Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 101

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel : een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015 [Studentenverslag]
Kouwen, J.M. van \ 2015
Het natuur- en cultuurlandschap van de Dinkel zijn daarbij onderzocht aan de hand van literatuur, en bodem- en geomorfologische data. Het historisch waterbeheer van de Dinkel van 1815-2015 is uiteengezet aan de hand van bestaande literatuur, waar nod ...
help
Wandelroute Landgoed Biljoen : een wandelpad richting de toekomst [Studentenverslag]
Buitendijk, R. \ Lanting, R. \ Maat, B. de \ [2014]
Het doel van dit inrichtingsvoorstel is het maken van een ontwerp van een wandelroute waarbij de ecologische-, cultuurhistorische-, en landschappelijke waarden van Kasteel Biljoen zo goed mogelijk tot uiting komen. Daarnaast is er gekeken naar landsc ...
help
Erfgoed als vector in gebiedsontwikkeling [Studentenverslag]
Wilde, L.J. de \ 2014
De groei van de bevolking en de economische groei hebben in relatief korte tijd geleid tot een grote transformatie van het Nederlandse landschap. Oude gebouwen, historische patronen in het landschap en andere cultuurhistorische elementen moesten veel ...
help
Wensen versus regelgeving : over de (on)mogelijkheden voor de gemeente Winterswijk om te anticiperen op de wensen van de eigenaren ter instandhouding van de waardevolle ‘scholtegoederen’ in het buitengebied [Studentenverslag]
Damme, L. ten \ 2014
Ontwikkelingen in het buitengebied kunnen leiden tot veranderingen in functies, waardoor leegstand, verruiging en verrommeling van het landschap dreigen. De gemeente Winterswijk wil juist inzetten op behoud en ontwikkeling van het agrarische cultuurl ...
help
Epe toekomstbestendiger : analyse van de gemeente Epe op het gebied van ambities en kansen voor landschap, natuur, landbouw, water, recreatie, economie en cultuurhistorie [Studentenverslag]
Dijk, A. van \ Kroezen, F. \ 2013
Voor het Gelders Landschap is onderzocht welke kansen er liggen om de natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden duurzaam te versterken in relatie tot recreatieve, landbouwkundige en andere economische activiteiten. Het bet ...
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
Het landschap als kleurenpalet : een visie op het vermarkten van kleinschalige landschappen op basis van historische waarden [Studentenverslag]
Koppen, M. \ Veenstra, R. \ 2013
Door de toenemende vergrijzing en krimp van bevolking in het oosten van de Achterhoek heeft de gemeente Winterswijk een nieuwe inkomstenbron nodig. De gemeente ziet kansen in het beter benutten van de recreatieve sector in combinatie met cultuurhisto ...
help
Cultural heritage as specific landscape service : stimulus of cultural heritage in the Netherlands [Studentenverslag]
Luesink, E. \ 2013
The objective of this research is to determine in what way landscape services could function as a stimulus for planning, conservation and management of heritage when this is regarded from four angles: from different physical configurations; from diff ...
help
Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca. 1150 - ca 1350) : een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen de landschappelijke ligging, verschijningsvorm en de historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (Provincie Groningen) [Studentenverslag]
Spiekhout, A.G.M. \ 2013
Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen de landschappelijke ligging, verschijningsvorm en de historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (Provincie Groningen). Door een integrale aanpak te gebruiken bij kast ...
help
Ruimtelijke beleving in een cultuurhistorische omgeving [Studentenverslag]
Klip, R. van der \ Harmsen, J. \ 2012
Vanuit de ontwerpopgave voor Slot Loevestein is de vraag ontstaan naar een betere samenhang te verkrijgen tussen cultuurhistorische bebouwde elementen en de buitenruimte. Het terrein van Slot Loevestein is gelegen in het Munnikenland dat veel histori ...
help
Dorpsranden ontrafeld [Studentenverslag]
Linssen, B. \ Pijnenburg, R. \ 2012
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welke ruimtelijke strategieën zijn er mogelijk om de overgang tussen het dorp en zijn omgeving vorm te geven? Daarbij is gekozen voor drie landschappen, namelijk: estuariene natuur, open agrarisch landschap ...
