Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 74 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="biota"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Gehalte aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde [Boek]
Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van de metaalanalyses in mosselen Mytilus edulis en Japanse oesters Crassostrea gigas bemonsterd op verschillende locaties in de Oosterschelde. Hierbij wordt ingegaan op de jaarlijkse variatie in metaalconcentrati ...
help
Een paar aardorchideeën uit Argentinië \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Nieuman, W. \ 2015
Beschrijving van de vegetatie in het grensgebied van Argentinië en Chili, tijdens een rondreis door het gebied.
help
Heggen weidelandschap [Poster]
[2015]
Illustratieve weergave van flora en fauna in heggen weidelandschap
help
Heggen natuurakkers [Poster]
[2015]
Illustratieve weergave van flora en fauna in natuurakkers
help
Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
help
Biotamonitoring binnen de KRW : de opzet van een landelijk meetnet [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
Het monitoren van de concentraties in oppervlaktewater leidt voor veel prioritaire stoffen tot een voldoende betrouwbare beoordeling van de chemische toestand van de waterlichamen. Voor een aantal prioritaire stoffen spelen de risico’s voor predatore ...
help
Praktijkproef heideontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het Noordenveld : resultaten 2011-2014 [Boek]
Weijters, M. \ Bij, A. van der \ Bobbink, R. \ Diggelen, R. van \ Harris, J. \ Pawlett, M. \ Frouz, J. \ Vliegenthart, A. \ Vermeulen, R. \ [2015]
Sinds het begin van de vorige eeuw tot 1960 is het oppervlak aan heides in Nederland met ca. 95% gedaald. Zowel herstel van de kwaliteit van bestaande heides als ook het vergroten van het oppervlak (goed ontwikkelde) heide binnen het Nederlandse natu ...
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014 [Boek]
Tangelder, Marijn \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Kluijver, Mario de \ Glorius, Sander \ Jansen, Henrice \ 2015
Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bes ...
help
Trap niet in de val van de Flora- en Faunawet : wie voelt de pijn in geval van overtredingen? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2014
Bij werkzaamheden in bos en buitengebied zijn opdrachtgever, aannemer, bezoeker en grondeigenaar betrokken. Wie is wanneer verantwoordelijk wanneer er door een van deze partijen een overtreding begaat van de Flora- en Faunawet (Ffw)?
help
Driver-pressure-impact and response-recovery chains in European rivers: observed and predicted effects on BQEs [Boek]
Feld, C.K. \ Verdonschot, P.F.M. \ Michels, H. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2012
The report presented in the following is part of the outcome of WISER’s river Workpackage WP5.1 and as such part of the module on aquatic ecosystem management and restoration. The ultimate goal of WP5.1 is to provide guidance on best practice restora ...
help
Environmental risk limits for hexachlorobenzene and hexachlorobutadiene in water : Using bioaccumulation data to convert biota standards into water risk limits [Boek]
SEC \ mev \ Moermond CTA \ Verbruggen EMJ \ 2011
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen bepaald voor hexachloorbenzeen (HCB) en hexachloorbutadieen (HCBD) in water. HCB en HCBD worden binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geclassificeerd als prioritair gevaarlijke stoffen. De milieurisicogrenze ...
help
Terug naar de bron : over het herstel van bronnen en beekdalen [Brochure]
Horsthuis, M. \ Eysink, F. \ Brunninkhuis, W. \ 2010
Bronnen staan letterlijk en figuurlijk aan de basis van een goede natuur- en milieukwaliteit. Ze zijn bovendien voor een aantal bijzondere planten- en diersoorten in Nederland het enige leefmilieu. Veel bronnen en beekdalen zijn in de laatste decenni ...
