Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="aquatische gemeenschappen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eerste resultaten DNA-gebaseerde biomonitoring kiezelalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Schuren, F. \ Graaf, B. de \ Wal, B. van der \ 2012
In 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalg ...
help
Wim van Vierssen, de nieuwe directeur van KIWA Water research: "Nederland worstelt met de export van zijn waterkennis" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
In de loop van 2006 heeft H2O tweemaal bericht over de ontwikkelingen bij Kiwa. In het interview met Paul Hesselink (nummer 18) gaf deze uitvoerig de ontwikkelingen en overwegingen aan die geleid hebben tot de splitsing in het onderdeel Keuringen en ...
help
Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
help
OMEGA: stapsgewijs van normen naar effecten van verontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, M. \ Durand, A. \ Hendriks, J. \ 2002
Met het door RIZA ontwikkelde computerprogramma voor ecotoxicologische risicobeoordeling OMEGA (Optimal modelling for ecotoxicological assessment) kunnen de nadelige effecten van verontreiniging van water en sediment op planten, dieren en populaties ...
help
Landbouwbestrijdingsmiddelen: waarom wijken toelatingsnormen af van MTR's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelman, J. \ Brock, T.C.M. \ 2001
Uitleg over de totstandkoming van de door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gehanteerde normen voor het bepalen van de risico's van bestrijdingsmiddelen voor het aquatisch ecosysteem, en hoe deze toelatingsnormen zich verho ...
help
Volkerak-Zoommeer van zee tot meer : de ecologische ontwikkeling van een afgesloten zeearm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De ecologische veranderingen in het watersysteem na het afsluiten van Volkerak-Zoommeer in het kader van het Deltaplan. Er blijkt een troebel watersysteem te zijn ontstaan en het ontbreken van peildynamiek is een belangrijk knelpunt. Daarvoor worden ...
help
Ecologisch maatweb voor de stromende wateren op de Veluwe en de Gelderse Vallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Gerritsen, R. \ Koopmans, M. \ 2001
Uitleg over weer een nieuw systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Deze netwerkbenadering gaat uit van een op de ecologie gebaseerde typologie waarbij watertype, soortensamenstelling en milieufactoren een rol sp ...
help
Tijd is rijp voor nieuw waterpeilbeheer : themadag RIZA 'Peilbeheer, stuurknop voor natte ecosystemen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Zowel hydrologische (wateroverlast, verdroging) als ecologische (algenbloei, ontbreken van oevervegetatie) problemen vragen om een nieuwe kijk op waterpeilbeheer. Verslag van een themadag over dit onderwerp, toegespitst op grote meren en boezemwatere ...
help
Vijf jaar samenwerken aan schoon water : eerste tussenbalans herstelplan Naardermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boosten, A. \ 2000
De resultaten van vijf jaar werken aan natuurherstel (Natuurmonumenten) in het Naardermeer door het tegengaan van verdroging en eutrophiering: effecten op waterkwantiteit en -kwaliteit, en aquatische en terrestrische levensgemeenschappen
help
Natuurwijzer water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1999
Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referent ...
help
Kroos nader beschouwd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hesen, P.L.G.M. \ 1998
In het kader van onderzoek naar maatregelen tegen kroosdekken is door middel van een enquete onderzocht op welke plaatsen in ons land kroosdekken zoveel last geven dat verwijdering noodzakelijk is
help
Het ecologisch beoordelingssysteem voor meren en plassen : een landelijk systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roijackers, R.M.M. \ Joosten, A.M.T. \ Claassen, T.H.L. \ 1995
help
Kroos onder controle? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hesen, P.L.G.M. \ Buijs, J.N.J. \ Blok, J. \ 1994
help
De verdamping van pijpestrootje (Molinia caerulea) en veenmos (Sphagnum papillosum) in hoogveengebieden en haar betekenis voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schouwenaars, J.M. \ 1993
help
Bodemalgen in de randmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen van der D.T. \ Helmerhorst, T.H. \ 1991
help
Moerassystemen voor waterzuivering en natuurontwikkeling : ontwerpstudies voor de Veluwerandmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Akkerman, S.S. \ Fiselier, J.L. \ Hosper, S.H. \ 1990
help
De verdamping van moerasvegetaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beltman, B. \ Koerselman, W. \ 1988
help
Grenzen aan de groei? : enkele notities betreffende een waterplanten - groeipotentietoets \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vierssen, W. van \ Dijk, G.M. van \ Breukelaar, A.W. \ 1985
help
Dynamische aspecten van trofiegradienten in een kraggelandschap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wirdum, G. van \ 1979
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.