Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bukovinszky, T. \ Blesmeijer, J.C. \ Wäckers, F.L. \ Prins, H.H.T. \ Kleijn, D. \ 2016
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Nagegaan wordt of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in dez ...
help
Sturen op ruimtelijke kwaliteit in Overijssel : ontwikkelingsruimte versterkt natuur en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beukema, B. \ Stoffer, H.J. \ Veen, M.P. van \ 2015
Wat vinden de inwoners van Overijssel belangrijk aan hun leefomgeving? Naast werkgelegenheid hechten ze veel belang aan behoud van natuur en landschap. Dat stelt de provincie Overijssel voor de vraag waar de balans tussen economische groei en kwalite ...
help
Forum: Pleidooi tegen verdere juridisering: reactie op artikel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Opstal, A.J.F.M. van \ 2009
Het forumartikel "Pleidooi voor meer afdwingbaarheid" van Fred Kistenkas in Landschap 2008-2, waarin geconcludeerd wordt dat verdere juridisering van natuur- en landschapsregelgeving noodzakelijk is, is onvoldoende onderbouwd en de relevantie en meer ...
help
Pleidooi voor meer afdwingbaarheid : landschaps- en natuurbeleid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ 2008
Een wettelijke verplichte toets die beleid afdwingbaar maakt, zoals de habitattoets dat doet bij Natura 2000, komen we niet tegen bij het beleid met betrekking tot de EHS, Nationale Parken, Belvédère-gebieden en Nationale Landschappen. Blijven we in ...
help
Lommel Kolonie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Straaten, J. van \ 2008
Vanaf 1850 zijn in de Nederlandse en Belgische Kempen vloeiweiden of wateringen aangelegd met de bedoeling de bodemvruchtbaarheid te vergroten. Ze werden enkele keren per jaar bevloeid met mineraalrijk water uit het kanaal Bocholt-Herentals, zie ook ...
help
Historisch perspectief als recept \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2008
De laatste decennia is de aandacht binnen de Nederlandse landschapsecologie - en ook in de WLO - vooral uitgegaan naar zoveel mogelijk natuurlijke systemen, met de Ecologische Hoofdstructuur als belangrijkste boegbeeld. Voor de komende jaren is het e ...
help
Op pad met... Jaap Dirkmaat in de gletsjerdalen bij Groesbeek : alles is te koop met geld, ook een mooi landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2007
Interview met Dirkmaat, eerder werkzaam bij Das & Boom, dat "omgevormd" is tot Nederlands Cultuurlandschap, waar hij directeur van is. Hij legt uit, hoe hij tegen cultuurlandschap aankijkt, en hoe men eerder omgegaan is met het vormen van het landsch ...
help
Landschap in de EHS : EHS in het landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2006
In deze bijdrage komt aan bod, wat 15 jaar Ecologische Hoofdstructuur voor het landschap heeft betekend. Allereerst komen begrippen als landschap en natuur aan bod, waarna het natuur- en landschapsbeheer ter sprake komt, met 1980 als overgangstijd na ...
help
Respect voor het landschap van het verleden [thema toekomst rivierengebied] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bervaes, J.C.A.M. \ 2004
Bij het opstellen van het regionaal plan Bommelerwaard is een inventarisatie gemaakt van relicten uit de ontginningsgeschiedenis van dit gebied. Bij het nemen van maatregelen in het kader van meer ruimte voor de rivier zal nadrukkelijk rekening gehou ...
help
Ruimte voor de rivier als cultuurhistorie van de toekomst : zoektocht naar de aard van een ontwerpopgave [thema toekomst rivierengebied] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Drimmelen, C. van \ Buuren, M. van \ 2004
In dit artikel wordt de ruimtelijke ontwerp-opgave van 'Ruimte voor de rivier' beschreven aan de hand van voorbeelden
help
Landschaps-prototypering : een integrale benadering voor het ontwerpen en analyseren van multifunctionele agrarische landschappen [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jellema, A. \ 2003
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een methodiek waarmee de mogelijkheden tot functie-integratie in het landelijk gebied ruimtelijk kan worden verkend
help
De Europese landbouw als schakel tussen land en klant [Landbouw drager van het landschap?] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vos, W. \ 2002
Dit artikel geeft, als introductie op het themanummer landbouw - landschap, een overzicht van de Europese landschappen, de rol van de landbouw, en de veranderingen in het landschap
help
Het cultuurlandschap en de boer : de rol van agrariërs als natuur- en landschapsbeheerders [Landbouw drager van het landschap?] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Guldemond, J.A. \ Kloen, H. \ 2002
De auteurs zien in agrarisch gebruik in combinatie met gericht natuur- en landschapsbeheer goede mogelijkheden voor beheer van het landelijk gebied, waarin burgers van de ruimte kunnen genieten, en waar tevens voedselproductie plaatsvindt
help
Kitschlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Keessen, J. \ 2002
De landbouw is niet langer de belangrijkste vormende kracht in het landschap. Toch wensen stedelingen een historisch, ruraal landschap om in te recreëren en te wonen. Dat stelt hoge eisen aan planners en beleidsmakers. Want anders ontstaan er kitsch ...
help
Toekomst voor een historisch landschap? : het veenweidegebied tussen wereldmarkt en Randstad [Landbouw drager van het landschap] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ploeg, B. van der \ 2002
Het Groene Hart is een bedreigd landschap. Voor de huidige landbouw bestaat geen toekomst, en zonder landbouw heeft het veenweidegebied geen toekomst
help
Kansen voor het landschapsbeleid : het benutten van "buitenlui" als beheerder van het cultuurlandschap vraagt om ondersteuning \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rutte, R. le \ 2001
help
Schoonheid, cultuur en dynamiek : op zoek naar een ordenend principe voor het Nederlandse buitengebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Boersema, J.J. \ Snoo, G.R. de \ 2001
help
Paleo-ecologie van het rivierengebied : het prehistorische landschap als referentie voor natuurontwikkeling? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Louwe Kooijmans, L.P. \ 1997
help
Datering van essen en plaggenbodems : een archeologische onderzoeksmethode getest \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Spek, T. \ Oude Voshaar, J.H. \ 1995
help
Het Gartenreich : de wortels van de regionale landschapsplanning \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazendonk, N.F.C. \ Gelderen, N.M. van \ Kok, M. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.