Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De moeizame weg naar digitale informatievoorziening over het historisch landschap : over verdwenen webportals en problematische systemen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Visser, S. \ Renes, J. \ 2013
De initiatieven van verschillende ministeries om gegevensbestanden over historische landschappen op te bouwen, passen in een periode waarin de nationale overheid zichzelf nog beschouwde als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het landschap. De aa ...
help
Erfgoed in interessante tijden [Rede]
Renes, J. \ 2011
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Erfgoedstudies, in het bijzonder erfgoed van stad en land, vanwege het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe ...
help
Het historische cultuurlandschap in Nederland : stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid 2010 \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Braaksma, P. \ Renes, J. \ Spek, T. \ Weijschedé, T.J. \ 2010
Tijdens de eerste Dag van het Historisch Cultuurlandschap op 17 november 2006 in Utrecht is onder meer de balans opgemaakt van de wijze waarop het historische cultuurlandschap heden ten dage verankerd is in het wetenschappelijk onderzoek, het beleid ...
help
De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd? : Landschap in het nieuws \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ 2009
Ecologen waren blij met de initiatieven voor ontpolderen van de hertogin Hedwigepolder, omdat het weghalen van de dijken zal leiden tot een nieuw schorrengebied met hoge natuurwaarden. Tegenstanders betreuren het verdwijnen van goede landbouwgrond en ...
help
Historisch perspectief als recept \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2008
De laatste decennia is de aandacht binnen de Nederlandse landschapsecologie - en ook in de WLO - vooral uitgegaan naar zoveel mogelijk natuurlijke systemen, met de Ecologische Hoofdstructuur als belangrijkste boegbeeld. Voor de komende jaren is het e ...
help
Nationale landschappen, bruikbaar concept voor het beheer van cultuurlandschappen? \ Geografie [Artikel]
Renes, J. \ 2008
Al meer dan 25 jaar probeert de overheid Nationale Landschappen van de grond te krijgen. Goede voornemens struikelen echter keer op keer over conflicterende belangen. In maart start minister Verburg van LNV met frisse moed een pilot met enkele gebied ...
help
Landscapes in the Dutch National Ecological Network \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ 2007
This article focuses on the impact of the ecological networks (NEN) on cultural landscapes. It states that the landscape is often wrongly neglected in discussions on the NEN, in favour of ‘new nature’. The old, ecologically rich cultural landscapes, ...
help
Vluchtschansen in Midden-Limburg : boerenschansen uit de 16de en 17de eeuw als schuilplaatsen voor de plattelandsbevolking \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Lascaris, M.A. \ Renes, J. \ 2007
In dit tweede artikel (van twee) over cultuurlandschap gaat de aandacht naar cultuurhistorisch onderzoek naar vluchtplaatsen. Weinig is tot nu toe bekend over schansen in dit gedeelte van Limburg. Van grotere schansen en vestingswerken zijn soms gede ...
help
Landschap in de EHS : EHS in het landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2006
In deze bijdrage komt aan bod, wat 15 jaar Ecologische Hoofdstructuur voor het landschap heeft betekend. Allereerst komen begrippen als landschap en natuur aan bod, waarna het natuur- en landschapsbeheer ter sprake komt, met 1980 als overgangstijd na ...
help
Nieuwe kijk op de geschiedenis van het Drentse zandlandschap [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ 2006
Beschrijving van het proefschrift van Theo Spek (2004, Wageningen) over esdorpen in Drenthe. De wordingsgeschiedenis van brinken, essen (dorpsakkers), heidegrond, plaggenbemesting, cultuurlandschap. De geschiedenis van grootgrondbezit. Kortom: een hi ...
help
Entwicklung von Siedlung und Kulturlandschaft in den Sandgebieten der südlichen Niederlande unter Berücksichtigung von Siedlungsmodellen \ Siedlungsforschung : Archaeologie, Geschichte, Geographie [Artikel]
Renes, J. \ Kolen, J.C.A. \ 2006
Es geht hierbei insbesondere um einen Abriss der Entwicklung der Kulturlandschaftsforschung ab ungefähr 1950 und um die Art und Weise wie sich Historische Geographie, Landschaftsarchäologie und benachbarte Wissenschaftsdisziplinen wie Kulturgeschicht ...
help
Het postmoderne historische landschap : ontwikkelingen in historisch geografisch onderzoek \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Renes, J. \ 2005
Indentiteit is een belangrijk onderdeel van het postmodernisme en is vooral het onderzoeksterrein van sociaal en historisch geografen. De auteur (werkzaam voor Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit) geeft een beeld van het onderzoek naar histori ...
help
Themanummer 'Cultuurhistorie en water' \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Berg, T.P. van den \ Purmer, D.M. \ Renes, J. \ 2005
Een themanummer naar aanleiding van het twintig jarig bestaan van de Historisch Geografische Vereniging Utrecht. Bij deze uitgave behoort een CD
help
Kansen voor water en cultuurhistorie in kaart gebracht \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Renes, J. \ 2005
Dit artikel toont aan, dat de combinatie van cultuurhistorie en waterbeheer grote kansen biedt. Niet alleen is een belangrijk deel van Nederlands landschappelijk erfgoed gerelateerd aan water, ook kan historisch en historisch-geografisch onderzoek wi ...
help
Geschichten zwischen Grundlagenforschung und Anwendung \ Kulturlandschaft : Zeitschrift fuer Angewandte Historische Geographie [Artikel]
Renes, J. \ 2005
help
Water management and cultural landscapes in The Netherlands \ Polder pioneers : the influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ 2005
During the Early Middle Ages, on the eve of the great period of fenland reclamations, almost half of the present-day Netherlands consisted of fen- and peatlands. Fenlands are found in areas with stagnating water. Small fenland reclamations took place ...
help
Different methods for the protection of cultural landscapes : the example of an early industrial landscape in the Veluwe region, The Netherlands \ European rural landscapes: persistence and change in a globalising environment [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ 2004
Planning is an instrument for the protection of cultural landscape; it is better suited than legal protection. This is illustrated by the paper making landscape and the complex system of artificial watercourses that was built to power these paper mil ...
help
Nieuwe natuur in een oud landschap : cultuurhistorie en natuurontwikkeling in het rivierengebied [themanummer ecologische netwerken] \ De levende natuur [Artikel]
Renes, J. \ 2003
In het rivierengebied spelen cultuurhistorische kenmerken van het landschap een rol bij de belemmeringen voor het uitvoeren van natuurontwikkeling. De Maasuiterwaarden bij Giessen (Noord-Brabant) zijn daar een goed voorbeeld van
help
Oude kaarten als bron voor onderzoek naar de geschiedenis van het landschap \ Caert-thresoor : tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland [Artikel]Bijbehorende website
Renes, J. \ 2003
Bijdrage aan het afscheidssymposium van Leidse conservator D. de Vries
help
Toekomst : sprengenbeken en ruimtelijke ordening \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.