Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bezinkingsvijvers"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meten aan een problematische overstort \ H2O online [Artikel]
Schmidt, G. \ 2015
Enschede heeft een gemengd rioolstelsel. Op zoek naar doelmatige en kosteneffectieve maatregelen om de vuilemissie uit het riool te verminderen onderzocht toenmalig waterschap Regge en Dinkel de vuiluitworp van bergbezinkbassin Bruggenmors. Het bassi ...
help
Bergbezinkbassins: ondergeschoven kindje \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Rijnders, T. \ 2014
Bijna niemand weet hoeveel bergbezinkbassins er in Nederland zijn. Laat staan dat iemand weet wat de exacte bouwkosten waren. Stichting RIONED kwam in 2012 uiteindelijk met het cijfer van 2.600 stuks. Een ambtenaar rekende uit dat in zijn gemeente ee ...
help
Project Fuzzy Afvalwaterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ Velde, R. van der \ 2014
Om beter gebruik te maken van de aanwezige bergbezinkbassins en daardoor het overstortvolume van rioolwater te verminderen, besloten de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de waterzuivering en de riolering als één systeem te beschouwen. Dit ...
help
Kwaliteit en samenstelling regenwater en kosteneffectiviteit van zuivering : concentraties, bindingspercentages, valsnelheden en bezinkingsmogelijkheden van verontreinigingen in regenwater \ WT-afvalwater [Artikel]
Boogaard, F.C. \ Graaf, E.R.T. de \ 2013
Afstromend hemelwater kan verontreinigingen bevatten zoals zware metalen van daken, PAK‘s van uitlaatgassen, nutriënten uit dierenuitwerpselen en bladval. Inzicht in de samenstelling van afstromend hemelwater is gewenst om het effect van deze verontr ...
help
Onderzoeksresultaten 4 jaar monitoring randvoorzieningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F.C. \ Stockell, G. \ Bos, R. \ Graaf, E.R.T. de \ 2013
In 2009 zijn de gemeente Bergen, HHNK en Tauw een uitgebreid onderzoek gestart naar het functioneren van 2 compacte randvoorzieningen (TAST 1 en 2) met screens en lamellen. Dit artikel beschrijft de voorzieningen en onderzoeksresultaten omtrent de be ...
help
Vraagtekens rondom mysterieuze drijflaag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bosch, H. \ 2013
De rwzi van Raalte in het beheersgebied van Waterschap Groot Salland heeft al jaren problemen met drijflaagvorming op 1 van de 2 voorbezinktanks. Het probleem brengt extra ruimingskosten en extra beheertijd met zich mee. Alle mogelijke oorzaken zijn ...
help
Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief \ WT-afvalwater [Artikel]
Icke, O. \ Bentem, A. van \ Dijk, E. van \ Leusden, M. van \ 2013
FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinkt ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2013
Het doel van het onderzoek betreft het inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden voor alternatieve slibbuffering op communale zuiveringsinstallaties onder Nederlandse omstandigheden. Allereerst is hiertoe een inventarisatie gedaan van de in Ne ...
help
Meet aan bergbezinkbassins! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bos, R. \ Goldina, A. \ 2012
Net als in de rest van Nederland zijn er in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) diverse bergbezinkbassins aangelegd, om emissie uit het gemengde rioolstelsel te verminderen. Over het algemeen is het lastig om deze ...
help
Nieuwe inzichten geavanceerde voorzuivering door polymeerdosering aan de voorbezinktank [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, A. \ Veldhuizen, H. van \ Koelewijn, J. W. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
Polymeerdosering voor verdergaande voorbezinking biedt mogelijkheden voor het kosteneffectief realiseren van een energieneutrale rzwi. Daarom heeft Witteveen+Bos in opdracht van het Waterschap Vallei & Eem een praktijkproef uitgevoerd op de rwzi Soes ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Meet aan bergbezinkbassins \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bos, R. \ Goldina, A. \ 2012
Net als in de rest van Nederland zijn er in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier diverse bergbezinkbassins aangelegd om de emissie uit het gemengde rioolstelsel te verminderen. Over het algemeen is het lastig om deze b ...
help
Evaluatie toepasbaarheid FAST2D [Boek]
Icke, O. \ Dijk, E.J.H. van \ Bentum, A.G.N. van \ 2012
Het toepassen van FAST2D is één van de mogelijkheden om de werking van en eventuele problemen met nabezinktanks te onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn het analyseren van de beschikbare procesgegevens, het analyseren van de procesregelingen (met na ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Limited filamentous bulking in order to enhance integrated nutrient removal and effluent quality \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Tian, W.-D. \ Li, W.-G. \ Zhang, H. \ Kang, X.-R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
Limited filamentous bulking has been proposed as a means to enhance floc size and make conditions more favorable for simultaneous nitrification and denitrification. Moreover a slightly heightened sludge volume index is supposed to increase the remova ...
help
Hergebruik van preiwaswater, een must \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Pollet, S. \ Callens, D. \ Debussche, B. \ Rasschaert, H. \ Meulemeester, P. \ 2011
Op groentebedrijven wordt veel water verbruikt. Het is een kostbaar goed, dus moet er zuinig mee worden omgesprongen. Hergebruik van waswater door middel van een gesloten systeem is dan ook een investering die, als ze goed overwogen wordt, snel is te ...
help
Zevenaar kiest voor boren van bergbezinkleiding : teveel problemen bij open ontgraving : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rhijn, R. van \ 2011
Om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren besloot de gemeente Zevenaar tot aanleg van een berg-bezinkleiding van 1.800 meter. Open ontgraving stuitte op problemen, met de noodzakelijke grondwateronttrekking als voornaamste. De keuze voor ...
help
Vier boringen van 197 tot 713 meter in Zevenaar : uitvoering van aanleg bergbezinkleiding : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klem, E.J. \ Hooglander, E.M.P. \ 2011
Bij de uitvoering van de boringen voor de bergbezinkleiding in Zevenaar waren vertrek en ontvangst van de boorkop belangrijke details in het boorproces. Het aanlegniveau lag onder de grondwaterspiegel en mogelijkheden voor bemaling waren beperkt.
help
Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Uijterlinde, C. \ 2010
Het doel van het STOWA-project 'Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi's' is het opstellen van een portfolio van beschrijvingen van het beluchtingsysteem en van beluchtingsregelingen van rioolwaterzuiveringsinstallatie ...
help
Energiezuinige beluchting van een rwzi: reactie en nadere beschouwing [opinie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2010
Reactie op een artikel in H2O nr. 9 (7 mei) van 2010: 'Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie'. De reactie betreft kritiek op de gebruikte eenheden voor energie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.