help
Inrichting van cultureel erfgoed : onderzoek naar benaderingswijzen die te hanteren zijn bij de herinrichting van de directe buitenruimte van cultureel erfgoed [Studentenverslag]
Brouwer, J. \ Plambeck, P. \ 2012
Als uitgangspunt dient de vraagstelling van Rijksgebouwendienst voor Slot Loevestein en het omliggende landschap. In de toekomst zal in het kader van ruimte voor rivier het buitendijks gelegen Munnikenland ontpolderd worden ten gunste van het stroomg ...
help
Educatieve ommetjes : 't Schaddeveld - Laag Soeren [Studentenverslag]
Arends, S. \ Verkerk, R. \ Tromp, T. \ Bruin, R. \ 2012
’t Schaddeveld is een basisschool in Laag Soeren. De school heeft de ambities om een Eco-School te worden. Welke mogelijkheden er voor het realiseren van natuureducatie in de directe omgeving van ’t Schaddeveld zijn, is doel van dit project.
help
De landgoederenzone van de gemeente Renkum: een onderzoek naar de meervoudige ideeën die er bestaan over de toekomst van het landgoederengebied in de gemeente Renkum aan de hand van de discourse theorie van Foucault en de daarbij horende machtsverhoudingen [Studentenverslag]
Brinkman, R. \ 2012
De landgoederenzone gelegen op de zuidelijke Veluwezoom ligt op de grens van het Veluwemassief en de dalen van de Rijn en de IJssel en wordt vanaf ruwweg de zeventiende eeuw gekenmerkt door een structuur van landschapsparken. Dit gemeentegrensoversch ...
help
Methodeontwikkeling om een historische verantwoord boerenerf in het landschap aan te tonen [Studentenverslag]
Vos, J.W. \ 2012
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het aanduiden van een relatie tussen gebouwtype, boerenerf en landschap. De methode is toegepast op een projectgebied in de gemeente Doetinchem. In opdracht van Stichting Landsch ...
help
Cultuurhistorie in Winterswijk : cultuurhistorische waarden‐analyse voor het plangebied Steengroeve en omgeving met koppeling naar ecologische waarde en 'het historische verhaal' [Studentenverslag]
Koman, M. \ Bouten, D. \ 2012
Het gebied Steengroeve en omgeving in Oost‐Winterswijk is door zowel de provincie Gelderland als het Rijk aangewezen als uniek landschap in Nederland. Het doel van deze overheden is dit landschap ten eerste te behouden maar ten tweede dat het landsch ...
help
Onderneem't in het veen : Landschapskwaliteit verhogen voor een recreatieve as in het (voormalige) hoogveen [Studentenverslag]
Soest, L. van \ Vermeij, M. \ 2012
Landschapsplanning. Een project van samenwerking tussen Van Hall Larenstein en gemeente Twenterand en Groen Kennispoort Twente. Om het plangebied in recreatief opzicht te ontwikkelen is een aantrekkelijk landschap belangrijk. We stellen dan ook het b ...
help
Landgoed de Valkenberg: op weg naar de toekomst! : onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisering van de beleving en natuurwaarde van het landgoed [Studentenverslag]
Punt, A. \ Brummelman, R. \ Eijgelsheim, R. \ 2012
Voor landgoed De Valkenberg zijn factoren onderzocht die bijdragen aan het voortbestaan van het landgoed. Het rapport is geschreven in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis, die er een zorghotel in gevestigd heeft. Valkenberg maakt onderdeel uit va ...
help
Van graafstok tot kunstmest : studie naar de inpassing van historische landbouwmethoden en gewassen in de omgeving van de Nabershof [Studentenverslag]
Berg, E. van den \ Holzhauer, J. \ Lenders, J. \ Wezel, R. van \ 2011
Als eindproject voor de minor Landschapsgeschiedenis aan Hogeschool Van Hall Larenstein is dit rapport “Van graafstok tot kunstmest” opgesteld. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Werkplaats de Veenkoloniën. Het onderzoekstraject is een goed ...
help
Nieuwe vaart in de Veenkoloniale kanalen : een onderzoek naar de toekomst van de Veenkoloniën op basis van de cultuurhistorische waarden van het gebied [Studentenverslag]
Foorthuis, M. \ 2011
De huidige economische ontwikkelingen zetten juist de waardevolle cultuurhistorische kwaliteiten onder druk. Cultuurhistorische elementen uit het landschap zou leidinggevend moeten kunnen zijn bij herinrichting van cultuurlandschap. Voor de Veenkolon ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.