Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 199

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="arbeidsmobiliteit"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Talentenjacht! : hoe doen waterbedrijven dat? : thema water & werk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2016
De watersector vergrijst en er dreigt tekort aan goed geschoold technisch personeel. Wat doen bedrijven in de sector om jonge mensen te werven en medewerkers aan zich te binden? Welke strategie hanteren ze?
help
‘Seizoenswerk is geen tijdelijk en flexibel werk’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De nieuwe Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies veranderen het speelveld van werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw. Voorzitter Albert Jan Maat van boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland maakt zich zorgen om de wij ...
help
"Ik ben nu meer in beweging": duurzame inzetbaarheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bolt, C. \ Hitters, K. \ 2014
Sinds 2012 voert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne rondom duurzame inzetbaarheid. Thema's zijn gezondheid, scholing en arbeidsmobiliteit. De waterschappen Rivierenland en Reest en Wieden zijn hier op eigen, unieke manie ...
help
Grensoverschrijdend aanbod van personeel : verschuivingen in nationaliteit en contractvormen op de Nederlandse arbeidsmarkt 2001-2011 [Boek]
Berkhout, E. \ Bisschop, P. \ Volkerink, M. \ 2014
Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arb ...
help
Kennis en ervaring voor sector behouden \ KAS magazine [Artikel]
Vliet, M. van \ 2014
Dat medewerkers van tuinbouwbedrijven hun baan kwijtraken is vervelend, maar soms helaas niet te voorkomen. Dat ze met hun kennis en ervaring de sector verlaten wél. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw zoekt daarom voor deze medewerkers een nieuwe ba ...
help
Handboek arbeidsmobiliteit in de regio : praktijkrapportage van het opzetten van intersectorale samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit in de regio [Boek]
Veerkamp, B. \ Colard, R. \ Looijestijn, A. \ 2014
In opdracht van de gezamenlijke productschappen en het ministerie van Economische Zaken hebben de Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en organisatieadviesbureau Linxx in 2013 twee regionale pilots uitgevoerd op he ...
help
Analyse arbeidsmarkt varkenshouderij [Boek]
[ca. 2013]
help
'We willen partner met klant worden' : Ewald Bakker \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
Met ruim 4000 mensen aan het werk is AB Fryslan & Noord-Holland de grootste werkgever in de regio. Met diensten als uitzendwerk, detachering en Payroll speelt AB Fryslân & Noord-Holland in op de groeiende vraag naar flexibele arbeid, binnen maar ook ...
help
Verbinden op mobiliteit in de agrofood en tuinbouw : eindrapportage onderzoeksfase [Boek]
Colard, R. \ 2012
De arbeidsmarkt in de agrofood- en tuinbouwsectoren dreigt de komende jaren vast te lopen. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel 55+-ers in deze sectoren steeds sneller zal stijgen, terwijl de nieuwe instroom van jonge werknemers stagneert. Om aantrek ...
help
Chinese Nederlanders : van horeca naar hogeschool [Boek]
Gijsberts, M. \ Huijnk, W. \ Ross, J. \ 2011
Dit rapport geeft een omvattend beeld van de positie van Chinezen in Nederland. Onder mensen van Chinese herkomst die in Nederland wonen, is een grootschalig survey onderzoek uitgevoerd. Voor een groot aantal onderwerpen wil Chinese Nederlanders antw ...
help
Werk maken van baan-baanmobiliteit [Boek]
Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken \ 2011
In dit advies beantwoordt de SER vragen van de regering over de kwestie hoe sociale partners en overheid baan-baanmobiliteit kunnen stimuleren en ondersteunen – zowel tussen en binnen markt, overheid en zorg (in beide richtingen).
help
De arbeidsmarkt van ouderen : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Beer, P. de \ Bekkum, R. van \ 2010
Volgens veel economen zit de arbeidsmarkt voor ouderen op slot. Een alternatieve interpretatie van de beschikbare cijfers en de economische theorie leidt echter tot de conclusie dat de arbeidsmarkt voor ouderen relatief goed functioneert.
help
Ervaringsprofielen sleutel tot hervorming arbeidmarkt : grijze arbeid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Dhondt, S. \ 2010
Afschaffing van de ontslagbescherming en de werkloosheidsverzekering zou arbeidsmobiliteit van oudere werknemers moeten verhogen. Het risico is een sterke inkomensdaling van deze werknemers. Wil een dergelijke hervorming acceptabel zijn voor de Neder ...
help
Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Corpeleijn, A. \ 2009
Doel van dit artikel is de gevolgen van ontslag in kaart te brengen, in het bijzonder voor de werknemers van 50 jaar en ouder. Daarbij wordt gekeken naar het hebben van werk in de eerste twee jaar nadat het ontslag heeft plaatsgevonden. Hoeveel werkn ...
help
Ouderen honkvast op arbeidsmarkt \ CBS webmagazine [Artikel]
Mol, M. \ 2008
In 2006 was bijna 85 procent van de werkende 45-plussers al minimaal vier jaar werkzaam in hun baan. De honkvastheid neemt toe met de jaren
help
Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten [Boek]
Graaff, T. de \ Oort, F. van \ Boschman, S. \ Langeweg, S. \ 2008
help
Overwegend onderweg : de leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders [Boek]
Harms, L. \ 2008
Door veranderingen in de leefsituatie kiezen Nederlanders voor hun dagelijkse activiteitenpatronen in toenemende mate voor de auto. Met bijna 45% van alle verreden kilometers en bijna 40% van alle gemaakte verplaatsingen is vrije tijd de belangrijkst ...
help
Investeren in personeel noodzaak : toestroom Polen zal over een paar jaar opdrogen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2007
Inleenarbeid oftewel flex-arbeid is van groot belang voor de tuinbouw. Ondernemers doen er in toenemende mate een beroep op. Toch wordt er te weinig in geïnvesteerd. De eensluidende conclusie op het symposium over flex-arbeid is dat de sector hard mo ...
help
Twee woonlocaties : gescheiden werelden \ Agora [Artikel]
Klis, M. van der \ 2006
Sommige twee verdiener gezinnen kiezen voor een pendelrelatie waarin een van beide partners een tweede woning betrekt nabij het werk. Het wonen op twee plekken heeft gevolgen voor de beleving van beide locaties
help
'Overheid jaagt ons de grens over' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2005
Jan en zoon Erik Kloosterhuis konden in Winschoten onvoldoende goed en gemotiveerd personeel vinden. Daarom verhuisde de kwekerij van rozenonderstammen haar sorteerwerkzaamhden naar Kal in Hongarije. Daar is honderd man aan de slag
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.