Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 128

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="dalen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nederlandse appelproductie slinkt \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Salm, P. van der \ 2010
De Nederlandse appelproductie vertoont vanaf 2000 een dalende trend. In de jaren 1992-2000 schommelde de jaarlijkse productie nog tussen de 500 en 600 miljoen kilo, maar na 2002 is dit onder de 400 miljoen gekomen.
help
Hoogte op kleur: het kleilandschap op Koningslaagte \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ Westerink, B. \ 2009
Een hoogtekaart toont een dubbele meander van de voormalige rivier de Hunze. De Oude Adorperweg volgt nog het tracé van de dijken. Actueel aan deze hoogtekaart is de geplande nieuwe weg dwars door dit historisch landschap.
help
De vegetatie van de Stalberg: een Zandmaasgradiënt in optima forma \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2009
In 2007 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de flora van de Stalberg bij Wellerlooi / De Hamert. Vanwege de overgang van de rivier naar de pleistocene gronden van de Maasduinen, is op de Stalberg een bijzondere vegetatiegradiënt aanwezig. Binnen de g ...
help
N2000 en KRW en hun overlap \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Rood, K. \ Hagen, H. van der \ 2008
In het kort wordt een toelichting gegeven over twee Europese richtlijnen. Allereerst komt Natura 2000 ter sprake, die over de droge en vochtige natuur in onze duinen gaat. Vervolgens de KaderRichtlijn Water (KRW). Dit zijn de open wateren van het dui ...
help
De N340 – noodzakelijk goed door de tuin van Nederland : de relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling gerelateerd aan het karakter van het Vechtdal [Boek]
Middag, A. \ Timmermans, M. \ Hoofwijk, H. \ Jaarsma, R. \ 2008
De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder ve ...
help
De Kathager Beemden : grasland vol moeras- en bosplanten, met het Crepido-Juncetum acutiflri als spil \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2007
De Kathager Beemden liggen in de noordelijke helft van Zuid-Limburg, op de flanken van het Geleenbeekdal, gemeente Nuth. Van de 40 ha met een reservaatbestemming is ruim de helft in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten; de rest is particulier bezi ...
help
Terschelling \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Dort, K.W. van \ 2007
Excursieverslag 2001. In deze excursie krijgt de recentelijk ontdekte groeiplaats van de Zwartmoeskervel aandacht. Daarnaast werden valleien bezocht als Sterneplak, Studentenplak en het Van Hunenplak
help
Een park dat geen park mag heten : de Drentsche Aa in beleidshistorisch perspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Padt, F.J.G. \ Leroy, P. \ 2005
Het stelsel van Nationale Parken in Nederland is bijna voltooid, dat van nationale landschappen is in ontwikkeling. het beekdallandschap van de Drentsche Aa vervult een brugfunctie tussen beide stelsels, zoals een institutionele analyse over een peri ...
help
Sociaal leren in de Drentsche Aa : een SLIM case \ Werkplaats voor de leefomgeving : periodieke uitgave van KNHM met derden [Artikel]
Bommel, S. van \ Röling, N.G. \ 2005
SLIM onderzoekers (Sociaal Leren voor Integraal Management en duurzaam waterbeheer in stroomgebieden) hebben in Drenthe gekeken naar sociaal-economische aspecten van duurzaam waterbeheer. De nadruk ligt daarbij op 'sociaal leren'; dat kan namelijk ee ...
help
De heuvels bij Ootmarsum, een bijzonder aardkundig gebied \ Eigenaardig Nederland : aardkundig erfgoed van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Otter, O. den \ 2005
Bespreking van karakteristieke elementen uit het glaciale landschap van de heuvelrug van Ootmarsum
help
Natuurlijk spektakel langs de kust \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Aertsen, E. \ 2004
In 1997 is in het natuurontwikkelingsproject De Kerf in Noord-Holland de eerste duinenrij doorgestoken, waardoor de zee weer vrij spel heeft. Dit in het kader van het idee dynamisch kustbeheer, waarin een levend en stuivend duinlandschap samen gaat m ...
help
Het nieuwe denken over waterberging: meebewegen! \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2004
Beschrijving van de plannen voor waterberging in het Leekstermeergebied en de Peizer- en Eeldermaden, op de grens van Groningen en Drenthe. Dit laaggelegen veengebied vormt van oudsher het natuurlijke overstromingsgebied van de Drentse beken (een bin ...
help
Bedrijventerrein wordt verplaatst ten gunste van beekwater : financiering voor 90 procent rond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2003
Midden in het Renkumse beekdal ligt als een kurk in de fles een industriegebied. Meestal moeten natuurgebieden wijken voor economische belangen, maar als de plannen doorgaan gebeurt hier het omgekeerde: een industriegebied wordt teruggegeven aan de n ...
help
De Veluwe op de schop [thema natuur] \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Vreugdenhil, A. \ 2003
De provincie Gelderland wil de versnippering op de Veluwe tegengaan door het ontwikkelen van een ecologische corridor tussen de Veluwe en de uiterwaarden. Via de 'Intentieverklaring Zuid Veluwe', waarin provincie, gemeenten en maatschappelijke organi ...
help
Natuur als leidraad voor verstedelijking \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Rijsewijk, V. van \ 2002
In samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, de provincie, waterschappen en de landbouworganisaties heeft de gemeente Tilburg de kadernota de Groene Mal ontwikkeld (ondertitel: 'Beleid ten behoeve van behoud en ontwikkeling van een duurzaam fun ...
help
De Pechora delta als referentie voor de Rijn : aspecten van biodiversiteit [thema referentiebeelden voor nat Nederland] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Noordhuis, R. \ 2002
Dit artikel presenteert de resultaten van vier expedities naar de Pechora delta, Rusland, waarbij veel aandacht uitging naar vis, macrofauna en plankton. Ze laten zien hoe biodiversiteit samenhangt met landschapsecologische processen op verschillende ...
help
Reconstructing late quartenary fluvial process controls in the upper Aller Valley (North Germany) by means of numerical modeling \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Veldkamp, A. \ Berg, M.W. van den \ Dijke, J.J. van \ Berg van Saparoea, R.M. van den \ 2002
The morpho-genetic evolution of the upper Aller valley (Weser basin, North Germany) was reconstructed using geological and geomorphologic data integrated within a numerical process model framework. Differential tectonic uplift and regional tilt seems ...
help
Een fruitvallei klimt uit het dal \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Westeinde, P. van 't \ 2002
Van de 150 exporteurs zijn er momenteel nog 25 over. Zij richten zich op de productie van kwalitatief goed fruit
help
Natuuraanwinst: Terworm : Natuurpark in verstedelijkte Mijnstreek \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
Ditzhuijsen, J. van \ 2002
Beschrijving van de plannen voor een 225 ha groot natuurpark bij Heerlen in het dal van de Geleenbeek. Het waardevolle beekdallandschap met een grote diversiteit aan biotopen wordt hersteld, er wordt nieuwe natuur ontwikkeld en cultuurhistorische ele ...
help
Be(ke)ken : een referentiestudie voor de ontwikkeling van beekdalen [Studentenverslag]
Plantenga, J. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.