Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 525

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bewoning"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving [Factsheet]
Hiemstra, J.A. \ Vries, S. de \ Spijker, J.H. \ 2019
Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverl ...
help
Zelf investeren in pachtbedrijf : pachten van Duits bedrijf haalbare kaart voor jonge Nederlandse starters \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2016
Een bedrijf in Nederland was niet haalbaar voor Hidde en Corien Berends. Vijf jaar geleden streken ze neer op een pachtbedrijf in het Duitse Volkmarsen. Aanpassingen aan de gebouwen zorgden voor arbeidsgemak en lagere vaste kosten.
help
Laat het ons nou doen! : voorlopige ervaringen met nieuwe vormen van beheer in de Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard : onderzoek ten bate van de tussenevaluatie [Boek]
Westerink, Judith \ Smit, Annemieke \ Ottburg, Fabrice \ 2016
De pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard is nu halverwege de looptijd van zes jaar. In deze pilot wordt geëxperimenteerd met beheer van natuur in het NNN (Nationaal Natuur Netwerk, voorheen EHS) door een collectief van boeren: de Natuurcoöperatie Krimpen ...
help
Amsterdamse boeren : een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen [Boek]
Bont, C. de \ Dam, P. van \ 2014
Dit boek vertelt de fascinerende middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van een groot gebied rondom Amsterdam, tussen de duinen en het Gooi. Bij de aanvang van de ontginningen kort voor 1000 n.C. was dit een zacht glooiend veenmoeras. In ...
help
Begeerlijk Berbice : de buitenplaats en haar bewoners [Boek]
Scheffer, C. \ Fischer, E. \ Aschman, K. \ Werkgroep Historisch Berbice \ [2014]
Berbice is een van de weinige buitenplaatsen in Voorschoten die haar oorspronkelijke sfeer en karakter heeft weten te behouden. Nu onthult de buitenplaats voor het eerst haar geheimen met de publicatie van het boek Begeerlijk Berbice, de buitenplaats ...
help
Permanente bewoning van recreatiewoningen : handhaving en vergunningverlening [Boek]
Laat, P.W.M. de \ Schoot, T.H.H.A. van der \ 2013
Het in strijd met de recreatieve bestemming wonen in recreatieverblijven, ook wel permanente bewoning genoemd, vormt voor gemeenten al jarenlang een groot handhavingsprobleem. Voor veel bestuurders en ambtenaren een doorn in het oog. De bewijsvoering ...
help
Pacht als vorm van grondgebruik : BLHB-pachtvisie [Boek]
Slangen, L. \ [2012]
help
Perspectief voor landgoed (..) : het inzicht voor een duurzame instandhouding van het landgoed [Studentenverslag]
Olthof, F. \ Ven, M.J.G.S. van de \ 2012
help
Hoogst toelaatbare pachtprijzen per pachtprijsgebied in ... : gegevens over de periode ...\Nota / LEI [Serie]
2012-
help
De biografie van een zandlandschap : het zuidoosten van Noord-Brabant \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Roymans, N. \ Gerritsen, F. \ Heijden, C. van der \ Bosma, K. \ Kolen, J. \ 2010
De Nederlandse archeologie kent een lange traditie van regionaal landschapsonderzoek. In deze traditie neemt Zuidoost-Brabant een bijzondere plaats in door de combinatie van grootschalige opgravingen en universitaire onderzoeksprogramma's. De afgelop ...
help
Het sociale belang van de Noordzee : nulmeting voor de kaderrichtlijn strategie [Boek]
Hoefnagel, E. \ Bogaardt, M.-J. \ 2010
Op basis van de scores van een twintigtal indicatoren is gekwalificeerd dat het huidige sociale belang van de Noordzee voor kustbewoners, vissers en recreanten in Nederland van een gemiddeld niveau is op een schaal van laag naar hoog. Wanneer de toeg ...
help
Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350) [Proefschrift]
Bont, C. de \ 2009
Methode- en modelontwikkeling bij het werkveld van de historische geografie. Met gebruikmaking van heel diverse gegevens en getoetst aan een concreet onderzoeksgebied. Uitgewerkt in een drietal veenontginningsmodellen, elk met zeer specifieke histori ...
help
'Bollensector hoort er gewoon bij' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2008
Uit diverse onderzoeken blijkt dat omwonenden een andere band met de bloembollensector hebben dan mensen die er niets mee te maken hebben. Hoe kijken omwonenden tegen de sector aan? Welke positieve en negatieve aspecten ervaren zij? Waar zou de secto ...
help
Pachters Twickel boeren achteruit : 'Je kunt niet twee ruggen snijden uit één varken' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2008
help
Erfpacht en opstal [Boek] - 3e dr
Jong, J. de \ Ploeger, H.D. \ 2008
help
Staking van de onderneming; waardedruk door zelfbewoning? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Marcus, E. \ 2008
Als een (agrarisch) ondernemer zijn onderneming staakt en daarbij een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning wil overbrengen naar zijn privé-vermogen, moet hij met de fiscus afrekenen over de meerwaarde ervan
help
Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350) [Proefschrift]
Bont, C. de \ 2008
Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt ...
help
Kan ik btw op een nieuwe bedrijfswoning terugkrijgen? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mulder, J. \ 2007
Een boomkweker heeft gekozen voor de btw-regeling. Hij heeft dus aftrek van voorbelasting op investeringen. Hij is van plan om in 2007 een nieuwe bedrijfswoning te bouwen, die hij zelf gaat betrekken. Zijn vraag is of hij alle btw met de bouw van dez ...
help
Proefproject Woonzone te Turnhout \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Struyve, T. \ Huijsmans, K.G.A. \ Kerstens, W. \ 2007
In opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde Grontmij een bodemonderzoek uit op 32 locaties in de binnenstad van Turnhout. Op elk van deze locaties hebben in het verleden industriële activiteiten van zeer diverse aard pl ...
help
Minder overdrachtsbelasting goed voor arbeidsmarkt \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Leuvensteijn, M. van \ Graaff, T. de \ Vuuren, A. van \ 2007
Uit een recente studie van het Centraal Planbureau en de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat eigen woningbezit positieve effecten heeft op de arbeidsmarkt. In dit artikel worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek op een rij gezet. De c ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.