Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 587

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="aquatische gemeenschappen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Benthic development around a gas platform in the North Sea - : a small scale closure for fisheries : a trait based approach [Boek]
Glorius, Sander \ Hal, Ralf van \ Kaag, Klaas \ Weide, Babeth van der \ Chen, Chun \ Kooten, Tobias van \ 2016
This project looked at the effect of closing an area for fisheries on the development of the benthic community. An existing data set of benthic species densities sampled at different distances and angles from a platform was used for this purpose. The ...
help
Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta [Boek]
Kooten, Tobias van \ Jansen, Henrice M. \ 2015
Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.
help
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities - Part B: Effects of fishery [Boek]
Schellekens, T. \ Kooten, T. van \ 2015
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijk ...
help
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities - 1: Model derivation and effects of productivity [Boek]
Kooten, T. van \ Schellekens, T. \ 2015
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijk ...
help
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014 [Boek]
Fey, F.E. \ Dankers, N.M.A.J. \ Meijboom, A. \ Sonneveld, C. \ Verdaat, J.P. \ Bakker, A.G. \ Dijkman, E.M. \ Cremer, J.S.M. \ 2015
IMARES Wageningen UR bestudeert de ontwikkeling op de lange termijn van een aantal individuele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee met speciale aandacht voor de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek ...
help
Baseline assessment of the coral reef fish assemblages of St. Eustatius [Boek]
Kuijk, T. van \ Graaf, M. de \ Nagelkerke, L. \ Boman, E. \ Debrot, A.O. \ 2015
In this study we present a fishery independent survey of the finfish populations at depths ranging from 5-30 m in the shallow reef habitats around the island of St. Eustatius.
help
Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit : herstel Hierdense Beek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van h ...
help
Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen \ Vlinders [Artikel]
Herder, J.E. \ Termaat, T. \ Valentini, A. \ 2013
Voor een adequate soortbescherming en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over de verspreiding van soorten. Voor soorten die (deels) in het water leven is deze kennis niet altijd even gemakkelijk te verzamelen. De methode envi ...
help
Fishing activities on the Central Oyster Grounds 2006-2011 [Boek]
Oostenbrugge, J.A.E. van \ Bartelings, H. \ Hamon, K. \ 2013
The Central Oyster Grounds are generally awarded for their ecological values. The area is especially important for benthos because of their species diversity and density, the total biomass, distribution of species, and the balanced composition of the ...
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P06 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie onder de titel 'Exoten en klimaatverandering' door Gerard van der Velde, Rob Leuven, Monique van Kempen, Jan Roelofs en Menno Soes over het effect van klimaatverandering op exoten, op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatisch ...
help
Eerste resultaten DNA-gebaseerde biomonitoring kiezelalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Schuren, F. \ Graaf, B. de \ Wal, B. van der \ 2012
In 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalg ...
help
Extrapolation of effects of pesticides on aquatic communities and ecosystems across different exposure patterns [Proefschrift]
Zafar, M.I. \ 2012
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de productie van agrarische gewassen brengt het risico met zich mee dat deze in aangrenzende waterlichamen, zoals sloten, vijvers, meren en/of beken, terecht kunnen komen. Er zijn verschillende manieren waaro ...
help
Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in beekbovenlopen - I: Resultaten van twee veldexperimenten in een natuurlijke beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A. \ Hoorn, M.W. van den \ 2010
Wanneer in het kader van de KRW afvoer regulerende maatregelen genomen gaan worden terwijl tegelijkertijd door de klimaatveranderingen de afvoerdynamiek zal toenemen kunnen beide strijdig zijn of zal de klimaatverandering de maatregel teniet kunnen d ...
help
Het effect van piekafvoeren op de levensgemeenschap in beekbovenlopen - II: Resultaten van twee veldexperimenten in een half-natuurlijke beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Siedlecka, A.M. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2010
Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de effecten van verschillende frequenties van extreme piekafvoeren op de biodiversiteit in beken (~levensgemeenschap in beekbovenlopen). In deze studie zijn twee veldexperimenten uitgevoerd ...
help
Kaderrichtlijn Water en waterafhankelijke EHS : de actuele toestand van de onderlinge afstemming [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Zowel de Ecologische Hoofdstructuur als de Kaderrichtlijn Water dragen bij aan het behoud en het versterken van de biodiversiteit in watersystemen. De centrale vraag in dit rapport is of er voldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming van de KR ...
