Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 423

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="bodemtemperatuur"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Podo maakt bodemmetingen stuk eenvoudiger : bodemsensoren in handzaam apparaatje beschikbaar voor groundsmen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2015
In het betaald voetbal wordt er al enkele jaren mee gewerkt: sensoren die het bodemvocht, de EC-waarde en de temperatuur meten. Met behulp van deze gegevens weten de groundsmen van de Europese grootmachten en diverse Nederlandse BVO’s de velden in op ...
help
Primeur op congres: onderzoeksresultaten urban heat effect door kunstgras : WUR-onderzoeker bestudeert op verzoek van vakblad Fieldmanager effect door kunstgras \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Theeuwes, N. \ 2015
Er bestaat vermoedelijk een groot verschil tussen de temperatuur van kunstgras en die van natuurgras bij hitte. Als kunstgrasvelden hitte-eilandjes vormen, zou dit een groot effect hebben op het stadsklimaat. Natalie Theeuwes van de Wageningen Univer ...
help
De groei van gras \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
2015
Gras groeit overal en altijd. Als houders van ‘ruwvoerverwerkers’ weten we wel hoe gras groeit. Of ... toch niet?
help
'We leven op de kalender, niet naar de natuur' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
In het najaar zakt de bodemtemperatuur en dat is dan ook het moment waarop de voorjaarsbloeiende bolgewassen worden geplant. De praktijk leert dat de temperatuur cruciaal is met het oog op het ontstaan van virussen zoals Fusarium en Augustaziek. Hoe ...
help
Eerste curve grasgroei en bodemtemperatuur : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Remmelink, G. \ Philipsen, B. \ Stienezen, M. \ Tjoonk, L. \ Kuiper, I. \ 2015
De Weideman publiceerde in 2014 wekelijks cijfers over grasgroei en bodemtemperatuur. Deze cijfers zijn aangeleverd door veehouders die wekelijks de bodemtemperatuur en de drogestofopbrengst hebben gemeten. Uit de cijfers is het verloop van de grasgr ...
help
Drinking water temperature in future urban areas [Boek]
Agudelo-Vera, Claudia \ Blokker, Mirjam \ Wielen, Paul van der \ Raterman, Bernard \ Dorland, Edu \ 2015
De drinkwatertemperatuur aan de tap wordt maar beperkt beïnvloed door de temperatuur af pompstation; de bodemtemperatuur heeft juist grote invloed. Wanneer de bodemtemperaturen stijgen door klimaatverandering en toenemende verstedelijking, zal ook de ...
help
Haalbaarheid van maatregelen tegen ongewenste opwarming van drinkwater in het leidingnet [Boek]
Blokker, M. \ Horst, P. \ Moerman, A. \ Mol, S. \ Wennekes, R. \ 2014
De temperatuur van water in het leidingnet wordt beïnvloed door de bodemtemperatuur die op zijn beurt beïnvloed wordt door het weer, de omgeving en bodemsoort. Klimaatveranderingen en verstedelijking kunnen in de toekomst leiden tot overmatige opwarm ...
help
Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen : voordelen, gevolgen en risico's in kaart gebracht : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, S.E. de \ Kools, S.A.E. \ Witte, H.J.L. \ 2013
Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe 'groen' is een gesloten bodemene ...
help
Buis wint warmte terug : je draai vinden met de kunststof wikkelbuis \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Arnhem, H. van \ Kern, J. \ 2013
Firma Frank & Krah Wickelrohr GmbH heeft in samenwerking met onderzoeksinstituut FITR een leidingsysteem voor het benutten van bodem- en rioolwaterwarmte ontwikkeld op basis van het PKS wikkelbuissysteem. Omdat de opbrengst van de afvalwaterwarmte va ...
help
Biologische grondontsmetting met Herbie (‘Bodemresetten’) als alternatief voor stomen 2011-2012 [Boek]
Ludeking, D. \ Termorshuizen, A. \ Wubben, J. \ Wurff, A. van der \ Streminska, M. \ Helm, F. van der \ 2013
In een meerjarig onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas als Energiebron, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en BLGG gekeken naar ‘Bodemresetten met Herbie’ als a ...
