Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mooi (in 't) holt - De bosgeschiedenis van Nationaal Landschap Winterswijk \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Smalbraak, J. \ 2013
De bossen rond Winterswijk stonden al in de 19e eeuw bekend om hun formidabele eiken en hun rijkdom aan zeldzame plantensoorten.'Mooi holt' in beide betekenissen van het woord: hout en bos. Nog steeds liggen veel boerderijen in de Oost-Achterhoek 'mo ...
help
De veranderende landbouw als drager van het veenweidelandschap \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Rienks, W.A. \ 2012
De afgelopen eeuw was de landbouw en met name de melkveehouderij een belangrijke drager van het veenweidelandschap. De ontwikkelingen in de melkveehouderij staat niet stil. In de afgelopen 50 jaar zijn de boerenbedrijven veel groter geworden, de koei ...
help
Burgerparticipatie in Amstelland : fopspeen of realiteit? \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Tilburg, K. van \ 2012
2004. Gemeenten met gebied in Amstelland komen na langdurig onderling overleg en discussie met vele betrokken partijen tot een gemeenschappelijke ‘beleidsuitgangspunten voor de toekomst van Amstelland’. Een waardevol initiatief. Om handen en voeten t ...
help
Veenweiden : om de toekomst van een historisch landschap \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, H. \ 2012
'De westelijke veenweiden vormen het meest typische Nederlandse landschap dat er is.' Zo begon het rapport 'Waarheen met het veen'. Over dat landschap hebben we in de voorgaande bijdragen al veel kunnen lezen. Aan het eind van deze bundel wil ik prob ...
help
De veelzijdigheid van een landschapsarchitect [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Rutte, R. \ 2012
In 2011 verscheen een studie over het werk en de persoon J.T.P Bijhouwer: grensverleggend landschapsarchitect. In het eerste hoofdstuk ligt de nadruk op zijn vorming als botanicus in Wageningen en America. Over zijn ideeënvorming over tuinarchitectuu ...
help
Twee atlassen, één gedachte? [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Bont, C. de \ 2012
Besproken worden: Atlas van Nederland in het Holoceen (Vos, Bazelman, 2011) en Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden (Borger, Horsten. OverHolland, 2011)
help
"We zijn als wetenschappelijke discipline onvolwassen gebleven": interview met Jelle Vervloet bij zijn afscheid \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Baas, H. \ Brand, N. \ 2011
Een interview met Jelle Vervloet over zijn wetenschappelijke loopbaan. Dit naar aanleiding van zijn afscheid (april 2011) als hoogleraar historische geografie van het Nederlandse landschap aan de Wageningen Universiteit
help
De invloed van het Belvederebeleid op de historische geografie en het historisch cultuurlandschap: een gesprek met Guus Borger en Theo Spek [10 jaar Belvedrebeleid, een dubbelinterview] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Baas, H. \ Brand, N. \ 2010
In het dubbelinterview met de hoogleraren Guus Borger (Amsterdam) en Theo Spek (Groningen) staat de evaluatie van tien jaar Blevederebeleid centraal. Het geeft een blik op de toestand van de academische historische geografie. Beiden constateren dat h ...
help
Het historische cultuurlandschap in Nederland : stand van zaken in onderzoek, onderwijs en beleid 2010 \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Braaksma, P. \ Renes, J. \ Spek, T. \ Weijschedé, T.J. \ 2010
Tijdens de eerste Dag van het Historisch Cultuurlandschap op 17 november 2006 in Utrecht is onder meer de balans opgemaakt van de wijze waarop het historische cultuurlandschap heden ten dage verankerd is in het wetenschappelijk onderzoek, het beleid ...
help
Groene kerkterreinen: landschapselementen en identiteit \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 2010
Al sinds het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw bestaat binnen het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland aandacht voor religieus erfgoed. Zo startte Landschapsbeheer Groningen toen ( met Stichting Oude Groninger kerken en lokale vrij ...