help
Purperslak op Nederlandse kust opnieuw bedreigd \ Nature Today [Artikel]
2010
De Purperslak (Nucella lapillus) is een tot vijf centimeter grote roofslak die leeft op rotskusten in de getijdenzone tussen de vloed- en eblijn. De dieren voeden zich daar onder meer met mossels en zeepokken. Eind vorige eeuw stierf de Purperslak bi ...
help
Bescherming van zeehond, zeekoet en zeewier: Natura2000 op de Noordzee \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Cornelis, P. \ 2010
Het mariene ecosysteem is een stuk minder zichtbaar dan ecosystemen op het land. Toch is het een belangrijk onderdeel van de Nederlandse natuur. Een deel ervan wordt bedreigd door menselijke activiteiten. Door het aanwijzen van beschermde gebieden do ...
help
KRW-maatlatten voor vis in ondiepe gebufferde M-watertypen : bouwstenen voor de evaluatie van de referenties en maatlatten [Boek]
Kroes, M. \ Sollie, S. \ Bakker, B. \ Tauw \ 2010
De maatlatten, toegepast binnen de KRW-systematiek ten behoeve van beoordeling, planvorming en maatregelen, zijn tevens relevant voor de sportvisserij. De uitvoering van de KRW is namelijk mede bepalend voor onder meer de ontwikkeling van visstanden ...
help
Gemalen of vermalen worden onderzoek naar visvriendelijkheid van gemalen [Boek]
Kunst, J.M. \ 2010
Voorliggende rapportage is het resultaat van een inventarisatie naar de visvriendelijkheid van gemalen in Nederland. Op basis van literatuurstudie en een enquête onder waterbeheerders is de nodige informatie bijeen gebracht. Voor deze studie is het b ...
help
Key factors for biodiversity of urban water systems [Proefschrift]
Vermonden, K. \ 2010
Kennis over de structuur en het functioneren van stedelijke watersystemen als habitat voor flora en fauna is nodig om de sleutelfactoren voor biodiversiteit in steden te achterhalen, zodat het ontwerp en beheer van dit soort systemen kunnen worden ge ...
help
Effects of different exposure regimes of an insecticide on freshwater outdoor microcosms : theme: Water Framework Directive BO-06-006-001 [Poster]
Zafar, M.I. \ Brink, P. van den \ Wijngaarden, R. van \ Roessink, I. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de invloed van verschillende concentraties insecticide op kleine zoetwatergemeenschappen
help
Op zoek naar het rijk van krill \ Natuur, wetenschap & techniek [Artikel]
Laterveer, M. \ 2009
Een opmerkelijke ontdekking: in een dun laagje zeewater, vlak onder het pakijs van Antarctica wemelt het van leven. Een ijsbiotoop onthuld
help
Overlevingsstrategieën koppelen soorten aan hun landschap \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ 2009
Bij natuurbescherming is het vrijwel onmogelijk om rekening te houden met de verschillende soorten in een gebied en hun specifieke relaties met het landschap. De vraag is daarom of soortspecifieke relaties op een of andere manier te vatten zijn. Voor ...
help
Wulk en Purperslak, naast TBT bedreigd door visserij en zandsuppletie \ De levende natuur [Artikel]
Hallers-Tjabbes, C.C. ten \ Gmelig Meyling, A. \ 2009
Zowel de Wulk als de Purperslak zijn belangrijk geweest als verklikkers van de schadelijke effecten van het zeer giftige tributyltin (TBT) uit aangroeiwerende scheepsverven. Bij beide soorten heeft de ontdekking van het verschijnsel imposex door TBT ...
help
Klimaatverandering in de Noordzee: gevolgen voor vis \ De levende natuur [Artikel]
Tulp, I. \ Hal, R. van \ Hofstede, R. ter \ Rijnsdorp, A.D. \ 2009
Niet alleen op het land merken we de invloed van de opwarming van de aarde, ook in de zee zijn er grote veranderingen waarneembaar. In hoeverre deze veranderingen toe te schrijven zijn aan klimaatverandering is moeilijk te zeggen. Want behalve het ve ...
