Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1259

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bodembescherming"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
On the role of soil organic matter for crop production in European arable farming [Proefschrift]
Hijbeek, Renske \ 2017
help
Stora Enso lanceert mulch papier : alternatief voor PE-folie \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2016
Mulch folie, lees landbouwplastic, wordt al decennia lang ingezet. De laatste tien tot vijftienjaar maakt de landbouwsector hier steeds meer gebruik van omdat het positieve effecten voor de teelt heeft. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden, onder ...
help
Van bodeminformatie naar bodemmaatregelen [Video]
2016
In deze samenvattende kennisclip worden verschillende problemen betreffende de bodem in de akkerbouw aangesneden. Daarbij worden verschillende informatiekanalen aangedragen, die kunnen helpen om deze problemen op te lossen.
help
Jaarverslag 2015-2016 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2016
In verband met het afbouwen van de werkzaamheden van de Technische commissie bodem (TCB) betreft dit jaarverslag de werkzaamheden van 1 januari 2015 tot en met het beëindigen van de werkzaamheden in 2016.
help
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : ontwikkeling vis in de Voordelta na instelling bodembeschermingsgebied ter compensatie van de aanleg Tweede Maasvlakte [Boek]
Tulp, Ingrid \ Tien, Nicola \ Damme, Cindy van \ 2016
In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van de bemonsteringen vanaf de T0 (2005-2007) tot na de instelling van het Bodembeschermingsgebied (2009-nu), voor zover mogelijk tot en met de resultaten van voorjaar 2013.
help
Bodembescherming bij doorgangsdepots voor baggerspecie : verwaarloosbaar bodemrisico met een geochemische bariière \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Harmsen, J. \ Groenenberg, B.J. \ Rietra, R. \ 2015
Bij het ontwateren en rijpen van nuttig toepasbare baggerspecie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van doorgangsdepots. Op initiatief van de waterschappen is een alternatief ontwikkeld voor de bodembescherming met behulp van een folie. Met een minerale ...
help
Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
help
Je bodem gezond houden met groenbedekkers \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Graszadenbedrijf DLF, voorheen Innoseeds, heeft naar aanleiding van het ‘Internationaal Jaar van de Bodem’ afgelopen zomer de landbouwpers uitgenodigd op het kweekbedrijf van veredelaar Joordens Zaden in Neer, in het zuiden van Nederlands- Limburg.
help
Restoring our soils by learning from history \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Bunch, R. \ 2015
Most of our ideas about soils ignore the millions of years before mankind started farming. But what happened during the 99.9% of a soil’s history contains very important lessons. So let us celebrate the International Year of Soils by looking at what ...
help
Het ecologisch belang van het Friese Front [Boek]
Lindeboom, H. \ Rijnsdorp, A.D. \ Witbaard, R. \ Slijkerman, D. \ Kraan, M. \ 2015
help
Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden [Boek]
Rijnsdorp, A.D. \ 2015
In het kader van bereiden de ministeries van IenM en EZ maatregelen voor de bescherming van de zeebodem van het Friese Front (FF) en de Centrale Oestergronden (CO). In het overleg met de visserijsector en milieubeweging zijn er vragen gesteld over he ...
help
Jaarverslag 2013 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2014
De Technische commissie bodem (TCB) heeft haar jaarverslag 2013 uitgebracht. Het geeft informatie over de adviezen die zijn verschenen en hoe deze in verschillende richtingen doorwerking kregen. De Nederlandse bodem wordt intensief gebruikt. Innovati ...
help
Mijn Bodemconditie [Website]
[ca. 2014]
MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Het doel van de betrokken partijen is om de Nederlandse bodems verder te verduurzamen.
help
Juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer [Boek]
Keuning, Frits \ Wille-van Poortvliet, Lian \ 2014
Dit handvat is erop gericht om op een overzichtelijke wijze de in de Wet bodembescherming opgenomen regeling van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen uiteen te zetten. Het handvat gaat in op de belangrijkste facetten van de gebie ...
help
Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta: samenvattend eindrapport [Boek]
Kamermans, P. \ Smit, C. \ Wijsman, J. \ Smaal, A. \ 2014
In het kader van het duurzaam beheer van de Nederlandse kustwateren is besloten tot de transitie van bodemberoerende mosselvisserij naar het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze omschakeling was nodig omdat deze economische activite ...
help
Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos [Boek]
Jong, J.J. de \ Briel, J.J. van den \ Vries, W. de \ Spijker, J.H. \ 2014
In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te ...
help
Oeverbescherming in Berg aan de Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brinkhof, H. \ Koelmans, M. \ 2013
Rijkswaterstaat moet leren loslaten waar de markt moet leren ontwerpen. Zo werkt kort gezegd een geïntegreerde contractvorm als Design en Construct (D&C). Door alleen de functionaliteiten te beschrijven heeft de markt meer ruimte voor het ontwerpen e ...
help
Aangepaste wetgeving grondwaterverontreinigingen, kans of belemmering? : meer aandacht voor risicoanalyse bij bemalingsadvies \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Prinse, T. \ 2013
Het verspreiden van mobiele grondwaterverontreinigingen door menselijk handelen wordt gezien als het veroorzaken van nieuwe verontreiniging. Dit is volgens de Wet Bodembescherming niet toegestaan. Bij tijdelijke onttrekkingen van grondwater vraagt di ...
help
Inagro vraagt aandacht voor een betere bodembescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pollentier, A. \ 2013
Onze bodems zijn in gevaar! Met deze belangrijke boodschap werd op de slotstudiedag van het grensoverschreidend project PROSENSOLS de aandacht gevestigd op een problematiek die helaas vaak wordt onderschat. De kwaliteit van de Europese bodems is de l ...
help
Bodemsanering, bestaat het nog? : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Braams, W.T. \ Burger, J. \ Winterink, K. \ 2013
De affaire Lekkerkerk eind jaren tachtig is de start geweest van bodemsanering en wetgeving op dit gebied. De praktijk met betrekking tot bodemverontreiniging en bodemsanering heeft zich na het gifschandaal in Lekkerkerk voortdurend ontwikkeld en ver ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.