help
A study to determine the soil moisture and temperature dynamics : in the Baakse Beek-Veengoot catchment [Studentenverslag]
Zou, Y. \ 2012
This Bachelor research thesis is to understand the water dynamics in the dry periods and wet periods to reduce negative consequences, resulting from the extreme weather conditions. When extreme rainfall occurs on soil with a low water retention capac ...
help
Klimaatverandering in het stedelijk gebied : groen en waterberging in relatie tot de bodem [Boek]
Dirven-van Breemen, E.M. \ Hollander, A. \ Claessens, J.W. \ cop. 2011
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het optimaal benutten van de bodem bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen in het stedelijke gebied (het voorkomen van wateroverlast en het terugdringen van het hitte-eilandef ...
help
Licht terugwinnen onder hagelnetten met wit gras \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliegen-Verschure, A. \ 2010
Is wit gras de praktische oplossing voor lichtreflectie onder hagelnetten? Uit proeven is gebleken dat met witte Extendayfolie licht kon worden teruggewonnen zowel in Italië als in Nederland. Bovendien heeft een dergelijke witte folie een gunstig eff ...
help
Oorzaak schilvlekjes bij Elstar zit 'm in de teelt : aanpassingen in de teelt \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Kers, M. \ 2010
Schilvlekjes ondermijnen de kwaliteit van Elstar en dat heeft grote financiële gevolgen. Een juiste aansturing in de bewaring kan de aantasting sterk verminderen. Om de gevoeligheid voor aantasting in bewaring te voorkomen, is het nodig de achterligg ...
help
Temperature and wetting effects on phosphate sorption by soil [Studentenverslag]
Hijink, G.M. \ 2010
Early in the growing season phosphate (P) shortages are not uncommon in agricultural practice. Low temperatures may play a role. Temperature affects P adsorption and desorption and microbial activity. Many researchers studied P-sorption while microbi ...
help
Methane emissions in two drained peat agro-ecosystems with high and low agricultural intensity \ Plant and soil : international journal on plant - soil relationships [Wetenschappelijk artikel]
Schrier-Uijl, A.P. \ Kroon, P.S. \ Leffelaar, P.A. \ Huissteden, J.C. van \ Berendse, F. \ Veenendaal, E.M. \ 2010
Methane (CH4) emissions were compared for an intensively and extensively managed agricultural area on peat soils in the Netherlands to evaluate the effect of reduced management on the CH4 balance. Chamber measurements (photoacoustic methods) for CH4 ...
help
Model voor de berekening van de watertemperatuur in het leidingnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blokker, M. \ Pieterse-Quirijns, I. \ 2010
Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. Die temperatuur wordt bijna volledig bepaald door de temperatuur van de bodem waarin de leidingen zich bevinden: het water verblijft namelijk ...
help
Directe beluchting champignonteelt (2) : technisch ontwerp, bouw en test prototype [Boek]
Gielen, J.H. \ 2010
Tijdens de teelt van champignons is het met de huidige indirecte beluchting (macro klimaatregeling) en de bijbehorende luchtverdeelsystemen vrij onvoorspelbaar hoe het aantal stuks, de groeisnelheid en de kwaliteit c.q. opbrengst op het door de teler ...
help
Stem temperatuur af op gewasbehoefte : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rijkers, D. \ 2009
Vanaf half januari neemt langzaam de daglengte weer toe en kan de bodemtemperatuur weer langzaam worden verhoogd. Over het algemeen is 15-16° een goede temperatuur
help
Aaltjes blij met warmere bodem \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, G. van den \ 2009
Doordat de bodem warmer wordt, begint het aaltjesseizoen daardoor steeds vroeger. Wat de exacte impact voor de boomkwekerij is, blijft vooralsnog onduidelijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.