Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1817

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="chemische eigenschappen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bodem- en hydrochemisch onderzoek randzone Aamsvee [Boek]
Mullekom, Mark van \ Smolders, Fons \ Roelofs, Jan \ 2016
Op basis van het bodemtype, de bodemchemie en de te verwachten hydrologische omstandigheden (zowel kwantitatief als kwalitatief) kunnen de kansen voor het herstel of de ontwikkeling van vochtige tot natte schraalgraslanden en geschikte herstelmaatreg ...
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
Effecten van meteorologische condities, het kerven en kaalscheren van de zeereepzone op de samenstelling van regenwater, bodemvocht en grondwater in de Kennemerduinen [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Arens, S.M. \ 2015
Dit rapport biedt inzicht in de hydrochemische effecten van het kerven en kaalscheren van de zeereepzone in de Noordwestkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, tegen de achtergrond van wisselende meteorologische condities. De onderzoekshypothese i ...
help
Baseline survey B11-5 on the German Continental Shelf [Boek]
Glorius, S.T. \ Weide, B.E. van der \ Kaag, N.H.B.M. \ 2013
A consortium, consisting of Wintershall Holding GmbH, GdF Suez, RWE Dea and EWE AG, is planning an exploration well in block B11-5, located within the Doggerbank (N2000 area). In order to assess any effect from this activity on the biological, physic ...
help
High Biofuel Blends in Aviation (HBBA) : ENER/C2/2012/ 420-1 final report [Boek]
Zschocke, Alexander \ Scheuermann, Sebastian \ Ortner, Jens \ 2012
This report presents the results of the research performed in accordance with tender ENER/C2/2012/ 420-1 “High Biofuel Blends in Aviation”. The purpose of this research was to analyse the properties of bio kerosene blends with various samples of conv ...
help
Recensie: Naslagwerk 'Standard Methods' bijna té compleet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2012
Toen ik het pakket op een regenachtige dag in juni aannam, besefte ik dat ik duidelijk zonder nadenken had ingestemd met deze recensie. Het leek mij uitermate handig om de 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater' in de kast te h ...
help
Biobased lubricants and greases : technology, and products [Boek]
Honary, L.A.T. \ Richter, E. \ cop. 2011
help
Evaluation of simulated aerosol properties with the aerosol-climate model ECHAM5-HAM using observations from the IMPACT field campaign \ Atmospheric chemistry and physics [Wetenschappelijk artikel]
Roelofs, G.J. \ Brink, H.M. ten \ Kiendler-Scharr, A. \ Leeuw, G. de \ Mensah, A. \ Minikin, A. \ Otjes, R. \ 2010
In May 2008, the measurement campaign IMPACT for observation of atmospheric aerosol and cloud properties was conducted in Cabauw, The Netherlands. With a nudged version of the coupled aerosol-climate model ECHAM5-HAM we simulate the size distribution ...
help
Abiotische randvoorwaarden - Dl. 3: Matig grote, ondiepe laagveenplassen [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Lange, H.J. de \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (Zeer) Goede Ecologische Toestand ((Z)GET) van het KRW type M27 ‘Matig grote, ondiepe laagveenplassen’. Meetgegevens van de twaalf ‘best besch ...
help
Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier : trendanalyse hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007 [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Gegevens uit het biologisch basismeetnet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden in onderlinge samenhang verwerkt. De oppervlaktewateren (ca 90% sloten) zijn grotendeels verzoet en zeer rijk aan totaal-fosfaat (0,72 mg P/l) en totaa ...
help
Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
help
30 jaar Rijnwater = 30 Jahre Rheinwasser - Dl. 2: Organische parameters = Organische Parameter [Boek]
Bannink, A. \ Stoks, P. \ 2009
In deel 1 van 30 jaar Rijnwater, dat in maart 2009 verscheen, zijn de algemene parameters behandeld. In dit tweede deel wordt een aantal organische groepsparameters behandeld alsmede een selectie van organische microverontreinigingen. De metingen wor ...
help
Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
help
Hydrology of the Bonneville Salt Flats, Northwestern Utah, and simulation of ground-water flow and solute transport in the shallow-brine aquifer [Boek]
Mason, J.L. \ Kipp, K.L. \ [ca. 2008]
help
Inventarisatie milieukundige bodemonderzoeken rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent,effluent en zuiveringsslib [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2007
In dit rapport zijn een 50-tal bodemonderzoeken geïnventariseerd. Met name bodemonderzoeken van voormalige slibdroogbedden hadden daarbij de aandacht. Deze kunnen immers beschouwd worden als een "worst case" situatie. Ter plaatse van voormalige slibd ...
help
'Glycerine goed alternatief melasse' : Congres Schothorst Feed Research belicht effect biobrandstoffen op voer \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2006
De productie van energie uit biomassa wordt gezien als belangrijk alternatief voor toepassing van fossiele brandstoffen. Biodiesel en -ethanol zijn biobrandstoffen die worden geproduceerd uit landbouwgewassen. De concurrentie tussen food en feed zal ...
help
Hydrochemische typering van de bronnen van Vitens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Krikken, A. \ Hoogendoorn, J. \ Aulich, C. \ 2006
Waterbedrijven genereren grote hoeveelheden chemische gegevens in het kader van de monitoring van de (drink)waterkwaliteit. Het gaat hierbij enerzijds om een 'momentane' toetsing ter controle van het primaire proces van drinkwaterproductie en - distr ...
help
Lignin as additive in paper production [Presentatie]
Jong, E. de \ Gosselink, R. \ 2006
Presentatie over lignine als toevoeging in de papierproductie.
help
The structure and properties of water [Boek]
Eisenberg, D. \ Kauzmann, W. \ 2005
The authors have correlated many experimental observations and theoretical discussions from the scientific literature on water. Topics covered include the water molecule and forces between water molecules; the thermodynamic properties of steam; the s ...
help
Zwembaden vol dode muizen \ Natuur, wetenschap & techniek [Artikel]
Braun, B. \ 2005
Vanaf 2005 moeten producenten van chemische stoffen in de Europese Unie aantonen, dat deze stoffen niet schadelijk zijn voor mens of milieu. Voor 30.000 stoffen is aanvullend toxicologisch onderzoek nodig. Desastreus voor miljoenen proefdieren, stelt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.