Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 105

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Landschapshistorische studie Karpen-Eckart-Koudenhoven : een cultuurhistorische- en landschappelijke verkenning ten behoeve van de planvorming [Boek]
Weijschedé, T. \ Kruit, J. \ Mulder, J. \ 2006
In het gebied "De Karpen" staan verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op stapel. Dit was aanleiding voor de gemeente Eindhoven voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie. Dit rapport met landschapshistorische gegevens, met Tongelre als centrale ...
help
Een andere kijk op groen : beleving van natuur en landschap in Nederland door allochtonen en jongeren [Boek]
Buijs, A.E. \ Langers, F. \ Vries, S. de \ 2006
Op verzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau heeft Alterra onderzoek gedaan naar landschapsbeleving van tot nu toe weinig onderzochte doelgroepen. Beleving wordt breed opgevat: naast voorkeuren gaat het ook over binding met het landschap. Zowel jon ...
help
Landschap in de EHS : EHS in het landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2006
In deze bijdrage komt aan bod, wat 15 jaar Ecologische Hoofdstructuur voor het landschap heeft betekend. Allereerst komen begrippen als landschap en natuur aan bod, waarna het natuur- en landschapsbeheer ter sprake komt, met 1980 als overgangstijd na ...
help
Agricultuur : pleidooi voor het houden van boeren \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Hartholt, J. \ 2006
Essay vanuit LNV over de vermindering van het aantal landbouwers, in relatie tot het landschap. Een vergelijking wordt getrokken tussen de vermindering van het aantal vissers en de huidige tendens in de landbouw. Een pleidooi wordt gehouden voor het ...
help
Holland spoor : museum \ Holland : regionaal-historisch tijdschrift [Artikel]
2006
Aan de Kerkbrink te Hilversum is zomer 2006 het Museum Hilversum geopend. Het bevat het voormalige Goois Museum en het lokale architectuurcentrum het Dudokcentrum. Het nieuwe museum richt zich op architectuur, stedenbouw en het landschap. De inrichti ...
help
Landgoederenzone Baakse Beek ontwerpstudie waterbeheer : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
Wardenaar, K.J. \ Zondervan, M. \ Vista Landscape and Urban Design \ 2006
Voorstellen worden gedaan op stroomgebiedsniveau, landschapsniveau en op landgoedniveau. Bij het laatste komen aan bod: Huzie Ruurlo, De Wiersse, 't Medler, Wildenborch, Wientjesvoort, Vorden, Hackfort e.a.
help
Monitoring landschap : gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ Brus, D.J. \ Vereijcken, P.F.G. \ 2006
Het Milieu- en Natuurplanbureau wil voor landschap een monitorsysteem gaan opbouwen. In dit rapport staat de vraag centraal, of beschikbare landsdekkende bestanden gebruikt kunnen worden, ter vervanging van veldwaarnemingen en luchtfoto's
help
Recreatievoorzieningen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie : inventarisatie van basisinformatie : eindrapport [Boek]
Hoffmans, W. \ Bruls, E. \ Giessen, V. van der \ 2006
Dit rapport geeft inzicht in het aanbod toeristische voorzieningen. Hiermee kunnen het projectbureau, beleidsmakers en uitvoerders, ondernemers en beheerders aan de slag om bekendheid te geven aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zodat steeds meer men ...
help
Boeren zijn Dirkmaats nieuwe vrienden \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Caulil, G. \ 2006
Na 25 jaar houdt Stichting Das en Boom op te bestaan. Het is overgegaan in "Vereniging Nederlands Cultuurlandschap". Een interview met de voorman Jaap Dirkmaat over zijn visie op het behoud van cultuurlandschap. Terug naar het landschap met houtwalle ...
help
Verkenning herstel en inrichting afgedamde Maas-Zuid : ontwikkelingsvisie [Boek]
Balkema, J. \ Gerritsen, H. \ Nederlanden, H. der \ Cornelissen, P. \ 2006
Doel van de verkenning is het verkennen van oplossingsrichtingen voor Herstel en Inrichting van de Afgedamde Maas-Zuid en realiseren van het Goed Ecologisch Potentieel (KRW). Herstel van natuurwaarden en een verbetering van de chemische en biologisch ...
