Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De verborgen waarde van de oudere werknemer \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ 2004
Het belang van de oudere werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt zal de komende decennia toenemen als gevolg van bevolkingsvergrijzing. Langer werken lijkt het tweesnijdende zwaard om te ontkomen aan ofwel een forse verhoging van pensioenpremies of ...
help
Beroepsarbeid van vrouwen en de daling van de vruchtbaarheid in het westen, 1850-2000 : is er een oorzakelijk verband? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2004
Dit artikel onderzoekt de stelling dat beroepsarbeid een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid vanuit het perspectief van de historische evolutie van het externe rolconflict tussen de gezins- en de beroepsarbeid van vrouwen. Bijzondere aandacht ...
help
Sociaal beleid vanuit het perspectief van de levensloop [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Doorne-Huiskes, A. van \ 2003
Hoe verhouden preferenties en gedragingen van burgers tot het beginsel van de levensloop? Deze vraag wordt in dit artikel onderzocht aan de hand van twee kwesties: de verdeling van betaalde arbeid tussen partners en de voorkeuren van werkgevers en we ...
help
Levensloop en arbeid: trends in arbeidspatronen [Keuzevrijheid in de levensloop, spanning tussen individu en maatschappij?] \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Leijnse, F. \ Wijst, C.A. van der \ 2003
Door de vergrijzing van de beroepsbevolking zullen in de komende decennia kraptes op de arbeidsmarkt ontstaan, waardoor werkgevers meer geneigd zullen zijn om rekening te houden met de wensen van de werknemers. Ook instituties (sociale zekerheidsrege ...
help
Forse inkomensdaling voor vrouwen na echtscheiding en vroege verweduwing: bieden hertrouw en werk uitkomst? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Fokkema, T. \ 2001
Vrouwen gaan er vaak fors in inkomen op achteruit wanneer zij door scheiding of vroegtijdig overlijden van hun echtgenoot alleen komen te staan. Dit artikel laat zien dat vrouwen tenminste twee strategieën kunnen volgen waardoor de negatieve inkomens ...
help
Scholing maakt het verschil: emancipatie in twee snelheden in 13 OESO-landen \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Cantillon, B. \ Ghysels, J. \ Thirion, A. \ Mussche, N. \ Van Dam, R \ 2001
Aangetoond wordt dat laaggeschoolde vrouwen minder deelnemen aan de betaalde arbeid dan hooggeschoolde vrouwen in de bestudeerde 13 OESO landen. Naargelang het type welvaartsstaat blijken deze resultaten echter te verschillen
help
Bevolkingsveroudering en de arbeidsmarkt in Europa \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Imhoff, E. van \ Wissen, L.J.G. van \ 2001
In dit artikel worden de consequenties van bevolkingsveroudering voor de arbeidsmarkt belicht. Meer specifiek wordt ingegaan op twee mogelijke vormen van bevolkingsbeleid: gezinsbeleid en migratiebeleid. Een belangrijke conclusie is dat demografisch ...
help
Maastricht voorbij: economische aspecten van vergrijzing in Europa \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Ewijk, C. van \ 2001
Dit artikel geeft een overzicht van de financiële gevolgen van vergrijzing in Europa. Voor Nederland, met een pensioenstelsel gebaseerd op kapitaaldekking, vallen de gevolgen van vergrijzing mee. Voor andere landen is dat niet het geval. Het is daaro ...
help
Moeders in Nederland: van alles een beetje \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Knijn, T. \ 2000
De arbeidsmarktparticipatie van moeders van jonge kinderen is in Nederland nog altijd zeer laag in vergelijking met andere westerse landen. Heel veel moeders werken niet buitenshuis en van de buitenshuis werkenden hebben velen een deeltijdbaan. In de ...
help
Afnemende ongelijkheid tussen alleenstaande gescheiden mannen en vrouwen : trends in arbeidsmarktdeelname \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Poortman, A.-R. \ Kalmijn, M. \ 1999
Nagegaan wordt in hoeverre de arbeidsmarktdeelname van alleenstaande gescheiden mannen en vrouwen in de periode van 1979 tot 1995 is veranderd en hoe de gevonden trends verklaard kunnen worden
help
Arbeidsmarktparticipatie en het derde kind in Vlaanderen : Nego V resultaten \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Callens, M. \ 1997
Op basis van data uit de 'Family and fertility survey' in Vlaanderen (1991) wordt een analyse gegeven van de impact van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en andere socio-economische en demografische variabelen op het aantal derde geboortes
help
De lage arbeidsmarkt - participatie van moeders in Nederland : culturele normen versus gebrek aan faciliteiten \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Mertens, N. \ 1995
Twee soorten verklaringen voor de lage arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (de ene zoekt de oorzaak in traditionele ideeen, de andere in gebrekkige kinderopvang) worden besproken en getoetst op hun relevantie voor de situatie van Nederlandse vrouwen ...
help
De invloed van het aanbod van gesubsidieerde kinderopvang op het arbeidsaanbod van vrouwen \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Dijk, L. van \ Siegers, J. \ 1995
help
Bevolkingsveroudering en stijgende collectieve lasten : bevolkingsbeleid als remedie? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Vossen, A. \ 1992
Poging om de economische gevolgen van de bevolkingsveroudering voor de samenleving meetbaar te maken met een index. Berekening volgens verschillende demografische scenario's leert dat waarschijnlijk de demografische druk tussen 2010 en 2030 sterk zal ...
help
De arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw en de gezinsopbouw : gedragen Nederlandse vrouwen zich anders dan Vlaamse vrouwen? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Mertens, N. \ Meer, P. van der \ Schippers, J. \ 1992
Beschrijving van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in relatie tot het krijgen van kinderen, op basis van een enquete onder Nederlandse en Vlaamse vrouwen. Factoren als opleidingsniveau, gezinsopbouw en leeftijd van de vrouwen worden in de an ...
help
De vervangingsvraag op de Nederlandse arbeidsmarkt \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Ekamper, P. \ 1992
Onderzoek naar de mobiliteit op de arbeidsmarkt en de omvang van de instroom en de uitstroom per beroepsgroep, met behulp van leeftijdspecifieke profielen van instroom in en uitstroom uit de werkzame beroepsbevolking. Met behulp hiervan wordt een voo ...
help
Chronicle : trends in population and family in the Low Countries \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Beets, G. \ Prins, K. \ Willems, P. \ 1992
The first two sections give an overview of demographic trends in Belgium and the Netherlands, with a focus on the fertility trends in the recent past; the final contribution focuses on household, family and labour market trends in both countries
help
Two-speed flexibility and the position of females on the labour-market in Flanders \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Ramioul, M. \ 1992
Discussion of the effects of the growth of flexible working hours and contracts for the labour market position of females in Flanders. Types of flexibility available to women in Flanders are sketched. It appears that women are more affected than men ...
help
The effect of the tax and social premium system on the income distribution between Dutch couples \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Grift, Y.K. \ Siegers, J.J. \ 1992
First-order and second-order effects on the income distribution of (married and unmarried) couples under age 65 are investigated that are due to several changes in the tax and social premium system. Taking only first-order effects into account appear ...
help
Working women and childcare : the influence of norms and legislation on female labour force participation \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Jansweijer, R.M.A. \ 1992
Examination of how the diversity in childcare schemes (kinds of facilities provided by governments) in various countries in Europe explain the variation in female labour force participation and how (re)organization of care schemes could improve the f ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.