Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 67

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verdere uitwerking WAO-beleid : een reactie op enkele kabinetsvoornemens [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2004
help
Emancipatie in estafette : de positie van vrouwen uit etnische minderheden [Boek]
Gijsberts, M. \ Merens, A. \ Groeneveld, S. \ 2004
help
Bestemming Europa : immigratie en integratie in de Europese Unie [Boek]
Ederveen, S. \ 2004
help
Wie wil nog een oudere werknemer? \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, C.J.I.M. \ 2004
De oudere werknemer moet langer aan de slag volgens Europese regeringsleiders en het kabinet Balkenende in het bijzonder. Op de werkvloer blijken echter negatieve beelden over de oudere werknemer hardnekkiger dan gedacht. In de praktijk blijken werkn ...
Verrijkt de arbeidsmarkt op : Pas Groen \ APS nieuws
2004
MBO Pas Groen, zo heet de tweejarige mbo-opleiding op niveau 1 en 2 waarmee AOC Friesland van start ging. Pas Groen betekent niets meer of minder dan ‘Praktijk, arbeid en scholing in het Groene. Projectleider Sipke Saakstra en schoolcoach Dhyan Verme ...
help
97 duizend jongeren werkloos in 2003 \ CBS webmagazine [Artikel]
Traag, T. \ 2004
Tweederde van de in totaal 1,9 miljoen jongeren van 15-24 jaar volgde in 2003 onderwijs. Van de 670 duizend jongeren die geen onderwijs volgden in 2003, werkten er ruim een half miljoen. Van de rest, bijna 150 duizend jongeren, zochten er 57 duizend ...
help
In 2003 banenverlies in alle provincies behalve Flevoland \ CBS webmagazine [Artikel]
Gringhuis, G. \ 2004
In 2003 nam het aantal banen in Nederland met 1,1 procent af. Flevoland was de enige provincie die nog banengroei kende. In de gebieden rond de vier grote steden verdwenen vooral banen in de commerciële dienstverlening. Van de 25 grootste gemeenten l ...
help
Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Sprangers, A. \ Zorlu, A. \ Hartog, J. \ Nicolaas, H. \ 2004
In dit artikel wordt de positie op de arbeidsmarkt besproken van Turkse en Marokkaanse gezinsherenigende en gezinsvormende immigranten. Het gaat steeds om immigranten van 16 tot en met 64 jaar die in de periode 1990–2000 als nieuwkomer zijn ingeschre ...
help
De verborgen waarde van de oudere werknemer \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ 2004
Het belang van de oudere werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt zal de komende decennia toenemen als gevolg van bevolkingsvergrijzing. Langer werken lijkt het tweesnijdende zwaard om te ontkomen aan ofwel een forse verhoging van pensioenpremies of ...
help
Beroepsarbeid van vrouwen en de daling van de vruchtbaarheid in het westen, 1850-2000 : is er een oorzakelijk verband? \ Bevolking en Gezin : tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien, Brussel en van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, Den Haag [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2004
Dit artikel onderzoekt de stelling dat beroepsarbeid een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid vanuit het perspectief van de historische evolutie van het externe rolconflict tussen de gezins- en de beroepsarbeid van vrouwen. Bijzondere aandacht ...
help
Kwart nieuwe bijstandsgerechtigden start reïntegratietraject \ CBS webmagazine [Artikel]
Rienstra, M. \ Copinga, M. \ 2004
Van de volwassenen die in 2002 in de bijstand kwamen, heeft 27 procent binnen een jaar op eigen kracht de bijstand verlaten. Bijna een kwart begon aan een reïntegratietraject. De overigen zaten een jaar later nog steeds in de bijstand, zonder een tra ...
help
Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2004/2 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Langenberg, H. \ 2004
De arbeidsmarkt vertoont in het tweede kwartaal van 2004 tekenen van herstel. Het aantal openstaande vacatures is toegenomen en het aantal werklozen is niet verder gestegen. Het aantal banen van werknemers is nog wel verder afgenomen, maar de daling ...
help
Werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren 1994–2004: de verdere opmars van deeltijdwerk \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Langenberg, H. \ 2004
De werkgelegenheidsontwikkeling over de jaren 1994–2004 valt uiteen in twee perioden: één waarin de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in toenemende mate groeide en één waarin de groei afnam en uiteindelijk omsloeg in krimp. Als gevolg van het feit ...
help
Werkgelegenheid, lonen en koopkracht in 2004 en 2005 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
2004
Het Centraal Planbureau verwacht in 2004 een afname van de werkgelegenheid en een toename van de werkloosheid. In 2005 zal door de verbeterende conjunctuur de werkgelegenheid niet verder teruglopen. De werkloosheid blijft echter toenemen. De loonstij ...
help
Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers 2000–2001 : Overgangen tussen werken en niet-werken, wisseling van baan, bedrijf en bedrijfstak \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Corpeleijn, A. \ Kerkhofs, M. \ 2004
Werknemers van 45 jaar en ouder vormen een relatief stabiele groep op de arbeidsmarkt. Toch maakt per jaar ruim 20 procent van hen een min of meer ingrijpende verandering mee. Naast overgangen van werken naar niet-werken, zijn er overgangen in omgeke ...
help
Ouderen vaker aan het werk \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ 2004
In de periode 1993-2003 is de arbeidsdeelname van 50-plussers sterk gestegen. Onder oudere vrouwen is de participatie sneller gestegen dan onder oudere mannen. De arbeidsdeelname van 60-64-jarigen is bijna verdubbeld. Onder 65-plussers blijft het aan ...
help
Nederlandse werkloosheid blijft een van de laagste in Eurozone \ CBS webmagazine [Artikel]
Hijman, R. \ 2004
De werkloosheid in Nederland is de laatste jaren sterk opgelopen. Begin 2004 was het aandeel werklozen in de beroepsbevolking met 6,5 procent twee keer zo hoog als drie jaar eerder. De laatste maanden ligt het iets boven de 6 procent. Ondanks de ster ...
help
Toename deeltijdwerk ook in bedrijfsleven \ CBS webmagazine [Artikel]
Langenberg, H. \ 2004
Het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid is in de periode 1995-2003 gestegen van 40 naar 46 procent. De toename van deeltijdwerk vond plaats in alle bedrijfstakken en bij zowel mannen als vrouwen. Ook in de periode 2001-2003, toen d ...
help
Tweede generatie succesvoller dan eerste generatie \ CBS webmagazine [Artikel]
Gouweleeuw, J. \ Harmsen, C. \ 2004
De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet het op de arbeidsmarkt beter dan de eerste generatie. Dat komt doordat ze beter zijn opgeleid. Tweede generatie niet-westerse allochtonen met een hoge opleiding hebben net zo vaak een baan als autoch ...
help
Drie miljoen mensen kunnen of willen niet werken \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ 2004
In 2002 werkte tweederde van de bevolking van 15-64 jaar in een baan van twaalf uur of meer per week. Dit waren ruim 7 miljoen mensen. Daarnaast waren er 700 duizend mensen die wel wilden werken, maar geen baan hadden. De overige 3 miljoen wilden of ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.