Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 165

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bestuursrecht"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie : een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling [Boek]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
Een belangrijk vraagstuk bij klimaatadaptatie is wie verantwoordelijk is voor het nemen van welk soort adaptatiemaatregelen. In dit onderzoek zijn daarom voor verschillende vitale en kwetsbare (sub)sectoren de juridische verantwoordelijkheden voor kl ...
help
Public and private responsibilities for climate adaptation : a legal-administrative analysis and a first assessment [Factsheet]
Runhaar, H. \ Gilissen, H.K. \ Uittenbroek, C. \ Mees, H. \ Rijswick, M. van \ Gerretsen, A. \ 2014
In this research project, we systematically identified and assessed the legal responsibilities for adaptation in a number of critical and vulnerable sectors. The assessment was based on the criteria of completeness, transparency, legitimacy, and expe ...
help
De status van streefpeilen : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2014
"Zijn streefpeilen hetzelfde als een peilbesluit?" "Kan ik in beroep tegen vastgestelde streefpeilen?" Onlangs gaf de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoorden op deze vragen. De uitspraak van de Raad van State is daarmee van bela ...
help
Bestuursrechtelijke boetes en het EVRM : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2014 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rooij, J.J.J. de \ 2014
In deze bijdrage wordt nagegaan, met name aan de hand van actuele rechtspraak, in hoeverre de rechtspraak van de bestuursrechter enerzijds en de strafrechter anderzijds verschillen vertoont, met name als het gaat om de toepassing van een aantal waarb ...
help
Uitspraak rechtbank Amsterdam vergunningverlening vervoer gestrande orka Morgan [Boek]
2013
Orka Morgan kan in de dierentuin in Tenerife blijven. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Op Rechtspraak.nl - LJN: BY6129, Rechtbank Amsterdam, AWB 11/5030 BESLU en AWB 11/5031 BESLU.
help
Recht voor de groenblauwe ruimte [Boek]
Kistenkas, F.H. \ 2012
"Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkeli ...
help
Maestr'eau : de Crisis- en herstelwet, wordt vervolgd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2011
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) inwerking getreden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met deze wet opgedaan. Ingegaan wordt op de eerste jurisprudentie op basis van de Chw, in het bijzonder over de bestuursrechtelijke bepalingen, ...
help
Het bestemmingsplan : een juridisch-bestuurlijke inleiding in de ruimtelijke ordening [Boek] - 14e dr
Tunnissen, M.J. \ 2009
In dit hand- en studieboek staat het gemeentelijk bestemmingsplan in al zijn facetten centraal. In de eerste plaats zijn dat de invloeden van het gemeentelijk, rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid en het milieubeleid van de Europese Unie. Daarnaas ...
help
Zelfsturing en zelfregulering in de Noordelijke Friese Wouden : condities en ontwerpprincipes [Boek]
Gerritsen, A. \ 2008
In deze notitie wordt ingegaan op hoe zelfsturing en zelfregulering te bezien zijn als vormen van sturing, hoe in de bestuurskundige en juridische literatuur over voor- en nadelen gedacht wordt en wordt behandeld onder welke condities zelfsturing wel ...
help
Bestuurlijke lus gordiaanse knoop? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bel, D. \ 2008
Bij het vernietigen van een bouwbesluit lijkt het individuele belang vaak zwaarder te wegen dan dat van de maatschappij. De 'bestuurlijke lus'van de commissie-Elverding kan de gordiaanse knoop tussen burger en overheid maar zeer ten dele ontwarren
help
De toekomst van de PBO : advies uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2006
help
De constitutionele verankering van de funtionele decentralisatie : een leemte in de Grondwet? \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Berg, J.T. van den \ 2006
De Grondwetsherziening van 1983 vormde de basis voor een versterkte positie van de waterschappen. Er is een andere zijde, waaraan veel minder aandacht is en wordt geschonken. De Grondwet biedt via artikel 133 een duidelijke grondslag (en daarmee een ...
help
De betekenis van de invoering van een relativiteitseis voor de rechtsbescherming in het waterrecht \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Jurgens, G.J.T.M. \ Widdershoven, R.J.G.M. \ 2006
Er is verkend welke gevolgen de invoering van een relativiteitseis in het bestuursrecht zou kunnen hebben voor de mogelijkheden van individuele particulieren en belangenorganisaties om besluiten op het terrein van het waterrecht bij de rechter te bes ...
help
De vervolgde overheid : over de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden, in het bijzonder van waterschappen en hun bestuurders en ambtenaren \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Michiels, F.C.M.A. \ 2006
De tamelijk recente belangstelling voor de vervolgbaarheid van overheden heeft alles te maken met de gegroeide belangstelling voor naleving en handhaving. Als de overheid zich zelf al niet aan het recht houdt, met welk recht zou ze dan streng tegen h ...
help
Over Algemene beginselen van goed bestuur en het transpirantiebeginsel \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Addink, G.H. \ Berge, J.B.J.M. ten \ 2006
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en literatuur over beginselen van goed bestuur, het transparantiebeginsel en voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie waarbij aandacht wordt besteed aan de standpunten die in het we ...
help
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht [Boek] - 5e [herz.] dr
Buuren, P.J.J. van \ 2006
Bij de beschrijving van de hoofdlijnen van het (nieuwe) ruimtelijk bestuursrecht is de aandacht op de kern gericht: de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, de Woningwet en de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. U ...
help
Themanummer Consumentenautoriteit \ Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [Artikel]
Ammerlaan, S.W. \ Janssen, D.J. \ Heldeweg, M.A. \ Uijleman, F.E. \ 2006
In dit themanummer over de consumentenautoriteit vier artikelen: 1) Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit. 2) De Consumentenautoriteit: een introductie. 3) Bestuursrechtelijke aspecten van de nieuwe Consumentenautorite ...
help
Actualiteiten wetgeving Algemene Wet Bestuursrecht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Brugman, D. \ 2006
Bespreking van de belangrijkste ontwikkelingen op 't gebied van deze wetgeving. Het gaat om uniformering en vereenvoudiging van de voorbereidingsprocedure; voor het agrarisch recht niet onbelangrijk, gezien de meststoffenwet, de flora- en faunawet, d ...
help
Tijdschrift voor omgevingsrecht [Tijdschrift]
2001-
help
Hoe ver strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? : over subjectivering in het bestuursrecht \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Schueler, B.J. \ 2005
Het oude idee van de objectieve rechtmatigheidscontrole is in het bestuursprocesrecht steeds meer vervangen door de subjectieve rechtsbescherming van een partij die voor haar persoonlijk belang opkomt. In die ontwikkeling past dat alleen belanghebben ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.