Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansrijk in de praktijk [Boek]
Colo, Vereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven \ 2006
In het kader van investeren in menselijk kapitaal en het verhogen van arbeidsparticipatie stimuleren en organiseren de kenniscentra 'Beroepsonderwijs Bedrijfsleven' het praktijkleren. Het praktijkleren neemt in belang toe
help
Welvaartsgroei door en voor iedereen : advies over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn [Boek]
Sociaal Economische Raad (SER) \ 2006
De SER roept het komende kabinet op om serieus werk te maken van een activerende participatiemaatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet. Dit vereist stevige investeringen in mensen en ruimte voor ondernemerschap. Hierdoor kunnen economische k ...
help
Duaal als ideaal? : leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs [Boek]
Bronneman-Helmers, R. \ 2006
help
Arbeidsmarkt en zorgvraag [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2006
Bij een krimpende beroepsbevolking en een toenemende zorgvraag zijn ingrijpende keuzes onontkoombaar.
help
Arbeidsmarkt en zorgvraag : achtergrondstudies [Boek]
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2006
help
De verzorgingsstaat herwogen : over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden [Boek]
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid \ 2006
help
Turken in Nederland en Duitsland : de arbeidsmarktpositie vergeleken [Boek]
Dagevos, J. \ 2006
help
Thuis op het platteland : de leefsituatie van platteland en stad vergeleken [Boek]
Steenbekkers, A. \ Simon, C. \ 2006
Inventarisatie van Sociaal en Cultureel Planbureau over de situatie van het Nederlandse platteland. Dit SCP rapport kwam tot stand in het kader van hun onderzoeksprogramma Sociale staat van het platteland; een eerste rapportage op verzoek van LNV. De ...
help
Jeugd met beperkingen : rapportage gehandicapten 2006 [Boek]
Kooiker, S.E. \ Sociaal en Cultureel Planbureau \ 2006
help
Kennisveroudering, levenslang leren en het risico op verlies van werk \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Allen, J. \ Grip, A. de \ 2006
In dit artikel proberen de auteurs na te gaan in hoeverre technologische veranderingen tot veroudering van kennis leiden bij oudere werknemers, en in hoeverre de verschillende vormen van levenslang leren dit proces van kennisveroudering kunnen tegeng ...
help
Vergrijzing: kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt \ Demos [Artikel]
Ekamper, P. \ Henkens, C.J.I.M. \ 2006
Nederland vergrijst. Daardoor zijn steeds meer ouderen beschikbaar voor de arbeidsmarkt die op termijn in omvang zal gaan krimpen. Hoe kijken werknemers en werkgevers aan tegen de dilemma's die ons staan te wachten en welke kansen zien zij?
help
Onvoltooide emancipatie : de invloed van studiekeuze en gezinsvorming op de arbeidsmarktpositie van jonge mannen en vrouwen \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Duquet, N. \ Glorieux, I. \ Laurijssen, I. \ Van Dorsselaer, Y. \ 2006
In deze bijdrage gaan de auteurs dieper in op de discrepantie tussen de goede onderwijsprestaties van meisjes en hun achtergestelde positie op de op twee mogelijke verklaringen die vaak in de literatuur worden vernoemd. Enerzijds wordt de nadelige po ...
help
Hogere opleiding, hogere arbeidsparticipatie \ CBS webmagazine [Artikel]
Traag, T. \ 2006
In 2005 behoorde driekwart van de Nederlanders tussen 25 en 65 jaar tot de beroepsbevolking. In 1996 was dat nog maar tweederde. Hoogopgeleiden zijn het vaakst actief op de arbeidsmarkt. Vooral doordat het aandeel hoogopgeleiden is toegenomen, steeg ...
help
Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties : Deel 3: Werkzame beroepsbevolking \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Vliegen, M. \ Leeuwen, N. van \ 2006
In dit derde en laatste deel over de regionale verscheidenheid in de bevolkingsconcentraties staat de deelname aan de arbeidsmarkt centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan de regionale verscheidenheid in de deelname aan het arbeidsproces door de in ...
help
Zorgtaken en arbeidsparticipatie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Souren, M. \ 2006
Negen van de tien moeders en de helft van de vaders geeft aan op vaste doordeweekse dagen voor hun kinderen te zorgen. Vaders en moeders die meer uren zorgen, werken minder uren. Moeders die niet op vaste dagen zorgen, behoren net zo vaak tot de bero ...
help
'Forse impuls' leven lang leren : project OCW en SZW koppelt leren en werken \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2006
De projectdirectie Leren & Werken beoogt met aanvullend onderwijs mensen betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt met duale trajecten, evc-procedures en leerwerkloketten
help
Banen en lonen van werknemers in 2004: flexibilisering en vergrijzing \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Trijssenaar, M. \ Vos, A. \ 2006
Sinds 1995 is het aantal voltijdbanen sterk afgenomen, terwijl het aantal deeltijdbanen maar bovenal het aantal flexibele banen sterk toeneemt. De gemiddelde werkweek is vergeleken met 1995 met ruim twee uur bekort. De arbeidsmarkt vergrijst ook: jon ...
help
Langdurige werkloosheid in Nederland \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vries, R. de \ 2006
In dit artikel worden cijfers gepresenteerd over het aantal langdurig werklozen in 2005. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen. Bij jongeren is weliswaar het werkloosheidspercentage het hoogst, maar deze werkloosheid is vaak van korte ...
help
Colland Arbeidsmarktbeleid Scholing [Boek]
Colland Arbeidsmarktbeleid Scholing \ [ca. 2006]
Door alle ontwikkelingen binnen de sector en met name het wisselende overheidsbeleid veranderen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. “Colland” is het gezicht van dit samenwerkingsverband voor de agrarische en groene sociale regelingen
help
In 2004 stopten veel meer ouderen met werken \ CBS webmagazine [Artikel]
Corpeleijn, A. \ 2006
In 2004 hielden veel meer mensen rond hun 60ste jaar op met werken dan in de jaren daarvoor. Deze toename hangt samen met de vergrijzing en het inkrimpen van het personeelsbestand door werkgevers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.