Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De vergrijzende arbeidsorganisatie : werkgevers en hun oudere werknemers : themanummer \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]Bijbehorende website
Hoof, J. van \ Beer, P. de \ 2007
In dit themanummer over oudere werknemers 6 artikelen over: 1) Af- en toename van arbeidspotentieel als beleidsthema. Leeftijdsgericht arbeidsmarktbeleid in organisatie-intern perspectief. 2) Werkgevers worstelen met Abraham (en Sara), 50-plussers zi ...
help
Crisis als katalysator : hervormingen in de Belgische en de Nederlandse sociale zekerheid \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Kuipers, S. \ 2006
België en Nederland kenden tot het begin van de jaren negentig een hoge uitkeringsafhankelijkheid en een lage arbeidsparticipatie. In België werd opgeroepen tot een 'Globaal Pakt' en een structurele herziening van het socialezekerheidssysteem. In Ned ...
help
Helpt kinderopvang de herintreding van moeders stimuleren? \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Fouarge, D. \ 2006
Helpt kinderopvang om niet-werkende moeders de stap te laten zetten naar de arbeidsmarkt? Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een administratief panelbestand met gekoppelde regionale gegevens over kinderopvangcapaciteit en vraag naar arbeid e ...
help
Themakatern arbeidsmarktbeleid \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Koning, J. de \ Koning, P. \ Glebbeek, A. \ Wielers, R. \ 2005
In dit themakatern 4 artikelen over: De (in)effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid; Actief arbeidsmarktbeleid effectiever dan vaak wordt aangenomen; Heeft de evaluatie van reïntegratiebeleid nog toekomst?; De onrealistische evaluatie van arbeidsmar ...
help
Sociale zekerheid en de levenslopen van mannen en vrouwen \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Plantenga, J. \ Koopmans, I. \ 2005
In dit artikel wordt betoogd dat de sociale zekerheid op twee fronten aanpassing behoeft. Enerzijds moet binnen de vormgeving van klassieke risico's zoals ziekte en werkloosheid ruimte en aandacht zijn voor diversiteit en niet-standaard arbeidsmarktg ...
help
De onstuitbare opkomst van de werkende vrouw \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Meer, P. van der \ 2005
In deze onderzoeksnotitie verzamelen de auteurs de informatie over verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen uit het rapport 'De kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid in Nederland, deel V'. De belangrijkste uitkomsten zijn d ...
help
De groei van deeltijdwerk: vraag en aanbod \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Euwals, R. \ Hogerbrugge, M. \ Ouden, A. den \ 2005
Nederland heeft het grootste aandeel deeltijdwerk van de OESO-landen en de groei ervan blijft doorgaan. De toename van het arbeidsaanbod van vrouwen speelt een belangrijke rol. De bijdrage van mannen aan deeltijdwerk groeit, maar blijft achter bij de ...
help
De arbeidsmarktintegratie van schoolverlaters in Europa \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Wolbers, M.H.J. \ 2005
In dit artikel wordt eerst de arbeidsmarktintegratie van schoolverlaters in verschillende Europese landen beschreven. Daarna wordt de vraag gesteld hoe de gevonden landenverschillen te interpreteren zijn. Daartoe wordt onderzocht in hoeverre structur ...
help
Knelpunten in de personeelsvoorziening : strategieën van werkgevers \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Henkens, K. \ Remery, C, \ Schippers, J. \ Visser, P. \ 2004
Beschreven wordt welke maatregelen Nederlandse werkgevers namen in 2002, toen er schaarste was op de arbeidsmarkt. Binnen deze maatregelen blijken vier strategieën te kunnen worden onderscheiden: (1) aanboren van nieuwe doelgroepen, (2) vergroten van ...
help
Wanneer is actief arbeidsmarktbeleid effectief? \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Vogels, E. \ Trier, C. van \ 2003
Over de omstandigheden of voorwaarden waaronder actief arbeidsmarktbeleid het effectiefst is, is nog weinig bekend. Mede op basis van evaluaties kan inzicht worden verkregen in de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van activeringsinstr ...
