Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biota"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Gehalte aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde [Boek]
Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van de metaalanalyses in mosselen Mytilus edulis en Japanse oesters Crassostrea gigas bemonsterd op verschillende locaties in de Oosterschelde. Hierbij wordt ingegaan op de jaarlijkse variatie in metaalconcentrati ...
help
Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
help
Biotamonitoring binnen de KRW : de opzet van een landelijk meetnet [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
Het monitoren van de concentraties in oppervlaktewater leidt voor veel prioritaire stoffen tot een voldoende betrouwbare beoordeling van de chemische toestand van de waterlichamen. Voor een aantal prioritaire stoffen spelen de risico’s voor predatore ...
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014 [Boek]
Tangelder, Marijn \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Kluijver, Mario de \ Glorius, Sander \ Jansen, Henrice \ 2015
Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bes ...
help
Driver-pressure-impact and response-recovery chains in European rivers: observed and predicted effects on BQEs [Boek]
Feld, C.K. \ Verdonschot, P.F.M. \ Michels, H. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2012
The report presented in the following is part of the outcome of WISER’s river Workpackage WP5.1 and as such part of the module on aquatic ecosystem management and restoration. The ultimate goal of WP5.1 is to provide guidance on best practice restora ...
help
Environmental risk limits for hexachlorobenzene and hexachlorobutadiene in water : Using bioaccumulation data to convert biota standards into water risk limits [Boek]
SEC \ mev \ Moermond CTA \ Verbruggen EMJ \ 2011
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen bepaald voor hexachloorbenzeen (HCB) en hexachloorbutadieen (HCBD) in water. HCB en HCBD worden binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geclassificeerd als prioritair gevaarlijke stoffen. De milieurisicogrenze ...
help
Zoetwaterleven van Noordwest-Europa [Boek]
Greenhalgh, M. \ Ovenden, D. \ cop. 2010
Dit handzame naslagwerk biedt gedetailleerde informatie over het dieren- en plantenleven in plassen, rivieren, beken, meren en vijvers. Het beslaat het gehele noordwesten van Europa, met inbegrip van de Baltische staten. Ruim 900 soorten die zichtbaa ...
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
Hoe snel bereiken doelsoorten een nieuw gegraven loop? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Didderen, K. \ 2009
Over de effecten van grootschalige beekherstelprojecten en de mate waarin dergelijke projecten bijdragen aan het behalen van natuur- en KRW-doelen is nog niet veel bekend. Onderzoekers van Alterra volgden de veranderingen in het ecosysteem van de in ...
help
Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. het nader onderzoek Nieuwe Merwede [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ 2008
In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van de Nieuwe Merwede met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische r ...
help
Review on biogeomorphology in rivers: processes and scales [Boek]
Baptist, M.J. \ 2001
The paper provides a literature review on the interaction between biota and geomorphological factors, i.e. biogeomorphology. This study emphazises on processes and scales and describes biogeomorphological processes for different scales
help
Occurence of oestrogenic and xeno-estrogenic compounds in waste water and environmental matrices \ Endocrine-disrupting compounds: wildlife and human health risks : proceedings of a symposium 27 October 1998, The Hague [Hoofdstuk uit boek]
Belfroid, A.C. \ Voogt, P. de \ Velde, E.G. van de \ 2000
help
Bioavailability of heavy metals in terrestrial and aquatic systems : a quantitative approach \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Plette, A.C.C. \ Nederlof, M.M. \ Temminghoff, E.J.M. \ 1999
help
Rivierdijken [Boek]
1988
Dit themanummer van Natura handelt over de winterdijken langs onze grote rivieren. De winter- of bandijken fungeren als begrenzing van het winterbed van de rivieren. In totaal ligt er ruim 1000 km winterdijk langs de Rijn, Waal, Lek, IJssel, Maas en ...
help
De natuurwetenschappelijke betekenis van het Dinkelgebied [Boek]
Bruijn, O. de \ [ca. 1983]
Dit rapport behandelt in hoofdzaak het Dinkeldal en aangrenzende gronden langs het ongekanaliseerde deel tussen Zoekerbrug en Beverborgsbrug: "in vogelvlucht" een afstand van 11 km, "langs de beek" een afstand van 19 km.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.