Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 54

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="cultuurlandschap"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van graafstok tot kunstmest : studie naar de inpassing van historische landbouwmethoden en gewassen in de omgeving van de Nabershof [Studentenverslag]
Berg, E. van den \ Holzhauer, J. \ Lenders, J. \ Wezel, R. van \ 2011
Als eindproject voor de minor Landschapsgeschiedenis aan Hogeschool Van Hall Larenstein is dit rapport “Van graafstok tot kunstmest” opgesteld. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Werkplaats de Veenkoloniën. Het onderzoekstraject is een goed ...
help
Erfgoed in interessante tijden [Rede]
Renes, J. \ 2011
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Erfgoedstudies, in het bijzonder erfgoed van stad en land, vanwege het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe ...
help
Plannen met multifunctionele groenblauwe netwerken in Salland [Boek]
Snepvangers, J. \ Kamerling-Baake, A. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ 2011
Het pilotonderzoek Salland is uitgevoerd in het kader van een provinciaal onderzoek naar de ontwikkeling van groenblauwe netwerken in Overijssel door de Provincie Overijssel, Alterra (onderdeel van Wageningen UR) en Landschap Overijssel. Binnen het o ...
help
Gemeenschappelijk landbouw beleid : pilot [Boek]
Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk \ 2011
De Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is gevraagd mede invulling te geven aan de pilot in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Het kleinschalige landschap van Winterswijk is bij uitstel geschikt om deze pilot uit te voer ...
help
Tuin van de eeuwigheid \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Meer, S.S. van der \ 2011
Op 22 juni 2011 heeft Marga Kool, voorzitter van de nieuwe Stichting De Eeuwigheid, de plannen gepresenteerd om in Drenthe een Tuin van de Eeuwigheid te realiseren waar natuur, herdenking en bezinning samenkomen. Stichting Het Drentse Landschap en Ya ...
help
Herstel van historische boselementen op de Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Boosten, M. \ Benthem, M.H.A. van \ 2011
De provincie Gelderland wil de rijke cultuurhistorie van de Veluwse bossen voor het voetlicht brengen. Dit doet zij door het stimuleren van uitvoeringsprojecten waarbij historische elementen of structuren in het bos worden beheoduen, geaccentueerd, g ...
help
Beplanting maakt van Duin- en Bollenstreek mooi landschap \ BloembollenVisie [Artikel]
Bultink, M. \ 2011
De Duin- en Bollenstreek krijgt een groener aanzien. Door diverse nationale en Europese subsidieregelingen is enkele jaren gestart met het aanplanten van streekeigen struiken en bomen, zoals haagbeuk, elzen en leilindes. In dit artikel de stand van z ...
help
Plaagbeheersing in het agrarische landschap : thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-001b [Poster]
Baveco, H. \ [2011]
Informatieposter met de titel "Plaagbeheersing in het agrarische landschap", thema "Functionele biodiversiteit". In het ideale, toekomstige agrarische landschap willen we graag optimaal gebruik maken van natuurlijke plaagbeheersing; onderdrukking van ...
help
Samenwerken aan landschap: Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vragen aandacht voor cultuurhistorisch waardevolle landschappen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Purmer, M. \ Timmer, R. \ 2011
De laatste jaren staat het agrarisch cultuurlandschap sterk in de belangstelling. Dit heeft er ook bij terreinbeherende instanties toe geleid dat er volop gewerkt wordt aan herstel van dergelijke landschappen
help
Beken zijn niet alleen een natuur [mensenwerk] \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Roymans, J. \ 2011
Mensen knutselen al eeuwen aan de beken die zich door de hogere delen van Nederland slingeren. Al in de middeleeuwen trokken de bewoners ze recht, ze diepten ze uit en verlegden ze. Tegenwoordig vergraven we de beken opnieuw, zodat ze weer slingeren. ...
help
Wuivend graan en korenbloemen op de enk \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2011
Karen Matlung begon aan een actie voor het behoud van de Hulshorster Enk. De boeren kreeg ze mee. Nu probeert ze de hele lokale gemeenschap ervan te overtuigen hoe waardevol de enk is. Het cultuurhistorische monument is alleen te behouden als iederee ...
help
Particulier bosbezit, wie wil dat nog? [themanummer Bos] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kamerbeek, H. \ 2011
Een bos bezitten lijkt een grote luxe. Maar de verantwoordelijkheid voor een bos is ook een last op de schouders van de eigenaar. Waarom wil iemand in deze tijd nog bos bezitten en hoe houden particuliere boseigenaren het hoofd boven water? Een portr ...
help
Opfrisbeurt voor drie landgoederen \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2011
Drie landgoederen aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom - Beekhuizen, Heuven en Rhederoord - krijgen een opfrisbeurt. Oude lanen hebben straks hun grandeur terug, zichtlijnen worden hersteld en monumentale bomen krijgen de ruimte. Herstel, no ...
help
Waar wij wonen: Willem van Toorn irriteert meer dan dat hij inspireert \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, A. \ 2011
Annemarie Kok voelt tot op zekere hoogte wel mee met de somberte van Willem van Toorn over de toestand van onze samenleving en ons landschap. Toch hebben volgens haar de landschapsoptimisten het bij het juiste eind. Het Noorderbreedte debat "Waar wij ...
help
De schim van een rivier [alles wordt anders] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ 2011
De hoogtekaart kan ideeën losmaken voor de stedenbouw, energiewinning, recreatie of landbouw, en voor de omgang met natuur- en cultuur-historische waarden. In ‘Alles wordt anders’ bespreekt Wim Boetze mogelijkheden om ‘hoog en laag’ in het landschap ...
help
Veenhuizen, een spiegel voor de menselijke natuur [terreinbeschrijving] \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ 2011
Toonaangevend in het Drentse erfgoed zijn de bijzondere dorpen Veenhuizen en Frederiksoord. Het mag dan ook geen wonder heten dat de gemeenten (Noordenveld en Westerveld) en de provincie zich sterk maken om ze als Unesco werelderfgoed aangemerkt te k ...
help
Zuinig zijn op het Elburger landschap \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2011
Zuinig zijn op het landschap. Dat is het motto van de Stichting Landschapselementen Elburg. Met vijftig vrijwilligers en jaarlijks zo'n twintig scholieren werken ze voortdurend aan het gevarieerde Elburgse landschap met bossen, heide, landgoederen en ...
help
'Cultuurhistorie is meer dan leuk strooigoed' \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hendriks, M. \ 2011
De meeste bezoekers komen voor de natuur. Maar één van de best bewaarde geheimen van Nationaal Park De Hoge Veluwe is de grote rijkdom aan cultuurhistorie. Het park besloot alle cultuurhistorische waarden eens goed in kaart te brengen en te bedenken ...
help
Index Natuur en Landschap - Onderdeel landschapsbeheertypen [Boek]
2011
Onderverdeling naar landschapselementen als: groen blauwe landschapselementen, historische gebouwen en omgeving, recreatieve landschapselementen.
help
Nieuwe vaart in de Veenkoloniale kanalen : een onderzoek naar de toekomst van de Veenkoloniën op basis van de cultuurhistorische waarden van het gebied [Studentenverslag]
Foorthuis, M. \ 2011
De huidige economische ontwikkelingen zetten juist de waardevolle cultuurhistorische kwaliteiten onder druk. Cultuurhistorische elementen uit het landschap zou leidinggevend moeten kunnen zijn bij herinrichting van cultuurlandschap. Voor de Veenkolon ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.