Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 147

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regionale verschillen in werkgelegenheid en inkomen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Heijman, W. \ Kroes, R. \ 2012
De regionale groei van inkomen en werkgelegenheid wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Het grootste deel van dit verschil kan worden verklaard door regionaal-specifieke omstandigheden.
help
De arbeidsmarkt van ouderen : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beer, P. de \ Bekkum, R. van \ 2010
Volgens veel economen zit de arbeidsmarkt voor ouderen op slot. Een alternatieve interpretatie van de beschikbare cijfers en de economische theorie leidt echter tot de conclusie dat de arbeidsmarkt voor ouderen relatief goed functioneert.
help
Ervaringsprofielen sleutel tot hervorming arbeidmarkt : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dhondt, S. \ 2010
Afschaffing van de ontslagbescherming en de werkloosheidsverzekering zou arbeidsmobiliteit van oudere werknemers moeten verhogen. Het risico is een sterke inkomensdaling van deze werknemers. Wil een dergelijke hervorming acceptabel zijn voor de Neder ...
help
Gezondheid en de uittreedroutes van oudere werknemers : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kalwij, A.S. \ Alessie, R.J.M. \ Knoef, M.G. \ 2010
Om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen, streeft de overheid naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van ouderen. De vraag rijst of de gezondheid van inactieve ouderen een knelpunt vormt bij hervormingen om de onbenutte arbeidscapacit ...
help
Effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders : arbeidsmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Berden, C.D.A. \ Kok, L. M. \ 2010
Als gevolg van de invoering van de Wet kinderopvang zijn de kinderopvangkosten voor ouders in 2008 gehalveerd ten opzichte van 2004. Dit heeft geleid tot een stijging van het arbeidsaanbod van moeders van vijf procent. Het opheffen van de restricties ...
help
Arbeidstekorten in de zorg \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Erken, H. \ Koot, P.M. \ Kuijpers, J. \ 2010
Het aantal werkzame personen in de gezondheids- en welzijnszorg is in tien jaar tijd gestegen met veertig procent naar 1,25 miljoen mensen in 2009. De komende decennia zal de vraag naar zorgpersoneel naar verwachting nog sterk doorstijgen. Bij ongewi ...
help
Krapte arbeidsmarkt verdwijnt uit zicht \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beer, P. de \ 2009
Als gevolg van de recessie gaat Nederland een periode van zeker vijf jaar en mogelijk tien jaar van hoge werkloosheid tegemoet. Het perspectief van een krappe arbeidsmarkt verdwijnt hierdoor uit zicht
help
Herbezinning op onderkant arbeidsmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Koning, P. \ 2009
Economisch bezien zijn er sterke argumenten om regelingen voor kwetsbare groepen samen te voegen op het niveau van gemeenten, maar politiek-bestuurlijk is dat op korte termijn niet mogelijk
help
Oudere werknemers : [thema] \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Euwals, R. \ Mooij, R. de \ Vuuren, D. van \ Praag, B. van \ Tijdens, K. \ Allegro, J. \ Osse, P. \ 2009
Twee artikelen over oudere werknemers: 1) Van ouderenparticipatie naar -allocatie. 2) Het zelfbeeld van de oudere werknemer. Het eerste artikel pleit ervoor om te zorgen dat oudere werknemers op de juiste plek werken, in plaats van verdere stimulerin ...
help
Grote verschillen in de groep werkende 65+-mannen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Monden, C. \ 2008
Een klein maar groeiend percentage van de mannen in de leeftijd 65-74 is op de arbeidsmarkt actief. In deze groep bestaan opvallende verschillen in het aantal werkuren, opleidingsniveau en gezinssituatie. Het aandeel zelfstandigen neemt de laatste ja ...
help
Werk in uitvoering : [ESB dossier] \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
2008
In dit ESB dossier 10 artikelen over de arbeidsmarkt: 1) Tijd voor maatwerk in arbeidsmarktbeleid. 2) Werkgevers in een krappe arbeidsmarkt. 3) Veel OECD-landen, waaronder Nederland, voeren nog steeds tegenstrijdig beleid dat arbeidsparticipatie tege ...
help
Commissie Arbeidsparticipatie \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bovenberg, L. \ Oosterwijk, J.W. \ Theeuwes, J. \ 2008
Twee artikelen naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie Arbeidsparticipatie. Deze commissie doet voorstellen om zo veel mogelijk mensen meer en langer te laten participeren op de arbeidsmarkt. Het voorstel om de AOW- en pensioenleeftijd in ...
help
Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dekker, R. \ Fouarge, D. \ Schils, T. \ 2008
Het Nederlandse beleid is sterk gericht op verhoging van de arbeidsmarktparticipatie. Als er door meer mensen meer gewerkt gaat worden zullen andere maatschappelijke nuttige tijdsbestedingen, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, in de knel komen
help
De urgentie van een leven lang leren \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kasper, H. \ Backerra, V. \ Cremers, M. \ 2008
Door een krapper wordende arbeidsmarkt wil de Nederlandse overheid investeren in bijscholing van werknemers. Ondanks de bestaande scholing blijkt besef van de urgentie onder Limburgse werkgevers nog beperkt te zijn
help
Terugkeer naar de veertigurige werkweek \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Ven, G. van de \ Don, H. \ Ederveen, S. \ 2008
In vergelijking met andere OESO-landen werken Nederlandse werknemers relatief weinig. De verschillen kunnen deels worden verklaard door verschillen in arbeidsmarktinstituties. Sociale normen over de gebruikelijke werktijd lijken veel belangrijker
help
Ongelijke kansen bij sollicitaties \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Veerman, T. \ Zwart, B. de \ 2008
Werkgevers selecteren sollicitanten op leeftijd, etniciteit en gezondheid. Vooral werkzoekende ouderen, arbeidsgehandicapten en allochtonen maken hierdoor weinig kans. Vrouwen en jongeren hebben betere kansen
help
Wat de commissie-Bakker weten moet \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Storm, S. \ Naastepad, R. \ 2008
Om de kosten van de vergrijzing duurzaam te financieren is een hogere groei van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk; een hogere arbeidsparticipatie is niet voldoende. Arbeidsmarktflexibilisering werkt in dit verband contraproductief, omdat het de p ...
help
Waarschuwingen voor werklozen even effectief als sancties \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Klaauw, B. van der \ Voortwis, A. te \ Vos, R. de \ Willems, I. \ 2008
Wanneer werklozen zich niet aan de regels van het UWV houden kinnen zij een sanctie of een waarschuwing voorafgaande aan een sanctie krijgen. Waarschuwingen hebben hetzelfde positieve effect op de kans op werkhervatting als daadwerkelijk uitgevoerde ...
help
Kansen en gevaren voor tijdelijke werknemers \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Koster, L. \ 2008
Tijdelijke banen bieden weinig bescherming, een lager loon en minder scholingsfaciliteiten dan vaste contracten. Dit is problematisch voor ouderen en lageropgeleiden, die over een langere periode tijdelijk werk vervullen. Vrouwen, jongeren en hoogopg ...
help
Lage opleiding zet veel allochtonen op inkomensachterstand \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Lautenbach, H. \ Otten, F. \ 2007
De centrale onderzoeksvraag in dit artikel is welk deel van de inkomensverschillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen toe te schrijven is aan verschillen in opleidingsniveau. Omdat het inkomen tussen mannen en vrouwen erg uiteenloopt en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.