help
Een kooi op stand : de andere geschiedenis van de eendenkooi \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Wolff, A. \ 2009
De belangrijkste functie van een eendenkooi op een buitenplaats was de aanvoer van gevogelte voor eigen consumptie. Wat overbleef werd verhandeld. In de tegenwoordige tijd is de eendenkooi erkend als cultuurhistorisch landschapselement en vervagen de ...
help
Cultuurlandschap en stedenbouw in balans? \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Baas, H. \ 2009
Onlangs verscheen de Erfgoedbalans 2009. Deze gaat deel uitmaken van de beleidscyclus van de rijksoverheid en past bij de groeiende aandacht - bij de overheid maar ook in de maatschappij - voor beleidsverantwoording. Erfgoed en zorg daarvoor vanuit d ...
help
De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd? : Landschap in het nieuws \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ 2009
Ecologen waren blij met de initiatieven voor ontpolderen van de hertogin Hedwigepolder, omdat het weghalen van de dijken zal leiden tot een nieuw schorrengebied met hoge natuurwaarden. Tegenstanders betreuren het verdwijnen van goede landbouwgrond en ...
help
Kennis over Nederlandse essenlandschappen en plaggendekken gebundeld \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Doesburg, J. van \ 2008
Na het verschijnen van de monumentale dissertatie over het Drentse esdorpenlandschap (T. Spek, 2004) is het laatste woord over plaggendekken en essenlandschappen nog niet gezegd. Het RACM organiseerde in 2006 een symposium hierover. Dit artikel gaat ...
help
Cultuurhistorie in natuurontwikkeling : twaalf projecten onder de loep \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Neefjes, J. \ Bleumink, H. \ Duinhoven, G. van \ Greeuw, S. \ 2007
Onder de vlag "Cultuurhistorie natuurlijk" wil het projectbureau Belvedere aandacht vragen voor cultuurhistorie bij de verdere invulling van de EHS. Bureau Overland werd gevraagd om in een verkennende studie twaalf natuurontwikkelingsprojecten te ond ...
help
Veluwse beken en sprengen : een uniek landschap [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Scholten, F.W.J. \ 2007
Bespreking van het boekwerk (uitgave Matrijs, 2007), dat een heldere uiteenzetting geeft van de menselijke activiteiten in het sprengengebied van de Veluwe. Kanttekeningen (in de zin van gemiste informatie) zijn er desondanks te noemen, zoals het bel ...
help
De Grebbelinie, een gelaagde geschiedenis \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
MacCartthy, B. \ Ee, J. van \ 2007
De Grebbelinie vormt een kenmerkend groen lint in het landschap tussen Nederrijn bij Rhenen en het Eemmeer bij Spakenburg. Deze verdedigingslijn is vanaf de 16e eeuw in acht verschillende fases opgebouwd, aangepast en uitgebreid. Door deze langdurige ...
help
Biografie van een boerenerf in de buurschap Wechele bij Deventer : 'den camp te Weechle daer die bussch plach te stane' \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Keunen, L.J. \ 2006
Deze studie maakt deel uit van het interdisciplinair onderzoek (Wageningen Universiteit en ROB Amersfoort) betreffende "De culturele biografie van de dekzandlandschappen van Salland en Achterhoek" In een vierjarig project proberen archeologen en hist ...
help
Nieuwe kijk op de geschiedenis van het Drentse zandlandschap [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ 2006
Beschrijving van het proefschrift van Theo Spek (2004, Wageningen) over esdorpen in Drenthe. De wordingsgeschiedenis van brinken, essen (dorpsakkers), heidegrond, plaggenbemesting, cultuurlandschap. De geschiedenis van grootgrondbezit. Kortom: een hi ...
help
Themanummer 'Cultuurhistorie en water' \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Berg, T.P. van den \ Purmer, D.M. \ Renes, J. \ 2005
Een themanummer naar aanleiding van het twintig jarig bestaan van de Historisch Geografische Vereniging Utrecht. Bij deze uitgave behoort een CD
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.