Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 103

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vergelijkend onderzoek naar de benadering van het cultuurlandschap in de Nationale Landschappen in Nederland en de Areas of Outstanding Natural Beauty in Engeland [Studentenverslag]
Rooijen, R.S. van \ 2008
Apart aandacht voor: 1. De benadering van het cultuurlandschap in het Nederlands ruimtelijk beleid (en meer specifiek: De Graafschap); 2. De benadering van het cultuurlandschap in het Engels ruimtelijk beleid (en meer specifiek: Norfolk Coast)
help
Eigen haard is goud waard : over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed [Boek]
Bade, T. \ Smid, G. \ [ca. 2008]
Wat zijn de economische baten van ons erfgoed? Of kost het alleen maar geld? Wie verdienen eraan? Levert erfgoed werkgelegenheid op? Is het verstandiger om te saneren, of om te beschermen en te renoveren? Voor een duurzaam behoud van monumenten is ee ...
help
Cultuurhistorisch beleid binnen LNV na 2009 : verplichtingen van binnenuit en verwachtingen van buitenaf [Boek]
Weijschedé, T. \ Muilwijk, M. \ 2008
Wat moet LNV doen om na 2009 de verworvenheden van het Belvedere beleid voor de LNV beleidsterreinen te behouden? Deze centrale vraag beantwoorden onderzoekers van Alterra-WUR in opdracht van het ministerie van LNV. Dit onderzoek gaat in op de vraag ...
help
Architectuur en cultuurhistorie in interdepartementaal perspectief : een verkenning naar verbreding, verdieping en afstemming van kennis over architectuur en cultuurhistorie [Boek]
Weijschedé, T.J. \ Muilwijk, M. \ During, R. \ 2008
Een verkenning naar verbreding, verdieping en afstemming van kennis over architectuur en cultuurhistorie. Het project heeft als doel om het interdepartementaal onderzoek naar (landschaps)architectuur en cultuurhistorie te versterken. Alterra heeft bi ...
help
Kritiek als raadgever: over de rol van de ontwerper in het gebruik van de geschiedenis \ Belvedere Festival Magazine [Artikel]
Jong, E.A. de \ 2008
kijk naar het project ‘Nieuwe Buitenplaatsen’, waarin de wens is uitgesproken om het landschap te verrijken door een bestaande rijke typologie te herijken en natuur- en cultuurhistorische waarden, opdrachtgevers en investeerders te verenigen. Dat zou ...
help
Gewenste ruimtelijke structuur : ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos : regio Noorderkempen [Boek]
Vlaamse Overheid \ 2008
Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen kunn ...
help
Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA [Boek]
Ruijgrok, E.C.M. \ 2008
Cultuurhistorie maakt steeds vaker deel uit van belangenafwegingen bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. Voor de makers van milieueffectrapportages en maatschappelijke kosten-batenanalyses is er nu een handreiking hoe zij cultuurhistorie kunnen be ...
help
Boeren in de stad; verdwenen spoorlijnen; Hoog Buurlo; Kunst van het landschapslezen; Holland op z'n smalst; Vloeken in het bos \ Leesbaar landschap : cultuurhistorisch tijdschrift [Artikel]
Druijff, F. \ Mekelenkamp, E.J. \ Heer, K. de \ Tjabringa, J.O. \ Schweitzer, A. \ Wispelwey, M. \ 2008
Het landschap leeft en in het bijzonder de cultuurhistorie staat volop in de belangstelling. De sporen die onze voorouders in het landschap hebben achtergelaten - en niet te vergeten onze eigen sporen - worden op waarde geschat en dragen bij aan een ...
help
Ruimte met karakter : sturen op de kwaliteit van het cultuurlandschap [Boek]
Dauvellier, P. \ Alkema, Y. \ Asselbergs, F. \ 2008
Provincies moeten zich in hun nieuwe rol als regisseur van het cultuurlandschap niet alleen verlaten op verleiding en overleg. Ze moeten ook de grenzen van wat mogelijk is goed afbakenen en beschermen. “Een ’ja, mits’-benadering snijdt pas hout, als ...