help
Op de golven van de conjunctuur : de werkloosheid onder minderheden en ontwikkelingen in het beleid [themakatern arbeidsmarktbeleid] \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Dagevos, J. \ 2003
Minderheden profiteerden eveneens van de economische hoogconjunctuur die in belangrijke mate ten grondslag lag aan de daling van de werkloosheid. Daarmee rijst de vraag in hoeverre minderheden zich onder de huidige eonomische tegenwind staande houden ...
help
Jeugdwerkloosheid revisited : terug naar de jaren tachtig? [themakatern arbeidsmarktbeleid] \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Salverda, W. \ 2003
Deze bijdrage laat zien dat de lage jeugdwerkloosheid in de laatste jaren niet berust op een verbeterde werking van de arbeidsmarkt. Jongeren werken in hoge en toenemende mate in laagbetaalde, flexibele parttimebanen. Na 2001 ging in de meeste landen ...
help
Loopbaaneffecten van flexibele arbeid \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Steijn, A.J. \ Need, A. \ 2003
In dit artikel staan de langetermijneffecten van flexibele banen centraal. Twee aspecten daarvan zijn onderzocht: de beroepsstatus en de kans op werkloosheid
help
Zijn de arbeidswaarden van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen veranderd? \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Plug, W. \ Bois-Reymond, M. du \ 2003
Verondersteld wordt dat de veranderingen op de arbeidsmarkt gepaard gegaan zijn met een toename van expressieve en inmmateriële arbeidswaarden. Er blijkt sprake te zijn van selectieve veranderingen in arbeidswaarden, waarbij sekse, milieu en culturel ...
help
Arbeidsduurverkorting en het Akkoord van Wassenaar : via deeltijdarbeid en verlofsparen naar CAO à la carte \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Tijdens, K.G. \ 2002
In dit artikel worden CAO-afspraken over arbeidsduur onderzocht. De recessie vanaf 1992 leidde opnieuw tot afspraken over de collectieve arbeidsduurverkorting, nu via een verkorting van de werkweek. De daaropvolgende economische groei leidde tot teve ...
help
Werkgelegenheid en armoede : de prestaties van België en Nederland in vergelijkend perspectief \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Lathouwer, L. De \ Marx, I. \ 2002
Deze bijdrage kijkt naar de evolutie van de tewerkstelling en de armoede in België en Nederland in de periode 1985-1997. In beide landen is tewerkstellingsgroei niet gepaard gegaan met een evenredige daling van de armoede. De landen zijn geconfrontee ...
help
Meer banen, minder armoede? : Duitsland en Nederland vergeleken \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Delsen, L. \ 2002
In dit artikel staan de prestaties van Duitsland en Nederland (toegespitst op werkgelegenheid, inkomensongelijkheid en armoede) centraal. Meer werkgelegenheid resulteert bovendien in een gelijkere primaire inkomensverdeling wanneeer een huishouden ga ...
help
De toekomst van de WAO bij een verouderende bevolking : meer prikkels voor arbeidsintegratie gevraagd \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Hazeu, C. \ 2002
De problematiek van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid is een knelpunt voor een toekomstige doorgroei van de arbeidsparticipatie; een doorgroei die zeer gewenst is om draagvlak te behouden voor de verouderende samenleving. Met name he ...
help
Inzet en inzetbaarheid naar leeftijd : feiten, percepties en verklaringen voor verschillen in inzet en inzetbaarheid van verpleegkundigen van verschillende leeftijden \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Pool, J. \ Huijsmans, H. \ Meulenkamp, T. \ 2002
Als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de verpleegkundige arbeidsmarkt voor academische ziekenhuizen is de inzet en inzetbaarheid van verpleegkundigen naar leeftijd onderzocht. Geconstateerd wordt dat de feitelijke inzet van verpleegkundig ...
help
Het beroep, een levenslange identiteit \ Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken [Artikel]
Mok, A.L. \ 2001
In dit artikel wordt de stelling geponeerd dat het (middelbaar) beroepsonderwijs in Nederland sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996 nogal 'smal' opleidt voor bedrijfsfuncties en niet meer zozeer voor duurzaam en levenslan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.