Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 933

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biocenose"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gewapende vrede : beschouwingen over plant-dierrelaties [Boek] - 1e dr
Schaminée, J. \ Janssen, J. \ Arts, G. \ cop. 2011
Planten en dieren hebben elkaar nodig, maar staan ook op gespannen voet met elkaar. Dieren worden door planten aangetrokken voor bestuiving en het verspreiden van zaden, maar tegelijkertijd moeten deze laatste zich beschermen tegen overmatige vraat e ...
help
Studies in marine, fluvial and lacustrine ecosystems : dedicated to Cornelis den Hartog on the occasion of his 65th birthday and retirement [Boek]
Velde, G. van der \ Brock, T.C.M. \ Hartog, C. den \ [ca. 2008]
help
Draagkracht en exoten in de Waddenzee [Boek]
Brinkman, A.G. \ Jansen, J.M. \ 2007
In het kader van het Nationaal Programma voor Zee- en Kustonderzoek is inzicht gewenst in de draagkracht van het gebied. In dit kader is gekeken wat de verwachte toename van exoten binnen het Waddensysteem is. Het betreft hier de Japanse oester en de ...
help
Biotopgartenpraxis - eine Bilanz nach zwei Jahrzehnten \ Gartenpraxis : Ulmers Pflanzenmagazin [Artikel]
Buer, F. \ 2005
De ontwikkeling van een tuin met zoveel mogelijk levensruimte voor planten en dieren wordt gevolgd. Er moeten ingrepen worden gedaan om de biodiversiteit te handhaven en te vergroten
help
Fundamentals of soil ecology [Boek] - 2nd ed
Coleman, D.C. \ Crossley, D.A. \ Hendrix, P.F. \ 2004
This fully revised and expanded edition of Fundamentals of soil ecology continues its holistic approach to soil biology and ecosystem function. The readers will gain a greater understanding of the central roles that soils play in ecosystem developmen ...
help
Samenwonen de gewoonste zaak van de wereld \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Buissink, F. \ 2002
In het dierenrijk wordt op grote schaal samengewoond, dieren bij andere dieren, op of in planten of bij mensen. Als voorbeelden: kerkuilen, gierzwaluwen en mussen in bouwwerken, vossen in een dassenburcht, diverse diersoorten in boomholtes en holle b ...
help
Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Lammens, E.H.R.R. \ 2001
De voedselwebben van IJsselmeer en Markermeer zijn zeer verschillend. De verschillen hebben vooral betrekking op de hoeveelheid algen die in beide meren geproduceerd worden en de wijze waarop deze vervolgens omgezet worden in de voedselketen
help
Watervogels in het IJsselmeergebied: de top van een wankelende piramide [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Eerden, M. van \ 2001
Het watersysteem is in continue verandering door de lange termijn effecten van compartimentering (dijken), visserij en nutriënten en dit zal leiden tot lagere aantallen watervogels door vermindering van de draagkracht van het systeem. Ecologische ken ...
help
Macrofauna in het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Noordhuis, R. \ 2001
Aandacht voor oevergemeenschappen, bodemfauna, 'Zuiderzeerelicten', nieuwkomers en exoten en de biodiversiteit van de macrofauna in het IJsselmeergebied
help
Waterplanten in het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Berg, M. van den \ Doef, R. \ Postema, J. \ 2001
Waterplanten vervullen in ondiepe meren zoals het IJsselmeergebied een belangrijke rol in het voedselweb. Het voorkomen van waterplanten in het IJsselmeergebied en kansrijke maatregelen om waterplanten verder te stimuleren worden besproken
help
Het natuurreservaat Het Schuitwater: een 'laatste' schatkamer voor dagvlinders in Noord-Limburg? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Reintjes, B. \ 2000
De kern van dit natuurreservaat wordt gevormd door een oude Maasmeander met open water, broekbossen en graslanden. De resultaten van een gebiedsdekkende inventarisatie van dagvlinders zijn in een tabel weergegeven. Hopenlijk kan dit er toe bijdragen ...
help
Nòg een Echinogalerus-soort uit het Gulpens Krijt \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Birgelen, M. van \ Ham, R. van der \ 2000
De ontdekking van een vierde soort van het zee-egel geslacht
help
Bevers langs de Swalm : verslag van de zoogdierenwerkgroep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jansen, W. \ 2000
Vraatsporen aan bomen langs de rivier de Swalm. In een tabel zijn de waargenomen vraatsporen weergegeven naar gebied, boomsoort, diameter en bijzonderheden
help
Natuurwijzer water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1999
Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referent ...
help
Waterriet en visfauna : betekenis voor ecologisch herstel van zoet water [themanummer riet] \ De levende natuur [Artikel]
Nagelkerke, L.A.J. \ Klinke, M. \ Meier, M. \ 1999
Door eutrofiering en verlies van natuurlijke dynamiek van het Nederlandse zoete water zijn limnofiele vissoorten van het Snoek-Ruisvoorn type zeldzaam geworden. Ecologisch herstel kan o.a. plaatsvinden door bevordering van de snoekstand. Daarvoor is ...
help
Effects of a pulsed treatment with the herbicide afalon (active ingredient linuron) on macrophyte-dominated mesocosms. 2. Structural responses \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Geest, G.J. van \ Zwaardemaker, N.G. \ Wijngaarden, R.P.A. van \ 1999
help
Rapid and versatile routine measurements of plankton biovolumes with BACCHUS \ Journal of plankton research [Artikel]
Carpentier, C.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Wagenvoort, A.J. \ 1999
help
De polders en hun visstand : oorspronkelijke en huidige visstand en kansen voor herstel \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Beschrijving van het ontstaan van het polder-boezemsysteem in laag-Nederland, de oorspronkelijke watercondities en visstand, de polder nu, zoals die geworden is door de landbouwkundige ontwikkelingen (intensivering, vermesting, omgekeerd peilbeheer), ...
help
Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer : veldgegevens, hypotheses, modellen en scenario's [Boek]
Lammens, E. \ 1999
help
Hydrobiologische waardering van de Meerwijkplas en omringende wateren in Haarlem [Boek]
Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ Otte, A. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.