help
Datarapport: T0 monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ 2009
Voorafgaand aan de werkzaamheden op locaties in de Oosterschelde, waar vooroeververdediging zal plaatsvinden, dient een zogenaamd T0-onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van deze T0-studie zullen als input gebruikt worden voor een later op t ...
help
Kwalitatieve bemonstering in het zandwingebied Zeeland in 2009 S7W, SW0 en S7X op de aanwezigheid van schelpdier banken. [Boek]
Goudswaard, K. \ Perdon, J. \ 2009
In het kader van de vergunningverlening voor een zandwinningconcessie is het vereist dat er voorafgaand aan exploitatie een inventarisatie naar het voorkomen van benthische organismen in het concessie gebied plaatsvindt. Deze inventarisatie wordt nor ...
help
Tweekleppigen in IJsselmeer en Markermeer, 2006-2008 [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2009
Driehoeksmosselen zijn in het IJsselmeergebied gedurende de wintermaanden stapelvoedsel voor met name Kuifeenden en Tafeleenden, en de aantallen van deze vogels in het winterhalfjaar worden in hoge mate gestuurd door de populatieontwikkelingen van de ...
help
The effect of pulse stimulation on marine biota : research in relation to ICES advice : progress report on the effects on benthic invertebrates [Boek]
Marlen, B. van \ Haan, D. de \ Gool, A. van \ Burggraaf, D. \ 2009
In response to ecosystem related concerns about bottom trawling and particularly beam trawling that were raised by various scientists in the last decades of the previous century. Many studies were done in the 1970s and 1980s, but in spite of promisin ...
help
Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta [Boek]
De Mesel, I. \ Smit, C. \ Craeymeersch, J. \ Wijsman, J. \ 2009
In de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn een aantal gebieden gesloten voor schelpdier- en/of bodemberoerende visserij. Het voornaamste doel van deze sluiting is de bodem en de bodemdieren te beschermen. In deze studie wordt nagegaan ...
help
Publieke participatie bij vismonitoring : toepassing van schepnet- en hengelgegevens bij de ecologische beoordeling van de visfauna in Nederlandse wateren [Boek]
Kranenbarg, J. \ Aarts, T. \ Beelen, P. \ 2009
De waterbeheerders moeten periodiek de samenstelling van de visgemeenschap bepalen. Dat is een betrekkelijk complexe en daardoor kostbare activiteit. Binnen dit onderzoek is bezien in welke mate de waarnemingen van sportvissers (via de hengelvangstre ...
help
Historische ontwikkeling macrofauna levensgemeenschappen Rijn-Maas-monding : Biesbosch, Hollandsch Diep, Haringvliet en Haringvliet voordelta vanaf 1960 met het oog op de toekomst [Boek]
Wijnhoven, S. \ Hummel, H. \ 2008
De huidige rapportage beschrijft de ontwikkeling van de bodemdiergemeenschappen van het zachte substraat in de Rijn-Maas-monding, bestaande uit de voordelta, het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Biesbosch, en de water aanvoerende riviertakken, ge ...
help
Verspreiding van beschermde vissoorten in Fryslân [Boek]
Brenninkmeijer, A \ Hut, R. van der \ Koopmans, M. \ 2008
Dit rapport biedt meer inzicht in de verspreidingsgegevens van beschermde vissoorten in door wetterskip Fryslân beheerde wateren, vooral in het kader van de Flora- en faunawet. Dit betreft m.n. grote en kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bitter ...
help
De zee van toen : een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van de Vlaamse vissers [Boek]
Rappé, G. \ 2008
help
Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren - Dl. 1: Gebufferde laagveensloten [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van ‘Gebufferde laagveensloten’. Meetgegevens van de 11 ‘best beschikbare’ locaties zijn voor dit doel geana ...
help
Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren - Dl. 2: Ondiepe laagveenplassen [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van het KRW type M25 ‘Ondiepe laagveenplassen’. Meetgegevens van de 10 'best beschikbare' locaties van KRW t ...
help
Programma Zuidwestelijke Delta : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Het Programma toetst de rijkswateren aan de chemische en ecologische milieukwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) en geeft aan welke maatregelen zullen worden genomen om daaraan te kunnen voldoen. Dit uiteraard in ...
