Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 297

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="beleidsevaluatie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Balans van de leefomgeving 2016 : richting geven – ruimte maken \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
2016
De Balans 2016 licht een aantal kwesties uit, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt, waar grotere ingrepen voor nodig zijn dan waarin het huidige energiebeleid voorziet; de problematische relatie tussen n ...
help
Putting food on the table : the European Union governance of the wicked problem of food security [Proefschrift]
Candel, Jeroen J.L. \ 2016
help
Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Bouwma, I.M. \ Coninx, I. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2015
Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk f ...
help
Regeldrukeffecten wetsvoorstel natuurbescherming : onderzoek naar de regeldrukeffecten van het Wetsvoorstel natuurbescherming [Boek]
Bex, P.M.H.H. \ Heijden, J.J. van der \ Poll, P.A.M. van der \ Torbijn, L. \ 2015
Het kabinet wil de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet samenvoegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. Voor alle nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving is het verplicht1 om de éénmalige en structurele effecten op de r ...
help
Beheer grote grazers blijft ongewijzigd : Staatsbosbeheer komt binnenkort met veldstation in Oostvaardersplassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2015
Het beheer van de Oostvaardersplassen verloopt naar wens, blijkt uit een evaluatie van vier jaar grotegrazersbeheer. "Het ecosysteem van de Oostvaardersplassen ligt nog in de luiers"
help
Scientists’ response to societal impact policies: a policy paradox \ Science and public policy [Wetenschappelijk artikel]
Jong, S.P.L. de \ Smit, J. \ Drooge, L. van \ 2015
Many countries have amended legislation and introduced policies to stimulate universities to transfer their knowledge to society. The effects of these policies on scientists are relatively unexplored. We employ principal–agent theory to increase our ...
help
How accurately does output reflect the nature and design of transdisciplinary research programmes? \ Research evaluation [Wetenschappelijk artikel]
Koier, E. \ Horlings, E. \ 2015
Many of today’s societal problems are wicked problems that require a new, transdisciplinary approach in which knowledge of scientists and stakeholders and from different disciplines is integrated. The evaluation of transdisciplinary science requires ...
help
Vol inzetten op vergroening van de landbouw : nieuw agrarisch natuurbeheer en GLB \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijkman, W. \ 2015
In 2016 start een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer dat effectiever en efficiënter moet zijn dan het oude stelsel. De Europese biodiversiteitverplichtingen staan centraal. Landschap krijgt een - van biodiversiteit - afgeleide functie. Tegelijk ...
help
Stelling "Natura 2000 is mislukt" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2015
Uit de rapportage van Nederland naar de Europese Unie uit 2013 blijkt dat driekwart van de beschermde soorten en bijna alle habitattypen vallend onder de Europese Habitatrichtlijn een zeer ongunstige tot matig ongunstige staat van instandhouding hebb ...
help
Effectief agrarisch natuurbeheer vereist adequate monitoring : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Weijden, W. van der \ Guldemond, A. \ 2015
We weten eigenlijk nog veel te weinig over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Daarom is betere monitoring nodig.
help
Hoe verder met weidevogelbeheer? : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Teunissen, W. \ 2015
Weidevogels associëren we met voorjaarsgevoel: buitelende kieviten, roepende grutto’s en zingende veldleeuweriken vergezellen ons op een tocht door de polders. In werkelijkheid zijn grote delen van het agrarisch gebied inmiddels muisstil geworden. De ...
help
Programmatische aanpak stikstof: ruimte voor veehouderijen en geld voor natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Vanaf 2015 is het ook voor veehouders die vlak bij een Natura 2000-gebied liggen weer mogelijk om uit te breiden. Lange tijd kon dat niet vanwege de ammoniakuitstoot die negatief uitpakt voor de natuur. De Raad van State vernietigde elke vergunning v ...
help
Stelling : “2015 is het oogstjaar voor natuurbeheer” \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2015
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Ook voor het natuurbeheer. Er liggen roerige jaren achter ons voor het natuurbeheer maar er klinkt steeds meer optimisme in de vakwereld. Er is weer wat geld, er zijn ideeën, er zijn verkiezingen. Zou 2015 dan eindel ...
help
De zin van doelloze natuur : wilde dieren zijn een kristallisatiepunt voor verwondering en discussie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Braat, C. \ 2015
Het is en blijft in Nederland lastig om wilde natuur te beheren. Mensen vinden het eng, niet nodig, gevaarlijk en inefficient. En dat is jammer want de wilde natuur kan ons veel leren. Meer begrip over elkaars grondhoudingen ten opzichte van natuur b ...
help
Monitoring en PAS : de les van het verleden [platform] \ De levende natuur [Artikel]
Haveman, R. \ 2015
Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar di ...
help
De vergroening verbleekt \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Janmaat, R. \ 2015
Na een jarenlange voorbereiding treedt de hervorming van het Gemeenschappelik Landbouwbeleid in werking. Belangrijkste onderdeel daarin is de vergroening van dit beleid. De gedachte erachter is dat boeren een tegenprestatie moeten leveren voor de sub ...
help
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Schotman, A. \ Zee, F. van der \ Blanken, H. \ Martens, S. \ Sierdsema, H. \ Smidt, R. \ 2015
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 so ...
help
Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 [Boek]
2015
Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2014, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen). In het Beleidsverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidspriorit ...
help
Science-policy interface in EU biodiversity and ecosystem services projects : understanding the use and influence of science-policy interfaces [Studentenverslag]
Valverde, V. \ 2015
For this research ten research projects from the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development in the thematic area of Environment, funded by the European Commission were studied to analyse how a science-policy interface cont ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.