Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mantelzorgers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vries, J. de \ Mooren, F. van der \ 2010
Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor een ziek of hulpbehoevend familielid dan mannen en jongeren. Mantelzorgers participeren iets minder vaak op de arb ...
help
Na de WW duurzaam aan het werk? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Geertjes, K. \ Köning, T. \ 2010
Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen met een laag werk- en denkniveau en niet-westerse allochtonen komen moeilijk aan het werk. Eén op de drie van w ...
help
Vijftigplussers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Otten, F. \ Arts, K. \ Siermann, C. \ Ybema, J.F. \ 2010
In dit artikel worden voor de periode 1996–2008 de ontwikkelingen in het arbeidspotentieel van ouderen beschreven aan de hand van objectieve en subjectieve kernindicatoren. Bij de objectieve kernindicatoren gaat het om de arbeidsdeelname, de arbeidsd ...
help
Arbeidsmarktpositie van personen in 2002–2005 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bierings, H. \ Siermann, C. \ Vries, R. de \ 2009
Van de personen die eind 2005 een leeftijd van 29–54 jaar hadden, was 67 procent in 2002–2005 ononderbroken aan het werk. Ongeveer 19 procent was gedurende een deel van deze periode aan de slag. Het ging daarbij dikwijls om mensen met flexibel arbeid ...
help
Wie volgen een re-integratietraject? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bloemendal, C. \ Poeijer, A. van \ 2009
Hoewel het kabinetsbeleid erop is gericht vooral personen met een zwakke arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden van betaald werk, lijkt dit niet altijd de praktijk te zijn. Zo volgen ouderen zonder werk, met uitzondering van de WW’ers, ve ...
help
Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Janssen, B. \ Souren, M. \ 2009
In dit artikel wordt bekeken in hoeverre de 80-procentdoelstelling bereikt kan worden uitgaande van de recente ontwikkelingen Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie bij mannen en vrouwen van 20 tot 55 jaar en ouderen van 55 tot 65 jaar. Al ...
help
Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Corpeleijn, A. \ 2009
Doel van dit artikel is de gevolgen van ontslag in kaart te brengen, in het bijzonder voor de werknemers van 50 jaar en ouder. Daarbij wordt gekeken naar het hebben van werk in de eerste twee jaar nadat het ontslag heeft plaatsgevonden. Hoeveel werkn ...
help
Van uitkering naar werk \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vieveen, E. \ 2009
In dit artikel wordt beschreven welke uitkeringsgerechtigden de meeste kans maken om (duurzaam) uit te stromen naar werk. Gekeken is daarbij naar zowel kenmerken van de uitkering zoals het soort uitkering en de uitkeringsduur als naar demografische k ...
help
Meerdere keren zonder werk \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Poeijer, A. van \ 2009
Ontvangers van een WW- of bijstandsuikering en NUG’ers (niet-uitkeringsgerechtigden) worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook personen voor wie dit succes slechts tijdelijk is. Zij keren na ...
help
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Janssen, B. \ Souren, M. \ 2008
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de werkzame en werkloze beroepsbevolking in de periode 1996–2007. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan vrouwen en ouderen van 55 tot 65 jaar. He ...
help
Onbenut arbeidsaanbod en economische groei \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
2008
De overheid wil meer mensen aan het werk. In dit kader is er een groeiende belangstelling voor personen die niet werken en formeel niet werkloos zijn, maar wellicht toch op de arbeidsmarkt actief zouden kunnen zijn. Alle mensen die niet werken maar w ...
help
Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Siermann, C. \ 2008
In dit artikel wordt de arbeidsmarktmobiliteit van werkende ouderen belicht. Hoeveel ouderen vinden een baan of wisselen van baan? Hoe lang zijn ouderen al actief in hun baan? En waarin onderscheidt de mobiele oudere zich van de niet-mobiele?
help
Vergrijzing van bedrijfstakken en beroepen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ 2008
In dit artikel is de mate van vergrijzing in de verschillende bedrijfstakken en beroepen in kaart gebracht. Hierbij is niet alleen gekeken naar de gemiddelde leeftijd, maar ook naar de leeftijdsopbouw van de werkenden binnen de bedrijfstakken
help
Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Coumans, M. \ 2008
In dit artikel is onderzocht in hoeverre de verschillen in arbeidsdeelname en wekelijkse arbeidsduur tussen alleenstaande moeders en moeders met een partner samenhangen met verschillen in samenstelling van de twee groepen moeders. Daarbij wordt ook i ...
help
Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Korvorst, M. \ Mooren, F. van der \ 2008
In dit artikel wordt in beeld gebracht welke jongeren aan de kant staan en niet meedraaien in het arbeidsproces. Daarvoor is de ontwikkeling van het aantal niet-werkende nietschoolgaande jongeren van 15 tot 27 jaar in de periode 2003–2007 geanalyseer ...
help
Het mobiliseren van vrijwillig inactieven \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Schmeets, H. \ Bierings, H. \ 2007
Meer mensen aan het werk is tegenwoordig het motto. Een belangrijke bron voor de arbeidsmarkt zijn de vrijwillig inactieven. Dit zijn mensen die niet werken en dat ook niet willen. Met welke maatregelen kun je deze mensen aan het werk krijgen? Moet h ...
help
Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Corpeleijn, A. \ 2007
Door de teruggang van de werkgelegenheid kwamen werkzoekenden in 2004 moeilijker aan de slag dan in voorgaande jaren en raakten meer mensen zonder werk. Bij ouderen was het effect hiervan vooral zichtbaar in een grotere uittreding rond de leeftijd va ...
help
Werklozen versus niet-werkende werkzoekenden : verschillen, overeenkomsten en gebruiksmogelijkheden \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Elshout, B. van den \ Jacobi, C. \ Valk, J. van der \ 2007
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking en de niet-werkende werkzoekenden geven in grote lijnen hetzelfde beeld van de werkloosheid. De werkloze beroepsbevolking is echter aanzienlijk kleiner dan de groep niet-werkende werkzoekenden. Ook bevat d ...
help
Zorgtaken en arbeidsparticipatie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Souren, M. \ 2006
Negen van de tien moeders en de helft van de vaders geeft aan op vaste doordeweekse dagen voor hun kinderen te zorgen. Vaders en moeders die meer uren zorgen, werken minder uren. Moeders die niet op vaste dagen zorgen, behoren net zo vaak tot de bero ...
help
Banen en lonen van werknemers in 2004: flexibilisering en vergrijzing \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Trijssenaar, M. \ Vos, A. \ 2006
Sinds 1995 is het aantal voltijdbanen sterk afgenomen, terwijl het aantal deeltijdbanen maar bovenal het aantal flexibele banen sterk toeneemt. De gemiddelde werkweek is vergeleken met 1995 met ruim twee uur bekort. De arbeidsmarkt vergrijst ook: jon ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.