Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 94

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee nationale parken [Boek]
Blok, S. \ Kornmann, G.J. \ 2003
Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het Ministerie van LNV gebruik van het 4 sporenmodel. De sporen die het Ministerie gebruikt zijn: ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteit ...
help
"Het lijkt hier wel buitenland" : quick-scan van ontwikkelingen in recreatie en toerisme [Boek]
Jonkhof, J.F. \ Winsum-Westra, M. van \ 2003
Dit rapport is de verslaglegging van een verkenning gehouden onder ervaringsdeskundigen, vak-deskundigen en visionairs over de voorbereiding van nieuw beleid met betrekking tot recreatieve ontwikkelingen in de samenleving, in het kader van het projec ...
help
Naar een post-agrarisch cultuurlandschap : essay [thema: na de landbouw] \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Kerkstra, K. \ 2003
Een schets van het toekomstige landschap, waarin de landbouw geen dominerende plaats meer inneemt; het nieuwe landschap, met de tuin als metafoor
help
Kleine bossen in het landschap : geschiedenis, waarde en beheer [Boek]
Dort, K.W. van \ 2003
In dit rapport wordt de ontstaansgeschiedenis van kleine bosjes in het landelijk gebied geschetst (historische ecologie). Het betreft zowel hakhout, middenbos als opgaand bos. Kleine bosjes zijn een oud cultuurhistorisch verschijnsel. De vegetatiekun ...
help
Recepten voor vernieuwing in het oude landschap \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2003
Volgens het omgevingsplan van de provincie Groningen moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten bij de bestaande landschappelijke kwaliteiten en bij de cultuurhistorische kenmerken van de streek. Oude landschappelijke structuren en elementen ...
help
Landbouw in een leesbaar landschap : hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit [Proefschrift]
Hendriks, K. \ Stobbelaar, D.J. \ 2003
Met het begrip leesbaarheid is het mogelijk de bijdrage van landbouwbedrijven aan de landschapskwaliteit van de streek te bepalen. De (a)biotische eigenschappen worden zichtbaar door de verticale samenhang, de functionele en ecologische relaties door ...
help
Natuur en identiteit : een rapport over 2002 : groenblauwe dooradering is belangrijk voor natuur en identiteit in het agrarisch cultuurlandschap [Boek]
Geertsema, W. \ 2003
De groenblauwe dooradering bestaat uit het netwerk van halfnatuurlijke landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap. We gaan in op de bijdrage van groenblauwe dooradering aan de landschappelijke identiteit en de natuurwaarde. Eerst wordt een ...
help
Kassen en cultuurhistorie in Friesland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Haartsen, T. \ Stroeken, F. \ 2003
Royal Haskoning en Bureau Lantschap onderzochten voor de provincie Friesland waar nieuwe tuinbouwkassen geplaatst kunnen worden in het waardevolle cultuurlandschap van Noordwest-Friesland en hoe een kassencomplex van 450 ha zo ontworpen kan worden da ...
help
Inventarisation der Kulturlandschaften mit Hilfe von Geographischen Informationssystemen (GIS) : methodische Untersuchungen für historisch-geographische Forschungsaufgaben und für ein Kulturlandschaftskataster [Proefschrift]
Plöger, R. \ 2003
help
De eeuwenoude relatie tussen de boerderij en het Drentse landschap \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Boivin, B. \ Veen, C. van der \ 2003
Voorbeelden van mooie boerderij architectuur in de provincie Drenthe. Een artikel naar aanleiding van ' het jaar van de boerderij'
help
Uitzichtloos \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Elerie, H. \ 2003
Over de teloorgang van het uitzicht in het landschap, vooral het pleistocene zandlandschap, door vergroening, verdichting, verrommeling en verbrokkeling als gevolg van een overgeorganiseerd en verkokerd beleid. Hierdoor is veel van de leesbaarheid en ...
help
Van eigen bodem : de schatkamer van de Westeres van Valthe \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Spek, T. \ 2003
Aan de hand van een bodemprofiel van de Westeres van het esdorp Valthe (Dr.) wordt een korte beschrijving gegeven van de geschiedenis van de essen en van de toegepaste akkerbouwmethoden vanaf de Vroege Middeleeuwen
help
Nieuwe natuur in een oud landschap : cultuurhistorie en natuurontwikkeling in het rivierengebied [themanummer ecologische netwerken] \ De levende natuur [Artikel]
Renes, J. \ 2003
In het rivierengebied spelen cultuurhistorische kenmerken van het landschap een rol bij de belemmeringen voor het uitvoeren van natuurontwikkeling. De Maasuiterwaarden bij Giessen (Noord-Brabant) zijn daar een goed voorbeeld van
help
De landschapsontwikkeling en cultuurhistorische geschiedenis \ Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Bont, C.H.M. de \ Mulder, J.R. \ Vervloet, J.A.J. \ 2003
help
Agriculture in a legible landscape : Landscape quality of conventional and organic farms \ Landbouw in een leesbaar landschap : hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit [Hoofdstuk uit boek]
Stobbelaar, D.J. \ Hendriks, K. \ 2003
Summary of thesis
help
De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030 \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Kerkstra, K. \ Vrijlandt, P. \ Loon, T. van \ 2003
In het kader van het Limburgse project "Drie over dertig" is aan Wageningen Universiteit gevraagd een ruimtelijk ontwerp te maken voor de zandgebieden van Midden Limburg. In een tweedelig artikel wordt hiervan verslag gedaan. In dit eerste deel komen ...
help
De natuur in beweging : verarming en herstel van biodiversiteit [thema natuur] \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Berendse, F. \ Jansen, A. \ Maarel, E. van der \ 2003
Ter sprake komen : mijlpalen in het Nederlands natuurbehoud (Natuurbeschermingswet 1968; Relatienota (1975); Natuurbeleidsplan (1990)), isolatie door versnippering, beheersingrepen, vergroting en aaneensluiting, boerenbeheer en agrarische landschappe ...
help
Landschaps-prototypering : een integrale benadering voor het ontwerpen en analyseren van multifunctionele agrarische landschappen [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jellema, A. \ 2003
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een methodiek waarmee de mogelijkheden tot functie-integratie in het landelijk gebied ruimtelijk kan worden verkend
help
Zorg voor ons landschap, dat doen we samen [Themanummer: Terreinbeheer en publiek] \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Ebbing, H. \ 2003
Beschrijving van het werk van Landschapsbeheer Nederland, een samenwerkingsverband van 12 provinciale organisaties die streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Dit gebeurt v ...
help
Buitenlui, natuurlijke partners bij landschapsbeheer \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Rutte, R.J.M. le \ 2003
Naast boeren vormen nu ook buitenlui uitgangspunt voor het natuurbeleid. Onder buitenlui wordt verstaan burgers die in een vrijgekomen boerderij zijn gaan wonen. Alterra onderzocht in Zelhem (Achterhoek) hoe buitenlui omgaan met natuur- en landschaps ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.