Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 188

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bestemmingsplannen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem: tuin- en parkaanleg Otto Schulz bedreigd \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Immerseel, R. van \ 2016
De tuin- en parkaanleg van het klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, gesticht in 1933, wordt bedreigd door plannen van gemeente Amersfoort, die de 'westelijke ontsluiting' van de stad willen realiseren met een weg die dwars door het kloostergebied. De e ...
help
Foodpark Veghel : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
2015
De gemeente Veghel heeft het voornemen om in het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek, het bedrijventerrein Foodpark Veghel te ontwikkelen. Foodpark Veghel is gericht op bedrijven in de (agro)foo ...
help
Koningsoord verandert .... maar geschiedenis blijft zichtbaar \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Albers, L. \ Guinee, A. \ Maes, B. \ 2015
Koningsoord is het voormalige Trappistenklooster, dat ligt in de groene driehoek tussen de bebouwing van Berkel en de spoorlijn 's Hertogenbosch-Tilburg. De nonnen verhuisden in 2007 naar een nieuwe abdij bij Oosterbeek en het complex kreeg een algem ...
help
Ruimte op landgoederen : welke ruimte geef je een landgoed in het bestemmingsplan? [Boek]
Jentink, J. \ Jonge, J. de \ Bosch, J. \ 2015
De wijze waarop gemeenten met landgoederen omgaan kan nogal uiteen lopen. Het maakt verschil of je maar één landgoed binnen je gemeentegrenzen hebt liggen of dat er meerdere landgoederen zijn die zich bovendien actief laten zien. Het is niet verwonde ...
help
Bestemmingsplan Oosterwold, gemeente Almere : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De gemeente Almere wil tot 2030 onder meer de bouw van maximaal 4575 woningen, 41 ha bedrijventerrein en 549 ha stadslandbouw mogelijk maken op het grondgebied van Almere voor het deel ten zuiden van de Rijksweg A27. Hiervoor wordt het Crisis- en her ...
help
Naar de oorsprong van regels \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wieringa, H. \ 2015
Bestemmingsplannen hebben geen goede naam. Als je iets wilt ('je hebt een goed plan') krijg je vaak te horen dat het niet past binnen het bestemmingsplan. Regels liggen dwars. Gemeenten zoeken naar nieuwe wegen om niet de regels leidend te laten zijn ...
help
Juridica : duurzame functiecombinaties in het buitengebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ 2015
Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ gehete ...
help
Integraal werken in Overijssel gaat meestal goed [nu al eenvoudig beter] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2015
Sinds 2009 heeft Overijssel een omgevingsvisie, waarin streekplan, verkeerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samenkomen. De leidiende thema's binnen deze visie zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit. Het geeft ond ...
help
Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Agricola, H. \ Beun, N.J. \ 2015
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in ...
help
Nieuwbouw of cultuurhistorie? Tuin van de Congregatie der Zusters van Liefde in Tilburg \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Albers, L. \ Guinee, A. \ Maes, B. \ 2015
Albers, Guinee en Maes hebben onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van het klooster van de Congregatie van de Zusters van Liefde in Tilburg. In hun rapport stellen zij de geplande nieuwbouw ter discussie vanwege de geconstateerde hoge ...
help
Planschade mogelijk door nieuw bestemmingsplan \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Damen, F. \ 2015
Een bestemmingsplan is niet alleen relevant voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden op een perceel. Wanneer door een nieuw bestemmingsplan een waardevermindering van een onroerende zaak optreedt, kan dit namelijk een grondslag vormen voor een tegemoet ...
help
RIONED: 'regel het bouwpeil om wateroverlast te voorkomen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
De bouwregelgeving bevat weliswaar bepalingen over huisaansluitingen, maar geen bepalingen over het bouwpeil van gebouwen. Dit bouwpeil is voor de waterhuishouding wel van belang, omdat het mede bepaalt of de ontwateringsdiepte voldoende groot is. De ...
help
Handhaven: geen woorden, maar daden : regels rond toezicht en handhaving \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
‘Handhaving’ betekent ‘ingrijpen in een illegale toestand’. Voorbeeld: iemand gebruikt een perceel in strijd met het bestemmingsplan. Of er dreigt gevaar voor de instandhouding van een aangewezen Monumentale boom. Handhaving kan door middel van het s ...
help
Tijdelijke duurzame energie : uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa [Brochure]
[ca. 2014]
Deze notitie gaat in op de economische potentie van een divers palet aan tijdelijke duurzame energiefuncties. Op basis van beschikbare kengetallen wordt gekeken naar de financiële kosten en opbrengsten voor duurzame energiewinning. Hierbij is gekeken ...
help
De paardenhouderij in het omgevingsrecht : handreiking voor de praktijk [Boek]
Cornelissen, A.P. \ Groningen, J. van \ Toonders, M.I.J. \ Steenis, M. van \ Verweij, J.G. \ 2014
De activiteiten in de paardenhouderij zijn de laatste jaren flink toegenomen. Voor veel (agrarische) bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden, andere bedrijven hebben zich volledig op de paardenhouderij gericht. Al ...
help
Gewoon een goed gesprek : nu al eenvoudig beter \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
De helft minder bezwaarprocedures door simpelweg een gesprek met de indiener te houden. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch neemt het aantal procedures in de Achterhoek en Twente zo spectaculair af sinds er mediators worden ingezet bij conflicte ...
help
Bestemmingsplan buitengebied? Het kan veel simpeler! : beheersverordening als alternatief voor dure en lange procedures \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Een bestemmingsplan buitengebied maken is vaak een hele toer. Toch is elke gemeente nu eenmaal verplicht om een actueel bestemmingsplan te hebben. Niets nieuws natuurlijk. Onder de nieuwe Omgevingswet zal het bestemmingsplan waarschijnlijk gaan verva ...
help
Goede voorbeelden staan centraal tijdens regionale bijeenkomsten Omgevingswet : nu al Eenvoudig Beter in de praktijk \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Een aantal bijeenkomsten zijn georganiseerd in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Het wetsvoorstel staat centraal
help
Leegstand dreigt op het platteland \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
Op het Nederlandse platteland dreigt een grote leegstand van boerderijen, stallen en loodsen. In 2030 staan er meer landbouwgebouwen leeg dan kantoren of winkels, becijfert een team van Alterra-onderzoekers. Er moet dringend worden nagedacht over teg ...
help
Herbestemmen van een historische boerderij naar een zorgcomplex [Studentenverslag]
Verheijen, S. \ 2014
In dit rapport wordt er onderzoek gedaan naar de factoren die de herbestemming van een historische boerderij tot een zorgcomplex succesvol maken. Het doel daarvan is om een model te ontwikkelen voor het herbestemmen van een historische boerderij naar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.