvoercapaciteit van de riolering weleens te kort en kan water op straat ontstaan. Dit vinden we doorgaans niet zo’n probleem, als het maar niet te lang duurt. In het algemeen kan worden gesteld dat we de zaak in Ned ...
help
Bestraten met de Drainvast en de Drainbrick : innovatie zorgt voor snellere afvoer van water op bestratingen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B de \ 2014
Samen met ingenieursbureau Tauw en de gemeente Bergen is een onderhoudsarme, duurzame oplossing gevonden om regenwater via de bestrating te kunnen infiltreren. Daartoe werden verschillende materialen en modellen getest. Uiteindelijk bleek de drainvoe ...
help
Beleidsregels : beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit, grondwater en ecologie [Boek]
2013
Aparte beleidsregels voor: a. Waterkering, betreffende o.a. peilbeheer, werkzaamheden in waterbergingsgebieden, onderzoek bij waterkeringen (bv archeologie, bodemenergiesystemen), grondverzet bij waterkeringen, toetsing van profielen. voor: b. Waterk ...
help
The simultaneous occurrence of surge and discharge extremes for the Rhine delta \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
Kew, S.F. \ Selten, F.M. \ Lenderink, G. \ Hazeleger, W. \ 2013
The low-lying Netherlands is at risk from multiple threats of sea level rise, storm surges and extreme river discharges. Should these occur simultaneously, a catastrophe will be at hand. Knowledge about the likelihood of simultaneous occurrence or th ...
help
A framework to assess the realism of model structures using hydrological signatures \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Euser, T. \ Winsemius, H.C. \ Hrachowitz, M. \ Fenicia, F. \ Uhlenbrook, S. \ Savenije, H.H.G. \ 2013
The use of flexible hydrological model structures for hypothesis testing requires an objective and diagnostic method to identify whether a rainfall-runoff model structure is suitable for a certain catchment. To determine if a model structure is reali ...
help
Het Geldernsch-Nierskanaal : hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel \ H2O online [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Makaske, A. \ Talsma, M.J.G. \ 2013
Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loo ...
help
Microplastics in het zoetwater milieu : een inventarisatie van mogelijke risico’s voor waterschappen [Boek]
Roex, E. \ [2013]
Na hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen ...
help
Honderd jaar en niet met pensioen : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
Eind december was het landelijk nieuws: het Ir. D.F. Wouda-gemaal (Lemmer) werd in werking gezet om het peil in de Friese boezemwateren te laten dalen. Duizenden dagjesmensen kwamen kijken.
help
Digitale brainstorm levert veel ideeën op voor afvoer IJsselmeer in 2050 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Suspended particle and pathogen peak discharge buffering by a surface-flow constructed wetland \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mulling, B.T.M. \ Boomen, R.M. van den \ Geest, H.G. van der \ Kappelhof, J.W.N.M. \ Admiraal, W. \ 2013
Constructed wetlands (CWs) have been shown to improve the water quality of treated wastewater. The capacity of CWs to reduce nutrients, pathogens and organic matter and restore oxygen regime under normal operating conditions cannot be extrapolated to ...
help
Online brainstorm over de afvoer van IJsselmeerwater in 2050 \ H2O online [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Optimizing design of river training works using three dimensional flow simulations \ Smart rivers 2013, 23-27 Sept. 2013 [Hoofdstuk uit boek]
Huthoff, F. \ Barneveld, H.J. \ Pinter, N. \ Remo, J. \ Eerden, H. \ Paarlberg, A. \ 2013
In past centuries, many rivers worldwide have been engineered to mitigate flood threat and to facilitate river navigation needs. The constructed river training works have regularly proven to be effective in maintaining depth and position of the main ...
help
Zoet-Zout presentatie Ad Jeuken 31 mei 2012 [Video]
Jeuken, A. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat): 'Van stroomgebied tot strandbiet. Inkadering verzilting in laag Nederland' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Boek]
Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
help
Potential risk of microplastics in the fresh water environment [Boek]
Roex, E. \ [ca. 2013]
Englisch version of the Dutch memo about the potential risks of microplastics in the fresh water environment and what this means for the Dutch water boards.
help
Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact? [Boek]
Evenhuis, A. \ Kruijne, R. \ Deneer, J. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2013
Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden o ...
help
Achtergronddocument LSM 1.04 [Boek]
Prinsen, G. \ 2013
Het Landelijk Sobek Model (LSM) is ontwikkeld in het kader van het project Deltamodel en het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). De schematisatie van het LSM is gebaseerd op het Landelijk Temperatuurmodel (LTM), regionale modellen, en het D ...
help
Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3 [Boek]
Jansen, P. \ Massop, H. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Hendriks, R. \ 2013
STONE is een simulatiemodel dat door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlakt ...
help
Long-range water-supply forecasting [Boek]
Dyhr-Nielsen, M. \ [ca. 2013]
This report on current methods of forecasting water supply over periods ranging from two to four months also reviews the feasibility of combining conceptual deterministic models and statistical data simulation for such forecasts. The term "water supp ...
help
Measurement of peak discharge by indirect methods [Boek]
Benson, M.A. \ [2013]
The discharge of streams is usually measured by the current-meter method. During flood periods, however, it is frequently impossible or impractical to measure the discharges by this method when they occur. Consequently, many peak discharges must be d ...
help
Actuele stand van de kennis over mogelijke effecten van veranderingen in het afvoerregime en de watertemperatuur op het ecosysteem van de Rijn en mogelijke handelingsperspectieven [Boek]
2013
De werkgroep Ecologie van de ICBR heeft in het onderhavige document een gestructureerd overzicht gemaakt van de in de literatuur beschreven effecten van fenomenen van de klimaatverandering op de aquatische en amfibische habitats in het Rijnstroomgebi ...
