Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bodems van waterrijke gebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Schijnspiegeldynamiek van heideveentjes: over de complexe relatie tussen stijghoogte en schijnspiegel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Cirkel, G. \ Dorland, E. \ Witte, J.-P. \ 2016
Is het werkelijk noodzakelijk dat de stijghoogte onder heideveentjes gedurende een deel van het jaar tot in de veenbasis reikt, zoals sommigen beweren? Treedt er anders verdroging van en zelfs scheurvorming in de onderkant van de veenbasis op? Met mo ...
help
Plantencombinaties : ...kalkrijke & natte standplaats \ Tuinaannemer [Artikel]
2016
Een opeenvolgende bloeiperiode, van de vroege voorjaarsbloei van Sarcocco confusa tot de late zomerbloei van Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’, kenmerkt deze combinatie en zorgt voor gevarieerde accenten tijdens het groeiseizoen. Ook de verschille ...
help
OBN en het nat zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tweel-Groot, L. van \ Wiersinga, W. \ 2016
OBN, het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit, bestaat ruim 25 jaar. In die periode is veel bereikt. De ontwikkelde herstelstrategieën voor diverse landschapstypen vinden gretig aftrek bij beheer en beleid in Nederland en daarbuit ...
help
Sleutels tot herstel van hoogveen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Limpens, J. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tomassen, H.B.M. \ 2016
Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en o ...
help
Sturende factoren herstel vennen in een veranderende omgeving \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brouwer, E. \ Kleef, H. van \ Dam, H. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2016
De biodiversiteit in vennen, ondiepe wateren op de zandgronden, wordt sterk bepaald door de lage concentraties aan voedingsstoffen (fosfor, stikstof en kooldioxide) en bufferstoffen (bicarbonaat). Door ontrafeling van de mechanismen achter deze schaa ...
help
Op pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Veen, M. van \ 2016
Hans Joosten is hoogleraar Moorkunde und Paläoökologie aan de Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald (Duitsland). Hij houdt zich wereldwijd bezig met de studie en de bescherming van venen. In Nederland heeft hij zich jaren lang ingezet voor het ...
help
Kansen voor biodiversiteit in vochtige dekzandbossen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Brouwer, E. \ Duinen, G.A. van \ Jansen, A.J.M. \ 2016
Ongeveer een derde van de bossen op de arme zandgronden is aangelegd op voormalige natte heiden. Anders dan op droge zandgronden kan hier door herstel van de waterhuishouding de vochtvoorziening en zuurbuffering verbeterd worden, waardoor de abiotisc ...
help
Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wallis de Vries, M.F. \ Jansen, A.J.M. \ Vogels, J.J. \ 2016
Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelb ...
help
Nat zandlandschap van de 21e eeuw \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, M.G.C. \ Jansen, A.M.J. \ Tweel-Groot, L. van \ 2016
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom h ...
help
Zo veel rijker dan bureaustudies : review OBN-onderzoek nat zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
De Blust, G. \ 2016
Het OBN-deskundigenteam Nat zandlandschap is bijzonder productief geweest. De laatste acht jaar zijn niet minder dan zestien uitgebreide onderzoekrapporten en een synthesebrochure over dit landschapstype gepubliceerd. Behalve in rapportvorm, zijn de ...
help
Sensitivity analysis of a wetland methane emission model based on temperate and arctic wetland sites \ Biogeosciences [Wetenschappelijk artikel]
Huissteden, J. van \ Petrescu, A.M.R. \ Hendriks, D.M.D. \ Rebel, K.T. \ 2009
Modelling of wetland CH4 fluxes using wetland soil emission models is used to determine the size of this natural source of CH4 emission on local to global scale. Most process models of CH4 formation and soil-atmosphere CH4 transport processes operate ...
help
Moerasvogels, rietvogels, rietbeheer en vloedvlaktesoorten : verslag Veldwerkplaats Laagveen & zeeklei en Rivierenlandschap Tetjehorn, 23 april 2009 [Boek]
Winden, J. van der \ Verbeek, R. \ Luijten, L. \ [2009]
Allerlei bedreigde en kwetsbare vogelsoorten als baardman, snor, roerdomp, purperreiger, grote karekiet, rietzanger en porseleinhoen leven in riet (landriet, waterriet, rietzomen en rietland) en op vloedvlakten (oevers van rietmoeras en vennen). Deze ...
help
Voedselsituatie voor gruttokuikens bij verschillende graslandtypen [Brochure]
Kleijn, D. \ Kats, R. van \ Melman, D. \ Schekkerman, H. \ 2009
Weidevogels komen vooral voor op natte graslanden die in het verleden extensief gebruikt werden. Daardoor waren de meeste weidevogels al uitgebroed voordat de eerste agrarische werkzaamheden plaatsvonden. Daarnaast stelde enerzijds de beperkte snelhe ...
help
Goudse sportvelden zakken niet in : Theo Verdoold zorgt voor stabiele sportvelden in wegzakkend Gouda [special : waterbeheer bij sportvelden] \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Meel, J. van \ 2008
De stad Gouda is gebouwd op veengrond. Dit brengt met zich mee dat de stad en de omliggende gemeenten constant rekening moeten houden met bodemverzakkingen. Theo Verdoold, teamleider van Groen & Sport bij Cyclus in Gouda, vertelt hoe hier in zijn gem ...
help
Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]De volledige Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden
2008
5 partijen (waaronder gemeente Haarlemmermeer en Dura Vermeer) hebben hun kennis en kunde van bouwen in natte gebieden gebundeld, met als resultaat de ‘Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden’. Ze onderscheiden 5 typen waterberging en 7 typen water ...
help
Gevaarlijk gras : dit najaar groter risico op besmetting met leverbot : special Grasland \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2007
GD-leverbotspecialist Lammert Moll waarschuwt veehouders in waterrijke gebieden in het bijzonder voor leverbot gedurende dit najaar
help
Biotoop oever, moeras en open water [natuurlijk met vaste planten \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Donkelaar, R. van \ 2005
De moeras- en waterbiotoop omvat een groot aantal verschillende plantengemeenschappen. Ze zijn te vinden op vochtige plaatsen langs de oever tot in open water van een meter diep. Meestal is er veel licht en is de omgeving voedselrijk. Een mooi voorbe ...
help
Evaluatie verdrogingsbestrijding Gelderland : voortgang 2003 [Boek]
Royal Haskoning \ 2003
In 1996 zijn in Gelderland door de betrokken instanties de doelen met betrekking tot verdrogingsbestrijding en de aanpak uitgewerkt. De aanpak van de verdrogingsbestrijding in Gelderland is in het jaar 2000 geëvalueerd (Arcadis, 2000). Om de voortgan ...
help
Machines voor beheer van natte graslanden : een studie naar de kosten van beheer van natte en vochtige graslanden met aangepaste machines [Boek]
Jong, J.J. de \ 2003
In dit rapport is een studie beschreven naar aangepaste machines voor het maaien van natte graslanden. Er zijn onder verschillende omstandigheden tijdstudies verricht naar de machines. Op basis van informaties van de eigenaren van de machines zijn ta ...
help
Peat bog restoration by floating raft formation : the effects of groundwater and peat quality \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Tomassen, H.B.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.