help
Zoetwaterleven van Noordwest-Europa [Boek]
Greenhalgh, M. \ Ovenden, D. \ cop. 2010
Dit handzame naslagwerk biedt gedetailleerde informatie over het dieren- en plantenleven in plassen, rivieren, beken, meren en vijvers. Het beslaat het gehele noordwesten van Europa, met inbegrip van de Baltische staten. Ruim 900 soorten die zichtbaa ...
help
Tijdelijke natuur heeft het even voor het zeggen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Kuitert, K. \ 2010
Op een braakliggend terrein van het Amsterdamse havengebied mag natuur zich ontwikkelen. Tegelijkertijd is de gemeente verzekerd dat zij deze grond in de toekomst bouwrijp mag maken, óók als er zeldzame soorten worden aangetroffen. Dat is de bedoelin ...
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
Hoe snel bereiken doelsoorten een nieuw gegraven loop? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Didderen, K. \ 2009
Over de effecten van grootschalige beekherstelprojecten en de mate waarin dergelijke projecten bijdragen aan het behalen van natuur- en KRW-doelen is nog niet veel bekend. Onderzoekers van Alterra volgden de veranderingen in het ecosysteem van de in ...
help
Community-based conservation and rural development [Collegedictaat]
Wiersum, K.F. \ Verschoor, G. \ 2008
help
Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. het nader onderzoek Nieuwe Merwede [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ 2008
In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van de Nieuwe Merwede met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische r ...
help
Indische streepkop ganzen \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
IJpma, J. \ 2007
Veel oorspronkelijke soorten ganzen worden door liefhebbers gehouden. Niet elke soort past in een gemengde collectie. De Indische streepkop gans is hier wel geschikt voor. Dit is een reden om deze soort voor het voetlicht te halen
help
Natuur als inspiratiebron bij aanleg Wendelbos \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Wetten, J. van \ 2007
Het Wendelbos in de Noordoostpolder is niet aangelegd voor recreatie of houtproductie. Natuurontwikkeling is er het belangrijkste uitgangspunt. Afgelopen voorjaar plantte Natuurmonumenten de laatste bomen. Hoe gingen de natuurbeschermers te werk en w ...
help
Natuurbeheer in het Nederlandse cultuurlandschap : caputcollege [Collegedictaat]
Sýkora, K.V. \ 2007
help
Wendelbos aangeplant op oude zeebodem \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
2006
In de Noordoostpolder heeft Natuurmonumenten recentelijk een derde bos erbij gekregen. Na Waterloopbos en Voorsterbos is dat: het Wendelbos, dat 118 ha groot is
help
Bijzonder Borneo : eiland van diversiteit \ Wildlife magazine : een wereld aan wildlife [Artikel]
Es, I. van \ Giesbers, E. \ 2006
De auteurs vertellen over de natuur op Borneo. Borneo heeft een zeer rijke flora en fauna. De grootste diergroep wordt gevormd door de insecten. De orang oetan is een bedreigde soort
help
'Het stikt van de soorten in de stad' \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2006
Met het aloude adagio 'meten is weten' in het achterhoofd heeft Leiden haar ecologische voorraad vervat in harde cijfers. Om een vergelijking te kunnen maken zou de stad graag zien dat andere steden haar voorbeeld volgen
help
Museum of Paleontology : University of California, Berkeley [Website]
[ca. 2005]
The mission of the University of California Museum of Paleontology is to investigate and promote the understanding of the history of life and the diversity of the earth's biota through research and education
help
Bollenvelden: wel of geen natuur? \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Langeveld, K. \ 2005
De duin- en bollenstreek tussen Haarlem en Leiden is een aantrekkelijk gebied voor bepaalde vogels. Ook broedvogels oftwel 'bollenvogels' profiteren van de rust die in het broedseizoen op de bollenvelden heerst en van de bescherming van de bolgewasse ...
