Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het Drentsche Aa-gebied, ruim 50 jaar draagvlak, dwarsverbanden en deskundigheid \ De levende natuur [Artikel]
Windt, H.J. van der \ Bommel, S. van \ 2015
Veel bestuurders en beheerders zullen denken aan gedoe en gedonder als het gaat om het Drentsche Aa-gebied. Al ruim een halve eeuw proberen zij, samen met belangengroepen en deskundigen, het gebied beter en mooier te maken, maar telkens blijken ook d ...
help
Scenes uit een huwelijk: vijftig jaar natuurbeheer en erfgoedzorg in het Drentsche Aa-gebied \ De levende natuur [Artikel]
Elerie, J.N.H. \ Spek, T. \ 2015
'Alleen al de cultuurhistorische betekenis van het Stroomdallandschap Drentsche Aa rechtvaardigt het behoud ervan', aldus de landschapsarchitect Harry de Vroome bij de presentatie van het Gedachtenplan in 1965. Dertig jaar later is hij als één van de ...
help
Drentsche Aa bij de tijd : visie van Staatsbosbeheer op ontwikkeling en beheer in de 21e eeuw \ De levende natuur [Artikel]
Schipper, P.C. \ Elerie, J.N.H. \ Takman, E. \ Wolf, J.A. \ Vegter, U. \ 2015
Natuurbescherming gaat om behoud en om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het verleden is een belangrijke inspiratiebron, maar een visie is op de toekomst gericht. Het gaat om de natuur, maar ook om de mens en het landgebruik in en rond het natuu ...
help
Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa, wat is het vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, J.P. \ Smittenberg, J.C. \ Vegter, U. \ Schipper, P.C. \ Hooijmeijer, J.C.E.W. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2015
Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa heeft veel opgeleverd; het is het best bewaarde beekdal van de laaglanden van Noordwest Europa, beschermd natuurgebied en cultuurhistorisch erfgoed in de vorm van een gaaf heide-, beken- en esdorpenlandsch ...
help
De wilgen van de Biesbosch \ De levende natuur [Artikel]
Zwaenepoel, A.A.G. \ Cosyns, E.R. \ Maes, N.C.M. \ Loon, R.W.A. van \ Muusse, T.O.V. \ 2015
In 2012-2013 zijn de wilgen van de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch geïnventariseerd en is hun verspreiding gekarteerd. Er zijn meer dan 50 wilgentaxa aangetroffen. Het overgrote deel van deze taxa is het gevolg van introducties uit de 19 ...
help
Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Spek, T. \ Bijlsma, R.J. \ Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Visser, N. \ 2014
Hoewel het landschap in het Nationale Park De Hoge Veluwe op het eerste gezicht grotendeels natuurlijk lijkt, blijkt bij nadere beschouwing dat de mens in vrijwel alle tijden van de geschiedenis grote invloed op de natuur van dit gebied heeft uitgeoe ...
help
Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Graeff, J.J. de \ 2013
Natuurmonumenten heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de toekomst van de Nederlandse natuur en op het natuurbeleid. Deze visie is primair opgesteld voor de eigen organisatie: welke koers kiest Natuurmonumenten en wat betekent dat voor de eigen inzet ...
help
Herstel van historische boselementen op de Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Boosten, M. \ Benthem, M.H.A. van \ 2011
De provincie Gelderland wil de rijke cultuurhistorie van de Veluwse bossen voor het voetlicht brengen. Dit doet zij door het stimuleren van uitvoeringsprojecten waarbij historische elementen of structuren in het bos worden beheoduen, geaccentueerd, g ...
help
Ontgrondingen en cultuurhistorie: knelpunt of kans? \ De levende natuur [Artikel]
Purmer, D.M. \ 2009
Binnen dit themanummer over ontgrondig een aparte bijdrage over de cultuurhistorische waarde van de bodem. De Rijksdienst RACM heeft de belangrijkste archeologisch waardevolle terreinen in kaart gebracht. Graafwerkzaamheden in het kader van natuuront ...
help
Schoonheid als drijfveer: 100 jaar landschap bij Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Lochem-van der Wel, S. van \ Purmer, M. \ 2005
De cultuurhistorische waarde van landschappen. De ontwikkeling van visie op: historisch landschap, karakteristieke gebouwen en archeologie
help
De landschapsatlas van Vlaanderen als kader voor een integrale landschapszorg \ De levende natuur [Artikel]
Antrop, M. \ Eetvelde, L.V. Van \ 2004
Een eerste inventarisatie van de landschappen dateert van de periode 1960-1970. De Landschapsatlas is nu één van de nieuwe beleidsdocumenten in de integrale landschapszorg in Vlaanderen. Het accent werd gelegd op de gaafheid, herkenbaarheid en samenh ...
help
Nieuwe natuur in een oud landschap : cultuurhistorie en natuurontwikkeling in het rivierengebied [themanummer ecologische netwerken] \ De levende natuur [Artikel]
Renes, J. \ 2003
In het rivierengebied spelen cultuurhistorische kenmerken van het landschap een rol bij de belemmeringen voor het uitvoeren van natuurontwikkeling. De Maasuiterwaarden bij Giessen (Noord-Brabant) zijn daar een goed voorbeeld van
help
Landgoederen en buitenplaatsen: verweving van natuur : thema ecologische geschiedenis en cultuur : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, P.A. \ 2002
Landgoederen hebben grote natuurwaarden door de zeldzame vegetatie die er te vinden is
help
Stimulerender internationale beschermingstitels voor cultuurlandschappen gewenst \ De levende natuur [Artikel]
Terwan, P. \ 2001
Internationale beschermingstitels voor waardevolle cultuurlandschappen (bij. Waterland) blijken een hoog papieren gehalte te hebben, zowel wat betreft feitelijke bescherming als ter beschikking gestelde budgetten. Waardevolle cultuurlandschappen zoud ...
help
Het Nederlandse en Vlaamse heidelandschap \ De levende natuur [Artikel]
Odé, B. \ Groen, C.L.G. \ De Blust, G. \ 2001
Overzicht van de inkrimping van het heideareaal en de verschillende onderdelen van het heidelandschap (hoogveen, natte heide, droge heide, heischraal grasland, stuifzand, vennen) in Nederland en Vlaanderen sinds 1850, en de achteruitgang van de kwali ...
help
Natuurlijkheidsgraden en natuurontwikkeling \ De levende natuur [Artikel]
Londo, G. \ Wirdum, G. van \ 1994
help
Grienden, een verdwijnend cultuurlandschap? \ De levende natuur [Artikel]
Reijnders, T. \ 1964
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.