help
Abiotische randvoorwaarden - Dl. 1: Permanente bronnen [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de Goede Ecologische Toestand van het KRW type ‘Permanente bronnen’ (R2). Meetgegevens van de 10 ‘best beschikbare’ locaties van type 'Permanente ...
help
Validatie van de monstermethode voor macrofauna en kiezelwieren : intern onderzoek naar de juistheid, bandbreedte en reproduceerbaarheid van monstername [Boek]
Servatius, L.A. \ 2008
Er zijn veel mogelijke variaties en foutenbronnen bij het bemonsteren en analyseren van macrofauna en diatomeeën. In dit onderzoek is getracht de ruimtelijke variatie van een monsterpunt te kwantificeren. Deze fout zal namelijk altijd optreden en ove ...
help
Vreemde vederkruiden in de sloot [aan de waterkant] \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
Nederland is een land van water en waterplanten. Een bekend geslacht van waterplanten is vederkruid of Myriophyllum. Het gaat om planten die niet fraai bloeien en geen mooie bladeren produceren, maar als ze ergens staan, zijn ze meestal met erg veel ...
help
Eendagsvliegen en steenvliegen op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Korsten, M. \ Maanen, B. van \ Tolkamp, H. \ 2007
Uitgebreid artikel voor de habitatseisen van soorten, gerelateerd aan het voorkomen in het Meinweggebied. De beken en bronnen in het gebied staan daarbij centraal, omdat zij het belangrijkste leefmilieu vormen van de behandelde groepen. Veranderingen ...
help
Wim van Vierssen, de nieuwe directeur van KIWA Water research: "Nederland worstelt met de export van zijn waterkennis" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
In de loop van 2006 heeft H2O tweemaal bericht over de ontwikkelingen bij Kiwa. In het interview met Paul Hesselink (nummer 18) gaf deze uitvoerig de ontwikkelingen en overwegingen aan die geleid hebben tot de splitsing in het onderdeel Keuringen en ...
help
Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
help
De libellen van de Asseltse Plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2007
De Asseltse Plassen zijn enkele van de circa 40 plassen die zijn ontstaan door diepe gindwinning in het Midden-Limburgse Maasdal bij Roermond. In 2006 zijn in totaal 26 libellensoorten mei zekerheid in de Asseltse Plassen waargenomen. Het gebied is i ...
help
Een herziene KRW-maatlat voor het fytobenthos in stromende wateren [Boek]
Dam, H. van \ 2007
De bestaande KRW-maatlat voor de ecologische kwaliteit van het fytobenthos (diatomeeën) in stromende wateren voldoet niet omdat de kwaliteit daarmee in vergelijking met andere indicatoren en een internationale ijkmaatlat te hoog wordt ingeschat. In d ...
help
RISTORI, modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken [Boek]
Ertsen, D. \ Verdonschot, P. \ Wortelboer, R. \ Wal, B. van der \ 2007
In 1997 zijn RIVM, STOWA en RIZA het project RISTORI gestart. Het doel was om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschap voorspeld kunnen worden. In parallelle sporen is door meerdere instanties gewerk ...
help
Klimaatverandering en aquatische biodiversiteit - 1: Literatuurstudie naar temperatuur [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Lange, H.J. de \ Verdonschot, P.F.M. \ Besse, A. \ 2007
Het doel van deze literatuurstudie is het onderzoeken hoe temperatuursverandering de soortensamenstelling en het functioneren van aquatische ecosystemen beïnvloedt, op welke aspecten temperatuur ingrijpt in de keten ‘atmosfeer-oppervlaktewater-organi ...
help
Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie [Boek]
Didderen, K. \ 2007
Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van ...
help
Wadden, een wereld te onderzoeken : lectoraat gaat voortschrijdend inzicht en kennis opleveren \ Waddenmagazine / Waddenvereniging [Artikel]
2007
Op 5 april werd Hans Revier geïnstalleerd als lector mariene wetlands studies aan de Hanzehogeschool Groningen en de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden. Het lectoraat is een initiatief van de Waddenvereniging en zal leiden tot meer inzic ...