help
Lichtbelasting : overzicht van de effecten op mens en dier [Boek]
Molenaar, J.G. \ 2003
Onderzoek naar de invloed van lichtvervuiling
help
Themanummer Het Weerterbos \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gerats, R. \ Hermans, J.T. \ Peeters, G.M.T. \ 2002
Elf artikelen over dit natuurgebied dat grotendeels uit bos en grasland bestaat. Kenmerkend is de kleinschalige verkavelingsstructuur. Door de Werkgroep Milieubiologie van de KUN zijn in opdracht van de Stichting Limburgs Landschap detailstudies verr ...
help
Entomofauna van Westerwolde : verslag van de 156e zomerbijeenkomst te Ter Apel \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Vorst, O. \ Cuppen, J.G.M. \ 2002
In dit verslag worden de vangsten genoemd die zijn gedaan tijdens de zomerbijeenkomst van de NEV, van 15-17 juni 2001 nabij Ter Apel, Zuidoost- Groningen. Van vijftien ordes werden 1533 taxa geregistreerd. Met name de kevers waren goed vertegenwoordi ...
help
Bijen in het openbaar groen : pioniervegetaties, grasland, ruigte en beplantingen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koster, A. \ 2001
De eisen die wilde bijen aan het milieu stellen kunnen voor een belangrijk deel door beheer worden verwezenlijkt. Als er maar voldoende stuifmeel en nectar voorhanden is. In dit verband is ingegaan op pioniervegetaties, grasland, ruigte en beplanting ...
help
Review on biogeomorphology in rivers: processes and scales [Boek]
Baptist, M.J. \ 2001
The paper provides a literature review on the interaction between biota and geomorphological factors, i.e. biogeomorphology. This study emphazises on processes and scales and describes biogeomorphological processes for different scales
help
Occurence of oestrogenic and xeno-estrogenic compounds in waste water and environmental matrices \ Endocrine-disrupting compounds: wildlife and human health risks : proceedings of a symposium 27 October 1998, The Hague [Hoofdstuk uit boek]
Belfroid, A.C. \ Voogt, P. de \ Velde, E.G. van de \ 2000
help
Wegverlichting en natuur - III: Lokale invloed van wegverlichting op een gruttopopulatie [Boek]
Molenaar, J.G. de \ Jonkers, D.A. \ Sanders, M.E. \ 2000
Invloed van lichtvervuiling op vogels
help
Bioavailability of heavy metals in terrestrial and aquatic systems : a quantitative approach \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Plette, A.C.C. \ Nederlof, M.M. \ Temminghoff, E.J.M. \ 1999
help
"Er zitten echt SUPER planten bij" : serie plantencollecties \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Hooftman, J. \ 1999
Beschrijving van de plantencollectie van Nelis Kools uit Deurne bestaande uit drie geslachten: Picea glauca, Sequoiadendron giganteum en Thuja orientalis. Deze drie geslachten zijn geregistreerd als officiele Nederlandse Plantencollectie
help
Recreation ecology : the ecological impact of outdoor recreation and ecotourism [Boek]
Liddle, M. \ 1997
help
De vijfde KNAW - klimaatlezing door Nobelprijswinnaar Crutzen \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Guicherit, R. \ 1997
Naast een voordracht over de ontwikkelingen die zich gedurende de laatste 30 jaar op het gebied van de atmosferische chemie hebben voorgedaan werden de nieuwste inzichten in de koolstofcyclus belicht, en werden de toepassingsmogelijkheden van de isot ...