help
Water redistribution at the soil surface : ponding and surface runoff in flat areas [Proefschrift]
Appels, W.M. \ 2013
In The Netherlands, one of the most important targets for the improvement of surface water quality as aimed for in the European Water Framework Directive, is the reduction of nutrient concentrations (both nitrogen and phosphorus). To identify the mos ...
help
Validatie van PLEASE op regionale schaal : fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in de stroomgebieden Quarles van Ufford, Drentse Aa, Krimpenerwaard en Schuitenbeek [Boek]
Pleijter, M. \ Salm, C. van der \ 2013
Het model PLEASE berekent op basis van eenvoudig te meten perceelskenmerken, zoals grondwaterstand, fosfaattoestand en fosfaatbindend vermogen, de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Voor het gebruik van PLEASE in de praktijk is het belangrijk ...
help
A Holocene flood record of the Lower Rhine = Overstromingen van de Beneden-Rijn gedurende het Holoceen [Proefschrift]
Toonen, W.H.J. \ [2013]
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de maximale afvoer van de Rijn en mogelijke overstromingsrisico's heeft Willem Toonen in zijn promotieonderzoek historische bronnen en sedimentalogische karakteristieken gebruikt om het archief van overstromin ...
help
Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? : de waarde van historische gebiedsinformatie bij beekherstel-projecten [Studentenverslag]
Weijenborg, A. \ 2013
In samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel is een onderzoek uitgevoerd naar veranderingen in het afvoerverloop van de Buurserbeek/Schipbeek. Op basis van dit onderzoek zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor vervolgonderzoek op het gebied v ...
help
Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013 [Boek]
Luijtelaar, H. van \ De Geus Translations, Delft \ cop. 2013
Regenwateroverlast staat sterk in de publieke belangstelling. Dat is geen toeval, want de meest extreme buien ooit gemeten zijn in het laatste decennium geregistreerd. In dit kwalitatieve onderzoek zijn gemeenten gevraagd naar hun ervaringen met en i ...
help
Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas : het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch [Boek]
Steketee, B. \ Willems, H. \ [2013]
Het onder water lopen van het Bossche Broek in 1995 was voor de auteurs van dit boek aanleiding zich te verdiepen in de vraag hoe in het verleden met wateroverlast in Noord-Brabant is omgegaan. Het ging in de eerste plaats om de onderbelichte problem ...
help
Meten, monitoring en gegevensbeheer spaart kosten en milieu \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pothof, I. \ Wit, R. de \ Vijlbrief, J. \ Blokzijl, E. \ Palsma, B. \ 2013
Geautomatiseerde verwerking van reguliere meetdata - kortweg monitoring van het afvalwatertransport en de afvalwaterketen - heeft meerwaarde, omdat het veel verder gaat dan energiebesparing. Monitoring-data kunnen ook gebruikt worden om nut en noodza ...
help
Koppelsluis in Emmen verbindt kanalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Renting, R.G. \ 2013
Over de hoge Drentse Hondsrug is de nieuwe vaarverbinding Koning Willem-Alexanderkanaal aangelegd. In Emmen is een sluis gemaakt die 5 m hoogteverschil overbrugt. Dubbele sluiskolken zorgen voor waterbesparing en een vriendelijke scheepvaartpassage.
help
Impact van de nieuwe Code van goed praktijk op het dimensioneren van riolen \ WT-afvalwater [Artikel]
Vaes, G. \ Van Rooij, B. \ Engels, L. \ 2013
De nieuwe Vlaamse Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (Ministerieel Besluit van 20/08/12) bevat enkele belangrijke wijzigingen op het vlak van het rioleringsontwerp. In WT-Afvalwater nr. 6 (2012 ...
help
Werken met Engineer&Construct bij Ruimte voor de Rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lansink, J. \ 2013
Bij Ruimte voor de Rivier Deventer wordt sinds 2 jaar gewerkt op basis van een Engineer&Construct-contract. De systeemgerichte contractbeheersing vereist van de opdrachtgevende waterschappen een andere houding dan ze van oudsher gewend zijn.
help
Lozingen van afvalwater : Maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A. \ 2013
De behandeling van een geschil tussen Waterschap Brabantse Delta en een bedrijf dat afstromend hemelwater vanaf het bedrijfsterrein op het oppervlaktewater heeft geloosd, waarbij het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) om de hoe ...
help
Projectplan Gaaspersingel [Boek]
Bruin, E.R.B. de \ Hennepe, E. ter \ 2013
De Gaasperplas is een kunstmatige recreatieplas aan de zuidrand van Amsterdam-Zuidoost, ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw van de Bijlmermeer. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de zorg voor het waterpeil en de waterkwaliteit (v ...
help
Integrated water management [Boek]
Ven, F.H.M. van de \ 2012
The expected climate change has significant consequences for the water management of urban areas. Not only will the frequency and the intensity of heavy rainstorms increase, but also the frequency and intensity of droughts and heat waves. The impact ...
help
Sturen op Basisafvoer : een analyse van zomerafvoeren in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel en hoe daar in de toekomst mee om te gaan [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Hendriks, D.M.D. \ Dongen, R.J.J. van \ Hommes, S. \ Waaijenberg, J. \ Worm, B. \ 2012
Met dit onderzoek willen de auteurs inzicht krijgen in de mogelijkheden om de toestand van het grondwater en de basisafvoer in beken te verbeteren.
help
Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW) [Boek]
Buskens, R. \ Aalders, P. \ [ca. 2012]
Aanbevelingen voor inrichting en beheer van waterlopen. Allesbepalend daarbij zijn de doelen die aan de orde zijn bij een herinrichting van waterlopen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.