help
Predicting effects of chemicals on freshwater ecosystems : model development, validation and application [Proefschrift]
De Laender, F. \ 2007
In deze thesis werden wiskundige modellen ontwikkeld die effecten van chemische stoffen op ecosystemen kunnen voorspellen, rekening houdend met de ecologische interacties tussen soorten
help
Waterplanten in poelen langs de Tongelreep bij de Achelse Kluis \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Bruinsma, J. \ 2006
Voedselrijke landbouwgronden in het dal van de Tongelreep zijn in 1989 overgegaan naar Staatsbosbeheer. Na agrarisch grondgebruik zonder bemesting, braaklegging, begrazing is men overgegaan tot het vergraven van de beek, met aanleg van poelen. Voor d ...
help
De tweekleppigen van het Noordzeekanaal (Mollusca: bivalvia) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Haaren, T. van \ Tempelman, D. \ 2006
Het Noordzeekanaal is recent uitgebreid onderzocht op het voorkomen van bodemdieren. In dit artikel worden tweekleppigen van dit gebied besproken. Hierbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in de fauna als gevolg van afsluiting van de Zuiderzee. Het be ...
help
Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen t.b.v. het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 1: Aquatisch: resultaten inventarisatie 2005 [Boek]
Alterra, Research Institute voor de Groene Ruimte \ Onderzoekcentrum B-WARE \ 2006
Ten behoeve van de bedrijfssturing maakt Staatsbosbeheer gebruik van een bij hen ontwikkelde catalogus, waarin vegetatietypen worden beschreven. Van de onderscheiden typen is de abiotische onderbouwing van de standplaatscondities veelal slecht bekend ...
help
De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee [Boek]
Degraer, S. \ 2006
help
The myth of communities : determining ecological quality of surface waters using macroinvertebrate community patterns [Proefschrift]
Nijboer, R.C. \ 2006
Om de vragen van het natuur- en waterbeheer echt op te lossen, moeten we terug keren naar de praktijk van fundamenteel onderzoek om de ecologische kennis over soorten uit te breiden. Dit stelt Rebi Nijboer naar aanleiding van haar promotieonderzoek o ...
help
Beyond biological monitoring: an integrated approach? \ Biological monitoring of rivers : applications and perspectives [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2006
Concluding discussion ‘Beyond Biological Monitoring: An Integrated Approach’ of the section New tools and strategies for river ecology evaluation – presents decision making on what constitutes a significant environmental change; predictive modelling ...
help
Nieuwe natuur in het Markermeer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Pasma, S. \ 2006
De Verenigde Naties hebben tot doel gesteld dat elk land tenminste tien procent van haar grondgebied als natuur beschikbaar heeft. In internationaal opzicht valt er in Nederland nog veel te doen. Dit artikel geeft een aantal voorbeelden van bestaande ...
help
The myth of communities: determining ecological quality of surface waters using macroinvertebrate community patterns \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Nijboer, R.C. \ 2006
Macroinvertebrate community patterns are often analysed and related to the ecological quality or conservation value of a water body, using an ecological typology or assessment system. There is no single general methodology to develop or apply such a ...
help
Influence of seasonal variation on bioassessment of streams using macroinvertebrates \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Vlek, H.E. \ 2006
One of the objectives of the Water Framework Directive is to standardise bioassessment of surface waters. Water managers prefer cost efficient methods such as sampling only once a year for the purpose of surveillance monitoring. A higher level of sta ...
help
Hydrological and land-use changes in the Cuzco region (Cordillera Oriental, South East Peru) during the last 1200 years : a diatom-based reconstruction \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Sterken, M. \ Sabbe, K. \ Vanhoutte, K. \ 2006
help
Impact of toxicants on species composition of aquatic communities : concordance of predictions and field observations [Proefschrift]
Zwart, D.K. de \ 2005
The general aim of this thesis is to improve methods for assessing both the ecological risk and the ecological effects of toxicants dispersed in surface waters. The author developed routines that quantify the toxic risk to aquatic communities account ...
help
Riviervis \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Winter, H.V. \ Leeuw, J.J. de \ 2005
De toestand van veel riviervissen is verbeterd sinds het dieptepunt in de jaren zeventig, maar de visstand is nog ver verwijderd van de situatie rond 1900
help
Exoten \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Vaate, A. bij de \ 2005
Een aanzienlijk deel van de macrofauna op harde substraten bestaat uit exoten. Dat kan problemen opleveren bij de beoordeling voor de Kaderrichtlijn Water. Ook onder de vissen komen exoten voor, maar slechts in kleine aantallen
help
The Benthic shift of the Frisian Front (southern North Sea) ecosystem : possible mechanisms [Proefschrift]
Amaro, T.P.F. \ 2005
help
Transparency of floodplain lakes : a study of plankton and suspended matter along the lower Rhine [Proefschrift]
Roozen, F.C.J.M. \ 2005
After the serious floods in 1993 and 1995 RIZA started a research project to increase the understanding of the ecological functioning of floodplain lakes along the rivers. This thesis deals with plankton, chemistry and turbidity of temporarily isolat ...