help
Das biotische Potential einer intensiv genutzten Agrarlandschaft in Nordwestdeutschland : Erfassung und Bewertung der Zustandssituation als Grundlage fuer ein zielorientiertes Renaturierungskonzept [Boek]
Janiesch, P. \ Lemm, R. von \ Niedringhaus, R. \ 1997
help
Wegverlichting en natuur - I: Een literatuurstudie naar de werking en effecten van licht en verlichting op de natuur [Boek]
Molenaar, J.G. de \ Jonkers, D.A. \ Henkens, R.J.H.G. \ 1997
Invloed van lichtvervuiling op de natuur
help
Wegverlichting en natuur - II: Haalbaarheidsstudie aanvullend onderzoek [Boek]
Molenaar, J.G. de \ Jonkers, D.A. \ 1997
help
De Toestand van de Brabantse natuur 1996 [Boek]
Noord-Brabant \ 1996
help
Environmental compartments : equilibria and assessment of processes between air, water, sediments and biota [Boek]
Duursma, E.K. \ Carroll, J. \ 1996
help
Saving biological diversity : economic incentives [Boek]
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique \ 1996
help
Gefaehrdung von Lebensraumtypen in Deutschland und ihre Ursachen : Auswertung der Roten Liste gefaehrdeter Biotoptypen \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Raths, U. \ Riecken, U. \ Ssymank, A. \ 1995
Een analyse van de oorzaken die een bedreiging vormen voor biotooptypen. In Duitsland is 69% van de voorkomende biotopen bedreigd
help
Biotoptypenkartierung in der Landschaftsplanung \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Knickrehm, B. \ Rommel, S. \ 1995
Een concept voor het systematisch in kaart brengen van biotopen in relatie tot landschapsplanning
help
Milieuverkenningen en fauna : op weg naar multiple - stress modellen [Boek]
Verboom, J. \ Faber, J.H. \ Kalkhoven, J.T.R. \ Hoogeveen, Y. \ 1995
help
Biodiversiteit in Nederland [Boek]
Nieukerken, E.J. van \ Loon, A.J. van \ 1995
Verslag van gelijknamig symposium, georganiseerd door: Nationaaal Natuurhistorisch Museum, Rijksherbarium Rijksuniversiteit Leiden en IKC Natuur van LNV, 1993 te Leiden
help
The relations of environmental history and historical geography \ Journal of historical geography [Artikel]
Williams, M. \ 1994
help
Ecology, objectivity and critique in writings on nature and human societies \ Journal of historical geography [Artikel]
Demeritt, D. \ 1994
help
Plaedoyer fuer gestalterische Ehrlichkeit : ueber den Umgang mit Landschaftlichen Wunden \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Milchert, J. \ 1994
Met kunstvoorwerpen proberen architecten de nadelige invloed van de mens op het biosferisch milieu in het landschap aan te geven
help
Europees ecologisch netwerk in de maak \ Platform : extern magazine over het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [Artikel]
Velders, C. \ 1993
Op Nederlands initiatief wordt van 9 tot 12 november een internationale conferentie gehouden in Maastricht, over de totstandkoming van EECONET
help
Global ecology : environmental change and social flexibility [Boek]
Smil, V. \ 1993
help
CO2 and biosphere : [papers presented at the workshop on ..., Wageningen, the Netherlands, 15 - 19 November 1991] [Congresverslag]
Rozema, J. \ Lambers, H. \ Geijn, S.C. van de \ 1993
help
Late quaternary environmental change : physical and human perspectives [Boek]
Bell, M. \ Walker, M.J.C. \ 1992
help
Ethics in photogrammetry and remote sensing : a perspective from a natural resource specialist \ Photogrammetric engineering and remote sensing [Artikel]
Ciesla, W.A. \ 1991
help
Maatregelen via de voeding ter verbetering milieukwaliteit \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Ploeg, H. van de \ 1990
help
Gaia wordt respectabel : Amsterdamse prijs voor het milieu-onderzoek naar James E. Lovelock \ Biovisie : vakblad voor biologen [Artikel]
Westbroek, P. \ 1990
James Lovelock ontving, na 20 jaar, een prijs voor z'n gaia hypothese. Het systeem gaia reguleert het klimaat en de chemische omstandigheden aan de buitenkant van de aarde. Het schept daarmee gunstige condities voor z'n eigen instandhouding
help
Umweltgerechte Behandlung von Fluessigmist \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Rueprich, W. \ 1990
help
Studie naar de mogelijke effecten op flora en fauna als gevolg van de inrichting van de noordpunt Oost - Abtspolder als definitieve opslagplaats voor verontreinigde grond [Boek]
Elbers, M. \ Doelman, P. \ 1990
help
Ecologische effecten van drainage op de Groote Peel [Boek]
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels \ Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ 1989
help
De achteruitgang van de natuur in Nederland [Boek]
Logemann, D. \ 1989
help
Flora en fauna van de IJsseldelta : milieuinventarisatie [Boek]
Dijkstra, A.J. \ Bremer, P. \ Heinen, M. \ 1988
Vegetatiekartering provincie
help
Rivierdijken [Boek]
1988
Dit themanummer van Natura handelt over de winterdijken langs onze grote rivieren. De winter- of bandijken fungeren als begrenzing van het winterbed van de rivieren. In totaal ligt er ruim 1000 km winterdijk langs de Rijn, Waal, Lek, IJssel, Maas en ...