help
Impressies cultural landscape valuations : a wider view \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Nijhof, P. \ 2008
Verslag van een middagsessie in Radio Kootwijk, ter gelegenheid van de Triënnale Apeldoorn. De rode draad was of er een systeem voor landschapswaardering is wat algemeen toepasbaar is. Zeer inspirerend was het verhaal van Peter Herring (English Herit ...
help
A wider view op industrielandschappen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Nijhof, P. \ 2008
In de landschapsarchitectuur komt het begrip industrielandschap niet voor. Ten onrechte, want het industrielandschap is één van de meest uitgesproken cultuurlandschappen. Deze bijdrage is een eerste typologische verkenning van een lezing gehouden tij ...
help
Het post-Belvederetijdperk: cultuurhistorisch beleid verankerd in de ruimtelijke ordening en in de ontwerpopgave [Boek]
Bosma, K. \ Asselbergs, F. \ College van Rijksadviseurs \ 2008
Na 2009 stopt het Belvederebeleid; een beleid dat de afgelopen tien jaar gericht was op versterking van de rol van cultuurhistorie bij de ruimtelijke (her-)inrichting van Nederland. Het rijk wil zijn stimuleringsprogramma Belvedere echter nog niet he ...
help
Hoogte op kleur : Balloërveld \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ Westerink, B. \ 2008
Karrensporen, celtic fields op het Balloërveld, geïllustreerd door een hoogtekaart
help
Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Boosten, M. \ 2008
Cultuurhistorie staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Echter bij de aanleg van nieuw bos in ons land (jaarlijks zo’n 500 tot 1.500 hectare) valt op dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van het te bebossen ...
help
Nostalgie : truttig of nuttig? \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wijck, M. van \ Elerie, H. \ 2008
Martin van Wijck (hoofd beleidsontwikkeling bij de dienst ROEZ van de gemeente Groningen) en historisch geograaf Hans Elerie, beiden lid van de redactieraad van Noorderbreedte, debateren over de vraag of nostalgie een richtsnoer kan zijn voor eigenti ...
help
Op historische gronden : erfgoed in een context van ruimtelijk ontwerp, planning en democratie [Boek]
Eerden, M. \ Luiten, E. \ Zande, A. van der \ Kolen, J. \ During, R. \ 2008
In het najaar van 2005 ging het Belvedere Onderwijsnetwerk van start. Het netwerk heeft vier jaar de tijd gekregen om de verhouding tussen erfgoedbeheer en ruimtelijke ontwikkeling uit te diepen en deze thematiek te verankeren in het hoger onderwijs ...
help
Gemeenten in de regio steken geld in bomen en hagen : actie "Bollenstreek mooi landschap" in uitvoering \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2008
In de Duin- en Bollenstreek worden op allerlei plaatsen hagen, bomen en houtsingels aangeplant, hierdoor wordt het oorspronkelijk cultuurlandschap hersteld en de belevingswaarde van de Bollenstreek vergroot
help
Waterloopbos : het mooiste bos van Nederland [Website]
2008-
Het Waterloopbos is aangelegd in 1944 en is daarmee samen met het Voorsterbos, het oudste bos van Flevoland. Het Waterloopbos ligt in het buitengebied van Marknesse in de Noordoostpolder. In 1952 droeg de Rijksoverheid het Waterloopbos over aan het W ...
help
Boeren als partners in natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Westerink, J. \ 2008
Oude cultuurlandschappen zijn cultuurhistorisch, maar ook ecologisch bijzonder interessant. De hoge natuurwaarden hangen samen met de afwisseling in ecotopen, de kleinschaligheid en de aanwezigheid van veel overgangszones. Daarom koopt de overheid de ...
help
Archeologica bepalen het aanzien van de natuur \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Haartsen, T. \ 2008
In De Strubben/Kniphorstbosch krijgen cultuurhistorische waarden voorrang boven natuurdoelen. Het draait om de beleving en de beeldkwaliteit van die waarden, in het deze maand gepresenteerde plan van aanpak voor dit archeologisch reservaat. Landschap ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.