help
Vrij eroderende oevers langs de Maas : landschapsecologisch streefbeeld [Boek]
Peters, B. \ 2005
Een nieuwe methode om de Maasoevers dynamischer, natuurlijker en ecologisch interessanter te maken.
help
Meetnet ecologie en waterkwaliteit 2005-2010 [Boek]
Waterschap Reest en Wieden \ 2005
In 2004 is de eerste meetcyclus van vier jaar afgesloten. Dezelfde meetcyclus is gebruikt als basis voor de meetcyclus van 2005 tot en met 2010. Daarnaast is het nieuwe meetnet aangepast aan de nieuwe verplichtingen en doelstellingen die voortkomen u ...
help
Horsthoekerbeken eindevaluatie : laatste rapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Cuppen, H. \ 2005
De Horsthoekerbeken vormen in landelijk opzicht een zeer bijzonder sprengencomplex. Dit hangt samen met het feit dat hun sprengkoppen worden gevoed door ondiep zwak zuur grondwater en de aanwezigheid van hoge beekwallen waarop plaatselijk nog veel st ...
help
Het rommelt onder de zeespiegel : wetenschap \ Wageningen update [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2005
Voor de Nederlandse kust worden de laatste tijd meer bruinvissen en andere zeezoogdieren waargenomen dan voorheen. Dat lijkt een goed teken, maar schijn bedriegt. Het gaat niet goed met de natte natuur. Die heeft te lijden onder visserij, scheepvaart ...
help
Relaties tussen nutriënten en kwaliteit van fytobenthos : stuurbaarheid van doelvariabelen voor de Kaderrichtlijn water [Boek]
Dam, H. van \ 2005
Op basis van de bij de Grontmij en in de literatuur aanwezige kennis, en op monitoringsgegevens van fytobenthos (met name diatomeeën), fysisch-chemische waterkwaliteit (met nadruk op eutrofiëringsvariabelen), systeemkenmerken (zoals waterdiepte, stro ...
help
Fließgewässerschutz und Auenentwicklung im Zeichen der Wasserrahmenrichtlinie : Kommunikation, Planung, fachliche Konzepte [Boek]
Strohschneider, R. \ 2005
help
Effect waterkwaliteit op rivierecosysteem \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Beek, M. \ 2005
De toxische druk in Maas en Rijn is groot. Probleemstoffen zijn koper, nikkel, zink en bepaalde organofosforbestrijdingsmiddelen. Er is sprake van ernstige risico's voor het rivierecosysteem. Dit blijkt ook uuit het feit, dat veel gevoelige soorten d ...
help
Risico's voor visetende vogels en zoogdieren \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Maas, H. \ 2005
Nog steeds bestaan er voor visetende hogere organismen risico's door bioaccumulerende stoffen in het watersysteem
help
Vissen habitatrichtlijn \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Winter, H.V. \ Tiën, N.S.H. \ 2005
De Nederlandse rivieren bevatten veel beschermde vissoorten. Voor een deel zijn dit levensvatbare populaties; andere soorten zijn afhankelijk van uitzettingen bovenstrooms
help
Nevengeulen \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Pelsma, T.A.H.M. \ Buijse, A. \ 2005
Om de afvoercapaciteit van rivieren te vergroten zijn nevengeulen aangelegd. Deze geulen leveren ook herstel van het rivierecosysteem op. Deze bijdrage geeft resultaten van macrofauna en vissen, aanwezig in de geulen
help
Aquatic food webs : an ecosystem approach [Boek]
Belgrano, A. \ 2005
Aquatic Food Webs provides a synthesis of the current issues in food web theory and its applications, covering issues of structure, function, scaling, complexity, and stability in the contexts of conservation, fisheries, and climate.