help
Methode ontwikkeling voor operationalisering van het concept ecologische infrastructuur : verslag van een methode ontwikkeling aan de hand van een studie op locale schaal in Rossum-Oost, Twente [Boek]
Schoorl, E.F. \ Amstel, A.R. van \ Veen, H.E. van de \ 1987
help
Ernte - Dank? Landwirtschaft zwischen Agrobusiness, Gentechnik und traditionellem Landbau [Boek]
Heske, H. \ 1987
Agrobusiness and modern techniques such as genetechnology destroy traditional (agri)culture in the tropics and sub-tropics. This book describes some traditional systems and tries to find alternatives to maintain these systems
help
Risico's van gif : een globale stapsgewijze integratie van ecologische risicofactoren \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Groot, W.T. de \ Murk, A.J. \ 1986
help
Ecologische studie ten behoeve van het onderzoek naar waterrecreatie en natuur in de Nieuwkoopsche Plassen en in de Kagerplassen [Boek]
Schaik, A.W.J. van \ 1985
help
Behouden vaart : onderzoek naar waterrecreatie en natuur in de Nieuwkoopsche Plassen en de Kagerplassen [Boek]
Hoeve, H. van der \ Stroband, A.G. \ Schaik, A.W.J. van \ 1984
help
Onze questions cles sur l'agriculture, l'alimentation, la sante, le tiers-monde [Boek]
Aubert, C. \ Frapa, P. \ CINAM. Compagnie d'Etudes Industrielles et d'Amenagement du territoire, Zolad \ GRET. Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques \ 1983
help
De natuurwetenschappelijke betekenis van het Dinkelgebied [Boek]
Bruijn, O. de \ [ca. 1983]
Dit rapport behandelt in hoofdzaak het Dinkeldal en aangrenzende gronden langs het ongekanaliseerde deel tussen Zoekerbrug en Beverborgsbrug: "in vogelvlucht" een afstand van 11 km, "langs de beek" een afstand van 19 km.
help
Xiphinema uasi sp.nov. (Nematoda: Longidoroidea) from India \ Journal of Soil Biology and Ecology [Artikel]
Edward, J.C. \ Sharma, N.N. \ 1982
X. uasi n.sp. (females only) from soil around several plants in Bangalore, India, is described and figured. It is characterized by its body length (1.74 to 2.30 mm), spear length (130 to 158 mm), C'1 = 2.1 to 2.8 and V = 36-42.
help
Wilde planten en dieren in de Noordoostpolder [Boek]
Bremer, P. \ 1982
help
Research on nematodes of the family Mononchidae encountered in Brazil \ Anais da Escola Superior de Agricultura ' Luiz de Queiroz ' [Artikel]
Lordello, L.G.E. \ 1970
A historical review of the family Mononchidae is given and its morphology described by reference to species in Brazil. The role of the Mononchidae in the biotic complex of the soil is discussed. Mononchus papillatus females have been observed with la ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.