Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied: Een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Raffe, J.K. van \ 2002
Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls Landelijk Gebied; versterking van kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied door de aanleg, het herstel en het beheer van 40.000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunne ...
help
Drentse brandkuilen: wat water doet in dorpskernen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Houting, E. \ 2002
Geschiedenis en historische functies van de vroeger in Drentse dorpen veel voorkomende dobben (gegraven waterkuilen) op de brinken of langs de uitvalswegen, de cultuurhistorische waarde, wat er nog van over is, en een pleidooi voor herstel. Een verho ...
help
Een vergelijking van potentiële noodoverloopgebieden op aspecten van natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en recreatie [Boek]
Knol, W.C. \ Jokovi, E.M. \ Blankena, A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Naeff, H.S.D. \ Weijschede, T.J. \ 2002
Voor acht potentiele noodoverloopgebieden langs de grote rivieren is onderzocht wat de effecten zijn van inrichting en inundatie eens in de 1250 jaar op de aspecten natuur, landschap, recreatie en landbouw. Naast een beschrijving van algemene effecte ...
help
Toekomst : sprengenbeken en ruimtelijke ordening \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
help
De betekenis van de omgeving : belevingsonderzoek in de proeftuinen en andere cultuurlandschappen [Boek]
Coeterier, J.F. \ 2002
Beleving van het landschap: enquete onder bewoners. Voor het meetnet landschap zijn voor 17 gebieden de waardering van de groene ruimte vastgesteld
help
Ruimte voor landbouw : uitwerking van vier ontwikkelingsrichtingen [Boek]
Eck, W. van \ Ham, A. van den \ Reinhard, A.J. \ Leopold, R. \ Poel, K.R. de \ 2002
De landbouw kan worden getypeerd met vier ontwikkelingsrichtingen: grootschalige grondgebonden productie, geconcentreerde agroproductieparken, belevingslandbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De richtingen hebben uiteenlopende perspectieve ...
help
Tussen recht en ruil : gebiedscontracten in Brabant [Boek]
Hees, E.M. \ 2002
Dit rapport verkent, aan de hand van interviews en literatuurstudie, de bestuurlijk-juridische mogelijkheden van en het draagvlak voor de inzet van gebiedscontracten in het Brabantse omgevingsbeleid. De verkenning leidt tot een beslisboom, met behulp ...
help
Boeren en cultuurhistorie : een verkenning naar mogelijkheden voor beheer van cultuurhistorische landschapswaarden door agrariërs [Boek]
Joldersma, R. \ Kloen, H. \ Oerlemans, N. \ 2002
help
De Europese landbouw als schakel tussen land en klant [Landbouw drager van het landschap?] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vos, W. \ 2002
Dit artikel geeft, als introductie op het themanummer landbouw - landschap, een overzicht van de Europese landschappen, de rol van de landbouw, en de veranderingen in het landschap
help
Het cultuurlandschap en de boer : de rol van agrariërs als natuur- en landschapsbeheerders [Landbouw drager van het landschap?] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Guldemond, J.A. \ Kloen, H. \ 2002
De auteurs zien in agrarisch gebruik in combinatie met gericht natuur- en landschapsbeheer goede mogelijkheden voor beheer van het landelijk gebied, waarin burgers van de ruimte kunnen genieten, en waar tevens voedselproductie plaatsvindt
help
Genneper parken in beeld : een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning ten behoeve van de planvorming voor Genneper parken in Eindhoven [Boek]
Weijschedé, T.J. \ Poel, K.R. de \ 2002
In deze studie is voor het gebied Genneper Parken in Eindhoven een aanzet gegeven voor de planvorming. De ontwikkelde planningsrichting is in hoge mate gestoeld op de cultuurhistorische en landschappelijke 'dragers' van het gebied. Momenteel is er we ...
help
Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap : achtergronddocument natuurbalans 2002 [Boek]
Geertsema, W. \ 2002
het betreft halfnatuurlijke landschapselementen als sloten, slootkanten, houtwallen en bomenrijen
help
Evaluatie landschapsbeleid voor de Natuurbalans 2002 : de betekenis van SGR2 voor de bescherming van landschappen en de stand van zaken in WCL-gebieden, Belvedere/Unesco-gebieden en bij de proeftuinen [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Weijschede, T.J. \ 2002
help
De toekomst van het terpen en wierden landschap : discussiestuk ten bate overleg op 26 april met vertegenwoordigers van LNV-noord en de provincies Groningen en Friesland [Boek]
Steingröver, E. \ Broekmeyer, M. \ Weijschedé, T. \ [2002]
Het bestaande beleid overziend dient zich bij LNV-Noord de wens en noodzaak aan om meer lijn aan te brengen in de veelheid van beleidsinitiatieven voor het terpen- en wierdengebied.Dit noordelijk zeekleigebied is een van de grootste open ruimten van ...
help
Begrippenkader groen-blauwe dooradering [Boek]
Langevelde, F. van \ Bugter, R. \ Dijkstra, H. \ Dirksen, J. \ Hendriks, K. \ Opdam, P. \ Schotman, O. \ [2002]
Het begrip GBDA is ontstaan vanuit de behoefte de min of meer natuurlijke elementen in het agrarisch cultuurlandschap onder één noemer te brengen
help
De culturele grens tussen zand en veen : de zichtbare en onzichtbare problematiek van de veenkoloniale grenzen [thema grensgebieden] \ Agora [Artikel]
Schoot, E. van der \ 2002
De oostelijke provinciegrens tussen Drenthe en Groningen zorgt voor problemen. Stadskanaal behoeft uitbreiding; de veenkolonien hebben een onnatuurlijke grens en een totaalvisie voor de regio wordt belemmerd. Een pleidooi voor de verlegging van de gr ...
help
Landgoederen en buitenplaatsen: verweving van natuur : thema ecologische geschiedenis en cultuur : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, P.A. \ 2002
Landgoederen hebben grote natuurwaarden door de zeldzame vegetatie die er te vinden is
help
Forum : kansen voor een energiek landschap \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Kloen, H. \ 2002
Landschapselementen zoals houtsingels, houtwallen en grienden zijn te benutten als energiebron. Pleidooi voor het bevorderingen van deze combinatie van landschappelijke en energie functie
help
Kitschlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Keessen, J. \ 2002
De landbouw is niet langer de belangrijkste vormende kracht in het landschap. Toch wensen stedelingen een historisch, ruraal landschap om in te recreëren en te wonen. Dat stelt hoge eisen aan planners en beleidsmakers. Want anders ontstaan er kitsch ...
help
Toekomst voor een historisch landschap? : het veenweidegebied tussen wereldmarkt en Randstad [Landbouw drager van het landschap] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ploeg, B. van der \ 2002
Het Groene Hart is een bedreigd landschap. Voor de huidige landbouw bestaat geen toekomst, en zonder landbouw heeft het veenweidegebied geen toekomst
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.