Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 821

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmarkt"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Regionale verschillen in werkgelegenheid en inkomen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Heijman, W. \ Kroes, R. \ 2012
De regionale groei van inkomen en werkgelegenheid wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Het grootste deel van dit verschil kan worden verklaard door regionaal-specifieke omstandigheden.
help
Werk maken van baan-baanmobiliteit [Boek]
Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken \ 2011
In dit advies beantwoordt de SER vragen van de regering over de kwestie hoe sociale partners en overheid baan-baanmobiliteit kunnen stimuleren en ondersteunen – zowel tussen en binnen markt, overheid en zorg (in beide richtingen).
help
Mantelzorgers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vries, J. de \ Mooren, F. van der \ 2010
Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor een ziek of hulpbehoevend familielid dan mannen en jongeren. Mantelzorgers participeren iets minder vaak op de arb ...
help
Na de WW duurzaam aan het werk? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Geertjes, K. \ Köning, T. \ 2010
Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen met een laag werk- en denkniveau en niet-westerse allochtonen komen moeilijk aan het werk. Eén op de drie van w ...
help
Vijftigplussers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Otten, F. \ Arts, K. \ Siermann, C. \ Ybema, J.F. \ 2010
In dit artikel worden voor de periode 1996–2008 de ontwikkelingen in het arbeidspotentieel van ouderen beschreven aan de hand van objectieve en subjectieve kernindicatoren. Bij de objectieve kernindicatoren gaat het om de arbeidsdeelname, de arbeidsd ...
help
Meer ouderen aan het werk \ CBS webmagazine [Artikel]
Driessen, M. \ 2010
De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie vann 50-plussers sterk toegenomen. Onder 65-plussers is deze sinds 2001 zelfs meer dan verdubbeld. Vooral zelfstandigen blijven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werken. Langer doorwerken ...
help
Meer hoger opgeleide vrouwen, meer arbeidsdeelname \ CBS webmagazine [Artikel]
Driessen, M. \ 2010
In de periode 1996-2009 is het opleidingsniveau van vrouwen van 25 tot 35 jaar sterk gestegen. Dit heeft bijgedragen aan de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen. Wel is voltijds werken onder hoogopgeleide vrouwen minder populair geworden.
help
In steeds meer gezinnen werken beide ouders \ CBS webmagazine [Artikel]
Korvorst, M. \ Traag, T. \ 2010
In de meeste tweeoudergezinnen werken beide ouders. Het ging in 2009 om ruim drie kwart van de ouderparen. Voor 70 procent van de moeders gaat de meeste tijd op aan zorg en huishoudelijk werk. Bij de vaders is dat bijna 10 procent.
help
Liever Mark dan Mohammed ? : onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests [Boek]
Andriessen, I. \ 2010
help
Beperkt aan het werk : rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie [Boek]
Jehoel-Gijsbers, G. \ 2010
help
Trendrapport ... : landelijke jeugdmonitor [Jaarverslag, serie]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ 2010
help
Ook werkloze vrouwen vinden minder vaak snel een baan \ CBS webmagazine [Artikel]
Bierings, H. \ Vries, R. de \ 2010
In het derde kwartaal van 2009 waren er bijna 400 duizend werklozen. Hiervan had 24 procent drie maanden later werk gevonden van twaalf uur of meer per week. Dit is aanzienlijk minder dan in dezelfde periode van 2008, toen het nog om bijna 30 procent ...
help
Hoogopgeleide 25- tot 35-jarigen doen het goed op de arbeidsmarkt \ CBS webmagazine [Artikel]
Pleijers, A. \ 2010
Van de 25- tot 35-jarige hoogopgeleiden die geen onderwijs meer volgen, is bijna 94 procent aan het werk in 2009. Ook onder niet-westerse allochtone hoogopgeleiden is het aandeel dat werkt hoog (89 procent). Bovendien is dit aandeel sinds 2003 flink ...
help
Tijd op orde? : een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger [Boek]
Cloïn, M. \ Schols, M. \ Broek, A. van den \ Koutamanis, M. \ 2010
In dit rapport verschaft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in welke tijdsknelpunten burgers ervaren. Wat levert hun tijdsdruk op? Wat weerh ...
help
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland : Sociaal en Cultureel Rapport 2010 [Boek]
Broek, A. van den \ Bronneman-Helmers, R. \ cop. 2010
Ineens is het onderwerp van debat geworden: generaties, hoe zij zich van elkaar onderscheiden en zich tot elkaar verhouden. De jongste generatie wordt nu eens tot 'patatgeneratie' afgewaardeerd, dan weer als 'generatie Einstein' geprezen. Er is een v ...
help
Het werken waard : het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief [Proefschrift]
Cloïn, M. \ 2010
Waarom werken laagopgeleide vrouwen minder vaak buitenshuis dan hogeropgeleide vrouwen? En waarom zijn laagopgeleide vrouwen oververtegenwoordigd in de kleinste deeltijdbanen? Vinden zij het financieel niet genoeg lonen om (veel uren) te werken, of h ...
help
De arbeidsmarkt van ouderen : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beer, P. de \ Bekkum, R. van \ 2010
Volgens veel economen zit de arbeidsmarkt voor ouderen op slot. Een alternatieve interpretatie van de beschikbare cijfers en de economische theorie leidt echter tot de conclusie dat de arbeidsmarkt voor ouderen relatief goed functioneert.
help
Ervaringsprofielen sleutel tot hervorming arbeidmarkt : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dhondt, S. \ 2010
Afschaffing van de ontslagbescherming en de werkloosheidsverzekering zou arbeidsmobiliteit van oudere werknemers moeten verhogen. Het risico is een sterke inkomensdaling van deze werknemers. Wil een dergelijke hervorming acceptabel zijn voor de Neder ...
help
Gezondheid en de uittreedroutes van oudere werknemers : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kalwij, A.S. \ Alessie, R.J.M. \ Knoef, M.G. \ 2010
Om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen, streeft de overheid naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van ouderen. De vraag rijst of de gezondheid van inactieve ouderen een knelpunt vormt bij hervormingen om de onbenutte arbeidscapacit ...
help
Effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders : arbeidsmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Berden, C.D.A. \ Kok, L. M. \ 2010
Als gevolg van de invoering van de Wet kinderopvang zijn de kinderopvangkosten voor ouders in 2008 gehalveerd ten opzichte van 2004. Dit heeft geleid tot een stijging van het arbeidsaanbod van moeders van vijf procent. Het opheffen van de restricties ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.