help
Comparing aquatic risk assessment methods for the photosynthesis-inhibiting herbicides metribuzin and metamitron \ Environmental pollution [Artikel]
Brock, T.C.M. \ Crum, S.J.H. \ Deneer, J.W. \ 2004
Three different risk assessment procedures are described that aim to protect freshwater habitats from risks of the photosynthesis-inhibiting herbicides metribuzin and metamitron. These procedures are (1) the first-tier approach, based on standard tox ...
help
Practicability of the index of trophic completeness for running waters \ Hydrobiologia [Artikel]
Vaate, A. bij de \ Pavluk, T.I. \ 2004
Effects of stress caused by anthropogenic activities in rivers negatively act on the intricate system of trophic links within invertebrate communities and other components of the aquatic ecosystem. These effects can be made visible with the Index of ...
help
Wave-induced hydraulic forces on submerged aquatic plants in shallow lakes \ Annals of botany [Artikel]
Schutten, J. \ Dainty, J. \ Davy, A.J. \ 2004
Hydraulic pulling forces arising from wave action are likely to limit the presence of freshwater macrophytes in shallow lakes, particularly those with soft sediments. The aim of this study was to develop and test experimentally simple models, based o ...
help
Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen en mogelijke risico's voor waterleven [Boek]
Deneer, J.W. \ Berg, F. van den \ Brink, P.J. van den \ Brock, T.C.M. \ 2004
Scenarioberekeningen geven aan dat de atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen in 2001 zodanig hoog was dat ook op ver van de toepassing verwijderde locaties effecten op waterleven niet zijn uit te sluiten. Meer dan de helft van de depos ...
help
Bioassessment of freshwater ecosystems : using the reference condition approach [Boek]
Bailey, R.C. \ Norris, R.H. \ Reynoldson, T.B. \ 2004
Quantifying the effect(s) of human-induced changes on aquatic ecosystems is a fundamental objective in ecological assessment, and one that often requires the use of a reference condition. Because of the widespread degradation of many aquatic ecosyste ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. IV: Onderzoek naar aanscherping van de cenotypologie [Boek]
Vlek, H.E. \ Hoorn, M.W. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
Het project Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg heeft tot doel te bepalen of aanscherping van de huidige cenotypologie van de Limburgse beken, ontwikkeld tijdens het project 'Ecologische typologie, ontwikkelingsr ...
help
Doelbenadering aquatische natuur in Waternood - I: Invloed van hydromorfologische factoren op aquatische levensgemeenschappen [Boek]
Vlek, H.E. \ Molen, J.S. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
In het kader van Waternood zijn al diverse studies uitgevoerd. Tot dusverre is de doelrealisatie aquatische natuur onderbelicht gebleven. De waarde van het Waternood Instrumentarium zou sterk verbeteren door de implementatie van een doelbenadering, w ...
help
Beschikbaarheid spiering als voedsel voor vogels in het IJsselmeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Tulp, I.Y.M. \ 2004
Dit rapport behandelt de vraag hoe in het IJsselmeer de beschikbaarheid van spiering als voedsel voor vogels, in het bijzonder de zwarte stern, wordt bepaald en welke rol de visserij op spiering, baars- en snoekbaars daarin speelt. De beschikbaarheid ...
help
Roeipootkreeftjes in de Noordzee : de betekenis van roeipootkreeftjes en klimaatsverandering voor de visproductie \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Fransz, G. \ 2004
Beschrijving van de voedselrelaties tussen algen, zoöplankton en vissen in de Noordzee, en de effecten op de voedselketens van klimaatsverandering als gevolg van het broeikaseffect. Zoöplankton vormt een belangrijke voedselbron voor de vissen in de N ...
help
Aquatic mites : from genes to communities [Boek]
Proctor, H.C. \ 2004
help
Dynamic species interactions in phototrophic biofilms [Proefschrift]
Grinten, E. van der \ 2004
This thesis focuses on the microalgal communities colonizing the dynamic floodplain sediments of the River Rhine and explores the mechanisms that determine their species composition. This thesis aims to: describe selective effects of environmental va ...
help
De betekenis van het Grens- en Zandmaasproject voor de visfauna in Maas en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Maris, M. \ Bakhuizen, J.J. \ Bakker, H, \ Peters, B. \ 2003
De projecten Zandmaas en Grensmaas zorgen naast meer veiligheid bij hoogwater ook voor meer riviernatuur. De verwachting is dat vissen baat hebben bij de geplande zomerbedverbreding, hoogwatergeulen, nevengeulen en natuurlijke oevers, omdat er meer g ...