help
Kleine oude stadshavens [themanummer] \ Werkplaats voor de leefomgeving : periodieke uitgave van KNHM met derden [Artikel]
Hakvoort, L. \ Arkesteijn, E. \ Hegener, M. \ 2006
Cultuurhistorie, reconstructie, huidig gebruik van oude havens. Daarbij aandacht voor de volgende havens: Langweer, Heeg, Alblasserdam, Kampen, Wageningen, Gasseltenijveen (Veenkolonien). Dit themanummer doet verslag van het KOSH project (Cultuurhist ...
help
Water in de Linie \ Agora [Artikel]
Balkema, J. \ 2006
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een nationale schat. Ze verleent kwaliteit aan het landschap en de directe leefomgeving. Hoe inspireren de Nederlandse cultuurhistorie en het water ruimtelijke ontwikkelingen? Aan het woord komen in dit artikel: Bere ...
help
Een eeuw boerenerven in Drenthe en Ooststellingwerf... en de tijd stond niet stil \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bakker-Weenink, S. \ 2006
De Werkgroep Boerenerven Drenthe maakt zich sterk voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van het Drentse platteland. Ter onderbouwing van haar activiteiten heeft de werkgroep onderzoek laten doen naar de opbouw van het Drentse boerenerf. O ...
help
Cultuurhistorische informatie samen in een nieuw jasje \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Wiemer, R. \ Janssen, P.A.L.M. \ 2006
Cultuurhistorie wordt in het algemeen geassocieerd met oude dingen. Met mooie landschappen of misschien een verlaten terp als relict van vervlogen tijden. Maar cultuurhistorie kan ook leiden tot innovatie op het gebied van automatisering. De website ...
help
Belvedere : natuur beheren, historie behouden [special cultuurhistorie] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Veen, P. \ Borkent, I. \ 2006
Dit themanummer bevat de volgende bijdragen: 1. Belvedere, behoud door ontwikkeling. De visie van projectleider Strolenberg van het projectbureau; 2. Het Belvedereproject Genneperhuis : van particulier initiatief tot gezamenlijk masterplan; 3. Ontwer ...
help
Bedrijfsintegratie een wisselwerking tussen land- en tuinbouwbedrijven en hun omgeving [Boek]
Calus, A. \ 2006
Bedrijfsintegratie – het klinkt als een nieuw woord. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Vroeger spraken we eerder van hoeveverfraaiing of erfbeplanting. Dit klinkt meer vertrouwd, maar we merkten dat bvb tuinders zich niet steeds in deze term ko ...
help
Het duurzame landschap volgens de gebroeders Van Limburg \ Geografie [Artikel]
Piket, J.J.C. \ 2006
Aan de hand van de middeleeuwse getijdenboeken en de 19de eeuwse kaarten van Tranchot beschrijft Jan Piket hoe het cultuurlandschap in de late middeleeuwen in harmonie raakte met de natuurlijke landschapselementen. Er ontstonden evenwichtige landscha ...
help
De Nieuwe Hollandse Waterlinie : van concept naar uitvoering \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Groot, R. \ Berends, P. \ 2006
Water werd ooit een bondgenoot in de strijd tegen de vijand: laag gelegen stukken land konden onder water gezet worden; doorgangen (accessen) op de hogere, droge gronden verdedigde men met forten. Inmiddels is de Linie een begraven militair geheim wa ...
help
Positionering van de cultuurhistorische waarden in de locatieontwikkeling \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Kock, E. de \ 2006
Hoofdlijnen uit het afstudeerwerk historische geografie. Het betreft een beschrijving van standpunten betreffende de toepassing van cultuurhistorische waarden in een functieverandering van een gebied. Toegepast op een plangebied ten zuiden van Devent ...
help
Vlechtheggen van de Achterhoek : heden, verleden en toekomst van een vergeten landschapselement [Boek]
Roeleveld, L. \ Gielen, J. \ 2006
Vlechtheg: het begrip dook rond 2000 in Nederland op. In de Achterhoek is het initiatief genomen tot historisch ecologisch onderzoek: beschrijving van waardevolle struweelheggen. Met daarnaast het plegen van vernieuwde aanleg en onderhoud via het vle ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.