Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 261

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biologische indicatoren"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pilot soortresponsies waterschap Rivierenland en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ H2O online [Artikel]
Jaarsma, N. \ Gylstra, R. \ Ee, G. van \ Geest, G. van \ 2015
Soortresponsies geven informatie over het voorkomen van een soort in relatie tot de milieuomstandigheden. Ze kunnen worden afgeleid uit monitoringsdata. De berekende responsies kunnen worden gebruikt om milieuomstandigheden af te leiden uit de aanwez ...
help
Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
help
Vennen herstellen gedeeltelijk van verzuring : het gevaar van interne eutrofiëring \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
De atmosferische depositie van stikstof- en zwavelverbindingen in Nederlandse vennen is de laatste decennia sterk afgenomen. De sulfaat- en ammoniumconcentraties en de zuurgraad in de vennen zijn verminderd, terwijl de beschikbaarheid van fosfaat is ...
help
Het uitzetten van korhoenders : een proces van de lange adem? \ De levende natuur [Artikel]
Leidekker, J.R.K. \ 2014
In de jaren '80 van de vorige eeuw is het Korhoen (Lyrurus tetrix), net als in vele andere delen van Nederland, uit Het Nationale Park De Hoge Veluwe verdwenen. Deze soort werd in het algemeen als indicator gezien van een rijk en gevarieerd heideland ...
help
Tomatenteler Geert Koot : ‘Met goede bacteriën en schimmels win je de oorlog in de mat’ \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2014
Planten zijn net mensen. Hoe vitaler, hoe weerbaarder ze zijn tegen ziekten. Maar hoe creëer je zo’n vitaal gewas? Volgens de experts begint dat bij de wortels, het hart van de plant. De laatste jaren is er meer aandacht voor het versterken van het w ...
help
Wat vertellen de SNL-insecten ons? Dagvlinders, libellen en sprinkhanen geven een gemengd beeld \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kalkman, V. \ Termaat, T. \ 2014
In het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) worden beheerders onder meer beoordeeld op de aanwezigheid van voor beheertypen karakteristieke flora- en faunasoorten. Voor 22 van de 48 SNL beheertypen zijn dagvlinders, libellen en sprinkhanen aange ...
help
Roofvogels zijn prima verklikkers \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Roofvogels zijn goed bruikbaar om de natuur de pols te nemen. Bijvoorbeeld als indicatoren van gehaltes aan verontreinigende stoffen in ons leefmilieu. Ecotoxicoloog Nico van den Brink (Toxicologie) onderzocht samen met een internationaal team van on ...
help
Verrassingen rond Jerommeke : onderzoek waterspitsmuizen in De Onlanden \ Zoogdier [Artikel]
Boekel, W. van \ 2013
De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is in Nederland een schaars voorkomende soort, die gebonden is aan waterrijke biotopen. Aanwezigheid van waterspitsmuizen in een gebied wordt beschouwd als indicator voor een goede waterkwaliteit en rijke waterfauna ...
help
Voortgangsrapport effecten baggerlossingen : periode 1 juli 2012-31 december 2012 [Boek]
De Witte, B. \ Van Hoey, G. \ Devriese, L. \ Hostens, K. \ Robbens, J. \ 2013
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2012-december 2012. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-visserij – Afdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarbi ...
help
Natuur zorgt voor droge voeten en schoon water [reportage] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Nijhuis, L. \ 2012
Natuur lijkt vooral nadeel te ondervinden van klimaatverandering. Maar juist gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, kunnen bijzondere veerkracht tonen bij een stijgende zeespiegel, pieken in waterafvoer en perioden van droogte. En dat ...
help
General Surveillance of genetically modified plants : possibilities for implementation in the Netherlands [Boek]
Glandorf, D.C.M. \ cop. 2012
European legislation stipulates that the commercial cultivation of genetically modified (GM) crops should be monitored (General Surveillance, GS) to check whether unexpected, adverse effects on the environment could occur. The general idea in the EU ...
help
Final report on impact of catchment scale processes and climate change on cause-effect and recovery-chains [Boek]
Verdonschot, P. \ Keizer-Vlek, H. \ 2012
Catchment wide integrated basin management requires knowledge on cause-effect and recovery chains within water bodies as well as on the interactions between water bodies and categories. In the WISER WP6.4 recovery processes in rivers, lakes and estua ...
help
Vegetatievoorkeur van de adder op het Hijkerveld \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Dorp, D. van \ Leeningen, R. van \ 2011
Beheerders van natuurterreinen maken langzaam een omslag in het denken over het beheer van heidevelden. Het streven is meer gericht op een gevarieerder heide en minder op een grote paarse vlakte. Toch wordt er nog steeds gemaaid, geplagd en begraasd, ...
help
Bodemindicatoren voor het meten van bodemgezondheid : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-017 [Boek]
Bonants, P. \ Gent-Pelzer, M. van \ Hoof, R. van \ Mendes, O. \ Vos, O. de \ Overbeek, L. van \ Schoen, C. \ [2011]
Presentatie getiteld "Bodemindicatoren voor het meten van bodemgezondheid", thema "Innovaties duurzame gewasbescherming".
help
Bodenfruchtbarkeit im Öko-Betrieb : Untersuchungsmethoden [Boek]
Kolbe, H. \ Schuster, M. \ [2011]
De brochure heeft tot doel een overzicht te geven van de onderzoeksmethoden met uitleg over de toepassing ervan voor het bepalen en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
help
De waterkwaliteit van Texelse duinwateren, onderzocht aan de hand van de sieralgenflora [Boek]
Bruin, C.J.W. \ Schulp, H.J.F. \ Simons, J. \ 2011
In de terreinen van Staatsbosbeheer wordt al sinds vele jaren de waterstand in peilbuizen en op peilschalen twee keer per maand opgemeten. Ook is er tamelijk veel hydrologisch onderzoek in het Texelse duingebied gedaan. Er zijn dus veel kwantitatieve ...
help
Vanuit de rand gezien : een vegetatieonderzoek van sloten en wallen in het boerenland van de Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Weeda, E.J. \ 2011
In de lintvormige elementen tussen de percelen van het boerenland komen allerlei planten voor die als indicator van de milieukwaliteit te gebruiken zijn. Het best onderzocht zijn water- en moerasplanten, maar ook landplanten geven belangrijke informa ...
help
Biotoets schoon water [Brochure]
Zwart, K. \ Domhof, B. \ 2010
De Biotoets Schoon Water is een eenvoudig middel om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Noordelijke Friese Wouden te bepalen. Met de Biotoets Schoon Water kan bijna iedereen vaststellen hoe het met de kwaliteit van het water in sloten, plasse ...
help
Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality : overview of existing methods and case studies [Boek]
Knotters, M. \ Lahr, J. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Indicatoren van de aquatische natuurkwaliteit worden berekend op basis van ecologische monitoringsgegevens van individuele locaties. Deze resultaten dienen t.b.v. hun rapportage geaggregeerd en opgeschaald te worden naar een hoger niveau (stroomgebie ...
help
Rhodeus amarus is een exoot : "Hoge beschermingsstatus bittervoorn in overtrokken" : onderzoek en beheer" \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2010
Als indicatiesoort voor schoon oppervlaktewater geniet hij als 'bedreigde inheemse vissoort' bescherming in de Flora en Faunwet en de Habitatrichtlijn. Volgens onderzoekers is de bittervoorn echter een exoot die zich door menselijk handelen in West-E ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.