help
Prey supply of otters (Lutra lutra) in small rivers in north-eastern Belarus: census method used and preliminary data obtained \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Sidorovich, V. \ Januta, G. \ Polozov, A. \ Solovej, I. \ Griffiths, J. \ 2003
Dit artikel bespreekt een inventarisatiemethode voor het schatten van de soortenrijkdom, dichtheid en biomassa van aquatische prooidieren voor otters in kleine rivieren. De methode is gebaseerd op een uitrusting van staande netten en fuiken
help
Relevant variables to predict macrophyte communities in running waters \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Barendregt, A. \ Bio, A.M.F. \ 2003
Relevant variables are described and grouped on-three scales: regional, local and site conditions. Case studies with direct and indirect gradient analysis-are presented: Statistical tests (stepwise regression with forward selection) reveal that each ...
help
Ontwikkeling van de libellenfauna in een nieuw duinmeertje in de AWD duinen (Noordwijk, Zuid-Holland). Geschiedenis en periode 1999-2002 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Kuijper, W.J. \ 2003
Het ondezoek van een nieuw en periodiek (bijna) droogvallend duinmeertje bij Noordwijk in de Amsterdamse waterleidingduinen toonde de aanwezigheid van twaalf libellensoorten aan in de eerste jaren van haar beslaan. Dit waren vooral typische pionierss ...
help
Environmental and human risks of pesticide use in Thailand and Sri Lanka : results of a preliminary risk assessment [Boek]
Brink, P.J. van den \ 2003
Currently, a major difficulty facing the establishment of sustainable management plans in complex agricultural systems in the tropics, is the lack of sufficient relevant information on important ecological, hydrological and land-use processes that un ...
help
Voorspelling van effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische gemeenschappen : de ontwikkeling van cenotypenvoorspellingsmodellen voor beken en sloten in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Goedhart, P.W. \ Nijboer, R.C. \ Vlek, H.E. \ 2003
Twee voorspellingsmodellen zijn ontwikkeld, op basis van de ecologisch-typologische netwerken, die voor beken en sloten eerder zijn gemaakt. De modellen gaan uit van twee of drie verschillende hiërarchische niveaus, namelijk hoofdgroepen, groepen en ...
help
Oestrogene effecten in vissen in regionale wateren [Boek]
Gerritsen, A.A.M. \ 2003
help
PERPEST version 1.0, manual and technical description : a model that Predicts the Ecological Risks of PESTicides in freshwater ecosystems [Boek]
Nes, E.H. van \ Brink, P.J. van den \ 2003
This report is a technical description and a user-manual of the PERPEST model, able to Predicts the Ecological Risks of PESTicides in freshwater ecosystems. This system predicts the effects of a particular concentration of a pesticide on various (com ...
help
Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna voor het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
Jong, T. de \ Hoogerwerf, G. \ 2003
help
Reintroduction of eelgrass (Zostera marina L.) in the Dutch Wadden Sea : a research overview and management vision \ Challenges to the Wadden Sea area : proceedings of the 10th international scientific Wadden Sea symposium, Groningen, The Netherlands, 31 October-3 November 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Katwijk, M.M. van \ 2003
In this review the results of 13 years of research are summarised
help
Towards a theory of the functioning of aquatic ecosystems [Boek]
Alimov, A.F. \ 2003
Contents: Structure of communities of organisms and ecosystems: Influence of biotic and abiotic factors; Dynamics of biomass; Productivity of water-bodies. Relationship between structural and functional characteristics; Biotic balance and energy flow ...
help
PERPEST model, a case-based reasoning approach to predict ecological risks of pesticides \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Roelsma, J. \ Nes, E.H. van \ Brock, T.C.M. \ 2002
The present paper discusses PERPEST, a model that uses case-based reasoning to predict the effects of a particular concentration of a pesticide on a defined aquatic ecosystem, based on published information about the effects of pesticides on the stru ...
help
Aquatic macrophytes : restore, eradicate or is there a compromise? \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nes, E.H. van \ Scheffer, M. \ Berg, M.S. van den \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.